Feed on
Posts
Comments

Mijnen en deinen

 

 

‘Het is een drijvende mijn. Marieke heeft het nagevraagd bij haar neef, die marine-bioloog is,’ meldt Mohammad, ‘en wat wij dachten klopt grotendeels: het moet een mijn zijn, een drijvende bom dus. Die aan een anker, op de golven dobbert en deint. Of dijnt. Dat laatste kan ook nog net, voor de algehele afschaffing van het Nederlands. Wat Tom-Jan Meeus beschrijft in de NRC van 9 maart 2019 is immers een brisante en labiele situatie, die onze democratie bedreigt. Met die opgevoerde – in meerdere betekenissen opgevoerd –  ledenaantallen per partij. Spookleden, in een fantoomdemocratie, diepzeemonsters die je nooit te zien krijgt, die nooit aan het daglicht treden. Daar heeft Ruben Oppenheimer een diepzeevis – een koffervis geloof ik – bij getekend, die tegelijkertijd een zeemijn voorstelt. Opgetuigd met stempotloden, contributiegelden en subsidies.’

Tanja: ‘ Eiermijn, zóóo’n vreemd woord. Vast veel struif.’

‘ Klopt grotendeels? Grotendeels?’ vraagt Aysha.

Moh.: ‘ Ja, want een diepzeevis ontploft niet met een knal als je hem omhoog vist. Diepzeevissen kunnen grote drukverschillen aan, maar wat ze fataal kan worden is het temperatuurverschil. Diep in de oceaan is het op meeste plekken vele graden kouder dan aan de oppervlakte. Laat je de beesten geleidelijk wennen, dan passen ze zich aan. Misschien dat Jelle Reumer er ooit over heeft geschreven in de Trouw, in zijn week-rubriek Jelles weekdier.’

‘Ik snap nu pas dat Jelles weekdier een ander weekdier is dan ik eerst dacht,’ bekent Tanja, ‘ het gaat om een tijdelijk beest, een keer per week, en niet om een kwalachtig creatuur, hoewel dat weekdier dat natuurlijk kan zijn. Taal is en blijft boeiend. Jammer, dat Nederlands wordt ontmanteld en afgeschaft als leer- en studievak. Politici – en vooral de managers in het onderwijsveld, want die bedenken het bijna allemaal! – zijn wat mij betreft zeer schadelijke weekdieren. Ik zie voor mijn geestesoog rijen slakken zonder huis over tuinpaden kruipen. Je strooit er zout op, als je ze wil verdelgen. Werkt probaat.’

‘Politici verdragen nu eenmaal geen ongezouten waarheden en ze zijn zo flauw, laf, als maar zijn kan. Zeker de neoliberale species. Vandaar dat ze bijna nooit uit hun schulpen kruipen.
Moet je niet ook een beetje aan de pulsvisserij denken? Maar dan met stroomschokken die moeten worden toegediend aan overleden politici, die niet doorhebben dat ze al dood zijn en die nog op het pluche kleven? Okay. Te ver gezocht. Het borrelde boven.’

Aysha: ‘ Het gaat technisch gesproken om boekhoudfraude met ledenaantallen, dus net als bij Donald Trump, cooking the books. Michael Cohen is daar recent doeltreffend over aan de tand gevoeld, op kundige wijze, door Alexandria Ocasio-Cortez. We moeten het binnenkort eens hebben over de beledigende verbazing van allerlei hommels in de nomenklatoera-biotoop, inzake de kundigheid van mevrouw A.O.C. Hoe kan een Puerto Ricaanse dit?! Niet te gelóven gewoon! Dit grenst echt aan racisme.
Goed, Nederland. Meeus schrijft: “ De wet bepaalt dat partijen die minimaal één Kamerzetel hebben, in aanmerking komen voor subsidie. Het subsidiebedrag hangt af van het aantal zetels en het aantal leden. Zo ontving in 2017, het laatst bekende boekjaar, de VVD ruim 2 miljoen euro subsidie, het CDA ruim 1 miljoen, de ChristenUnie 6 ton.”
Follow the money en dan kun je zelfs bij Democratie uitkomen. Bizar, nietwaar?’

Moh.: ‘ Dat sowieso, maar het pernicieuze is het eroderen van The Rule of Law. Vandaar dat die affaire rond de strafbeschikkingen verre van onschuldig is. Dat raakt aan wezenlijke aspecten van de rechtsstaat. Dat mag niet worden gebagatelliseerd. Toch wordt daar door het OM op heel nonchalante manier mee gesold.
Meeus stelt hier terecht rechtsongelijkheid, meten met twee maten, aan de kaak:  “De ledenwerving van partijen gaat soms tegen de geest van de wet in; partijen spenderen rijkssubsidies dubieus; en hun gepubliceerde ledentallen geven meestal een te rooskleurig beeld.
Maar het ministerie van BZK, dat de rijkssubsidie uitbetaalt, is over al deze verschijnselen al jaren lankmoedig. Het gevolg: als een bijstandsgerechtigde éénmaal een onjuist feit opgeeft staat hij levenslang te boek als fraudeur. Maar als partijen zich groter voordoen dan ze zijn, of tegen de geest van de wet handelen, wacht ze louter souplesse.”
Dit meten met twee maten kan dus niet en “de rechter” mag al helemaal niet er politiek partijdig gedrag op nahouden. Waar dit door Meeus gelaakte gedrag op neerkomt.’

Aysha: ‘ Strafbeschikkingen komen op je strafblad, net als bijstandsfraude. Bankiersfraude daarentegen wordt óvergenereus beloond. Deze handelwijze van het OM kun je ook framen als een vorm van publiek-private samenwerking die de rechtsstaat vervuilt, contamineert. Immers het OM besteedt het straffen uit aan onbevoegden – laten we over dit woord niet ook gaan haarkloven – om productie te draaien tegen lagere kostprijs.’

Moh.: “Ik vraag me af of hier geen sprake is van “onrechtmatige daden” van het OM? ‘

<<  Volgens de wet is een onrechtmatige daad een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, tenzij er sprake is van een rechtvaardigingsgrond. >>

‘ Is het op-een-koopje-straf-uitdelen een valide rechtvaardigingsgrond? ‘

Tanja: ‘ Goed dat een journalist Derk Stokmans op dat dossier van die rare strafbeschikking zit. Die wroet dat grondig uit. Dit zijn allemaal signalen (zie Pippa Malmgren) van het verschijnsel, het gegeven, dat de nomenklatoera een loopje neemt met het sociale contract. En dat onverantwoordelijke schmieren van de politieke pipo’s, jojo’s en bimbo’s, kan ons als maatschappij duur te staan komen en lelijk opbreken.’

 

 

 

 

 

Ocasio-Cortez publicly exposes corrupt colleagues with viral “game

Alexandria Ocasio-Cortez destroys Sean Hannity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.