Feed on
Posts
Comments

 

 

‘ Waarom plaatste de NRC – Kees Versteegh – de tekst van zijn interview met Ad Verbrugge niet gewoon in de krant, met daarbij, desnoods puntsgewijs, zijn commentaar op de passages waar hij (Versteegh dus) het niet mee eens is?’

 • ‘ Wat deugt er volgens Versteegh niet aan de tekst van Verbrugge? Zoals Verbrugge het vertelt, krijgt het optreden van Versteegh iets bruusks, veel bruusks. Geldt ook hier: Wen er maar aan! Want zo gaan we het voortaan vaker en vaker doen!
  Ik citeer Verbrugge: “Op maandagochtend belde hij [Versteegh] mij plotseling op met de mededeling dat ook verscheidene andere passages uit het interview zouden worden geschrapt, en wel met het argument dat de wetenschappelijke onderbouwing daarvoor zou ontbreken. Bovendien gaf Versteeg mij ook nog te verstaan dat deze beslissing van de redactie nota bene bij het interview zou worden geplaatst.”Versteegh wil – als ik het tenminste goed begrijp uit de twee teksten (van Versteegh en Verbrugge) die ik heb gelezen – passages uit het interview schrappen, zonder te vermelden welke dat zijn, en alleen verklappen dat de redactie passages heeft geschrapt? Dat vind ik een vorm van schaamteloze curatele. Dit zou bijna blindelings kunnen passen in een programma met de titel: Regels voor een mensenpark;  zonder dat je Sloterdijk hierover nog hebt gelezen. Alleen de titel op zich spreekt boekdelen en is als het ware “egosyntoon” aan de tijden waarin we leven.’

‘ Natuurlijk dat Verbrugge geprikkeld reageert. Dat vind ik gezien deze gang van zaken – en de politiek-maatschappelijke context vandaag de dag – zelfs zijn plicht als mondige hoogopgeleide. Ik heb het verslag van Versteegh gelezen en de laatste vraag haakte zich bij mij vast: Versteegh vraagt: “Nogal een term: ‘intensieve menshouderij’. Wat bedoelt u daarmee? “
Verbrugge heeft het in zijn antwoord over het sturen, manipuleren, van ons door de overheid: “ het is ook een voorbeeld hoe de overheid met technische middelen mensenmassa’s regisseert en volgt.” Misschien maar goed dat hij Sloterdijk er niet bij betrok, want dan zou de discussie hoogstwaarschijnlijk heel zwaar-theoretisch en conceptueel duister zijn geworden – voor niet-in-de-materie-ingevoerden bedoel ik. Men moet zelfs de NRC-lezer niet overschatten.’

 • ‘ Terwijl er natuurlijk een steeds nijpender behoefte aan regels voor het mensenpark voel- en zichtbaar wordt. Waarom eigenlijk niet het beestje meteen bij de naam genoemd: indien je als politiek eindeloos en onophoudelijk meer mensen per oppervlakte (m2 of km2) wil stouwen, dan bedrijf je doodordinair gezegd: intensieve mensenhouderij. Mag dat niet gezegd worden? Waarom niet? Hoeveel vrije oppervlakte hebben we in Nederland nog en wat wil de politiek daar mee doen? Gaat alles stilzwijgend volgeplempt worden met windturbines en zonnepaneelparken, en met asielmigranten-onderkomens? Willen de projectontwikkelaars in tandem met de politici ons steeds meer ophokken in woontorens en tiny houses, of mega-flat-conglomeraten? Hoeveel mensen per m2 gaat dat belopen? Willen wij dat wel? Wij behoren als Nederlanders tot de grootste, langste, mensen op de planeet. Moeten we straks net als Zarathoestra steeds bukken voordat we onze poppen- en kabouterhuisjes in kunnen? Willen we dat? Hebben wij daar ook nog iets over te in te brengen? Op welke wijze dan? Laat dat even weten s.v.p., wellicht dat we dan weer gaan stemmen. Misschien krijgen we als vaccin een anti-groeihormoon ingespoten? Dat over de generaties heen werkt en voortdurend opnieuw moet worden ingespoten? Je kunt het tegenwoordig zo gek niet bedenken.’

‘ Hè ja! Een anti-groeihormoon, in combinatie met een gehoorzaamheid-serum. En dan deze vraag van Versteegh: “ Was dat de reden dat u eerder zei overeenkomsten te zien tussen China en Nederland?” Verbrugge zegt jammer genoeg niet: Nou, dat lijkt me evident: de overbevolking. Het aantal mensen per oppervlaktemaat, dat zou ik weleens vergeleken willen zien, en dan kijken of we de overheidspolitiek van China en Nederland met dit frame in gedachten kunnen vergelijken. Correleert de mensendichtheid significant met de overheidspolitiek jegens die mensen? In China en Nederland? Gaat de overheid meer en strakker sturen, regisseren, naarmate er meer mensen per m2 zijn? Dan laten we de één-kind-politiek, Wuhan en het virus nog maar even buiten beschouwing. Heeft dit misschien met een verkleinde en verkleinende, een ingekrompen, deugd te maken? Je moet eventuele geboortebeperking wel professioneel aanpakken, natuurlijk. Anders zal het voor de SGP ongetwijfeld net zo onverteerbaar zijn als abortus, vermoed ik tenminste. Anders voor mij wel.’

 • ‘ Zeer voordehand liggende vragen, vinden wij. Nog eentje uit de tekst van Versteegh tot slot, een suggestieve wat mij betreft: “Toch is er nog veel steun voor de overheidsmaat­regelen. De jongeren die tegen de avondklok in opstand kwamen, konden op heel weinig sympathie rekenen.”
  Wat verstaat Versteegh onder “veel steun” en hoe komt hij aan de bewijzen voor die bewering? Hoe weet Versteegh dat de opstandige jongeren op heel weinig sympathie konden rekenen? Dat de vernielingen en plunderingen geen sympathie opwekken, is logisch, maar dat heeft niets te maken met de eventuele waardering voor het protest als zodanig. Versteegh lijkt verdacht veel op de pot die de ketel verwijt niet-onderbouwde beweringen te doen.
  Het glibberige gezemel over een noodzakelijke tweedeling tussen (kwetsbare) ouderen en een-te-kort-gedane-jeud, dat om de hete brij heendraaien, dat is o zo misselijkmakend misleidend en negeert de mogelijke veiligheidsmaatregelen voor zorg- en verpleeghuizen – vooral de “dure” filter-ventilatoren. Ga maar eens kijken hoe de gebouwen van Tweede en Eerste Kamer coronaproof gemaakt worden. Maar als het om onze eigen “kwetsbaren” gaat, doen ze in Den Haag of hun neus bloedt.’

‘ Juist. Indien de politiek onze ouderen wil ruimen en vervangen door jonge immigranten, laat ze daar dan rond voor uit komen. Dan weten we tenminste waar we aan toe zijn.
Goed dat Verbrugge op deze wijze reageert, want als je dit stilzwijgend over je kant laat gaan dan is het einde zoek en mogen we binnenkort onze mondkapjes inruilen voor muilkorven die ons het vrijuit spreken onmogelijk maken. Het virus van het vrije woord is veel gevaarlijker voor de machthebbers dan welk virus dan ook.’

 • Wordt vervolgd. Zo hopen wij tenminste van harte!’

‘ Best. Graag. Als het maar geen diepe discussie wordt via Heidegger en Nietzsche en andere serieuze zware denkers, want dan snapt binnen de kortste keren geen hond er meer iets van – behalve iemand als Kees Versteegh misschien. Hiermee bedoel ik absoluut niet dat ik meneer Versteegh een hond vind, of zelfs maar op een hond (kuoon – cynicus) vind lijken. Hooguit komt zijn aanpak van deze casus Verbrugge in de buurt van hetgeen ik als een hondse zou willen kunnen kwalificeren. Maar dan nog. Zelfs dat mag van mij, als het maar transparent en voor iedereen zichtbaar gebeurt. ’

 • ‘ Een grotere mensdichtheid hangt samen met de volksgezondheid, zowel fysiek als het psychische welbevinden. Degenen die vóór “verdichting” zijn – dus meer schapen in een hok – hebben het altijd over selectieve humane motieven. Cosmetisch scoren politici blijkbaar beter met “zorgen voor” mensen in verwegghistans dan voor de eigen bevolking. Daarnaast voorziet verdichting in lucratieve verdienmodellen.’

 

 

Yvonne Hofs,  Volkskrant 3 maart 2021, 20:15

‘ Een wetenschappelijk rapport dat eindigt met de conclusie dat de Nederlandse verzorgingsstaat bij ongewijzigd beleid onbetaalbaar wordt, leidt normaal gesproken op zijn minst tot Kamervragen. Een ruim assortiment verontruste en opgewonden tweets van Kamerleden en het aanvragen van een Kamerdebat zijn meestal ook gegarandeerd. Maar niet, blijkbaar, als het onderzoek gaat over de negatieve gevolgen van immigratie voor de houdbaarheid van de verzorgingsstaat. Dan heerst er doodse stilte op het Binnenhof, behalve in de uiterste rechtervleugel van FvD en PVV. ‘

‘ Doch zo iemand de zijnen, en voornamelijk zijn huisgenoten, niet verzorgt, die heeft het geloof verloochend, en is erger dan een ongelovige. ‘   1 Timotheüs 5:8

Jan van de Beek: ‘Nieuwe onderklasse van asielmigranten bedreigt verzorgingsstaat’ • Jul 8, 2017

In 5 jaar een half miljoen mensen erbij: Coen de Jong en Jan Latten • Nov 24, 2019

 


Sjoerd de Jong
(NRC- ombudsman) – NRC  zaterdag 6 maart 2021    https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/06/nrc-had-die-uitspraken-van-ad-verbrugge-gewoon-moeten-laten-staan-a4034418

‘ NRC had die uitspraken van Ad Verbrugge gewoon moeten laten staan

Het was zo’n opmerkelijke uitspraak dat ik hem plaatste op mijn Facebook-pagina voor vrienden en kennissen. „Steeds nieuwe vaccinaties maken ons als soort niet sterker, maar juist zwakker”, zei filosoof Ad Verbrugge maandag in nrc.next over het coronabeleid. Opmerkelijk, vond ik, die bekommernis om de sterkte van de soort leek me illustratief voor Verbrugges conservatieve cultuurfilosofie. ‘

 

 

 

 

Comments are closed.