Feed on
Posts
Comments

 

‘ Als die Arie den Dekker lid van Cosa Nostra afdeling Oss was geweest, had hij 1) nooit bij de autoriteiten geklikt over zijn vrienden en 2) had hij zichzelf nooit in brand hoeven steken.’

 • ‘ Als Arie den Dekker een exotische naam zou hebben gehad – bijvoorbeeld een Tsjetsjeense of een al Qaeda-achtige, dan zouden de autoriteiten deze casus heel anders hebben aangepakt. Met fluwelen en zijden handschoentjes. Dan zouden ze uit lijfsbehoud rekening houden met te verwachten repercussies vanuit de respectieve familie- en vriendengroepen. Echter: wijlen meneer Den Dekker was een eenling, om wie niemand zich verder druk zal maken.
  Hierover zegt strafadvocaat Inze Weski in Zomergasten trouwens ook behartenwaardige dingen: de groep beschermt, maar vraagt daar iets voor terug. Dekker was niet alleen een eenling, maar hij wordt in dit NRC-stukje tevens als een lastige en onaangepaste zonderling neergezet. De maatschappij mag blij zijn dat ze van Den Dekker af is. Zo is het maar net.

Bekijk de Weski Zomergastenaflevering van 26 juli nog maar eens en je krijgt – nauwelijks tussen-de-regels-door, maar tamelijk expliciet – onder andere onalledaagse inkijkjes in het reilen en zeilen bij en van de Nederlandse magistratuur. Wat mij aangaat past de informatie die zij over dat wereldje verschaft, vrij goed bij het beeld dat ik er in de loop van de tijd over heb opgebouwd. ’

‘ Juist, stel dat de degenen die bij de liquidatie betrokken waren en die door Den Dekker zouden zijn gezien, dat die pipo’s wél friends in high places hebben? Dan is zo’n Dekker natuurlijk compleet kansloos. Denk maar eens terug aan Ad Bos, de klokkenluider bij de bouwfraude.  Die man heeft het geweten. Daar waren veel te veel hoge pieten bij betrokken. Daarom is de woningnood in Nederland structureel. Onroerend goed en alles eromheen en alles wat daaraan vast zit, dat is een goudmijn voor bepaalde gremia. In die biotoop vigeren verdienmodellen, die door de belanghebben met hand en tand zullen worden verdedigd. En, zoals  don Vito Corleone ad rem vaststelt: “Een avocaat met een aktentas kan meer stelen dan tien mannen met een pistool.”
Indien je gevoel voor “de derde dimensie” hebt, word je een stuk wijzer (and sadder) van hetgeen mevrouw Weski, ondanks de hoop, zoal in de aanbieding heeft. De juristerij is een vitaal instituut in iedere beschaafde maatschappij en als het daar erodeert en afkalft dat het een lieve lust is, dan is dat slecht nieuws voor ons burgers.
Ik heb dit artikeltje over het drama in Oss doorgevlooid op namen en andere info. Het enige wat er staat over mogelijke exoten is de passage waarin de term statushouders voorkomt: “Burgemeesters kunnen nieuwe inwoners wel uit een wijk weren, niet uit een plaats. Statushouders bijvoorbeeld worden door het COA toegewezen aan gemeenten, volgens een bepaalde verdeelsleutel. Iedere gemeente heeft de plicht hen te huisvesten.”
Verder komt er in het stukje een persoon met polderklei-voornaam voor: Sytze van der V.. Dus, dus: gefundenes Fressen voor alle populisten. Toch? Want een plus een is bij mij nog altijd twee.’

 • ‘ Dat is het grote voordeel van de corona-covid-hoax: het stremt de instroom van exoten voorlopig, en het zet toch een bescheiden rem op het uitzinnige consumeren, van frequente vakantievliegreizen tot en met het je volvreten en zatzuipen. Veelal in groepsverband. Onze opa’s worden daar helaas voor opgeofferd. Als ik bijvoorbeeld in het AD en Trouw lees dat met corona-besmette inmates in een quarantaine-ruimte worden gezet, waar ze dus constant extra doses covid-aerosolen inademen, dan is het bijna een moedwillig opruimprogramma. Vind ik althans, want ik geloof intussen in de cruciale rol van Covid-aerosolen en airborne besmetting. En, ik lees nergens over speciale luchtfilters of ventilatie-protocollen in die quarantaine-ruimtes. Mondkapjes voor het personeel en bezoek, prima. Handenwassen idem dito. Desnoods die anderhalve meter fysical distancing, want dat is zichtbare voodoo en men doet het allemáál. Okay,  maar geef wat méér om en áán onze ouderen. Die filters kosten geld, so what? Iedereen wordt beter van schone lucht. Vandaar dat de KLM met miljarden in de lucht wordt gehouden, want de vliegtuigen van die toko, die produceren schone en gefilterde lucht. Ín het vliegtuig welteverstaan. Ter compensatie stoot zo’n Jumbo dan weer CO2 en fijnstof uit. Zo blijft het ecosysteem in evenwicht.’

‘  Precies. Laat die oudjes gewoon meer vliegen, dan kunnen ze volop schone, virusvrije, lucht inademen. Je kunt het nauwelijks geloven, nietwaar? Dat “men” op deze manier met onze grootouders en het covid19 virus omspringt. Blijkbaar is een constante besmettingshaard zeer in het belang van de politiek en deze senioren loci (meervoud van locus, plaats, plek, locatie) lenen zich daar uitstekend voor. Of ben ik nu onacceptabel cynisch?’

 • ‘Kan dat nog vandaag de dag; onacceptabel cynisch zijn? Rond de besmetting met corona via aërosolen bestaat net zo’n omertá als rondom het groeiende ruimtegebrek in Nederland vanwege immigratie en energietransitie.
  Okay, terug naar Oss en de ruimte, het huizengebrek. Mijn gedachte is inmiddels: de “autoriteiten” menen niet openlijk te kunnen toegeven dat hun (immigratie-)beleid faliekant uit de hand loopt en dat zulks op voorhand was te voorzien, want fysieke ruimte is nu eenmaal eindig en beperkt, en ruimte/plek wordt in Nederland een steeds schaarser en dus duurder goed. Vandaar ook de neverending huizenmarkt soap. En dan bedienen “ze” de binnengehengelde exoten ook nogeens met voorrang met de nieuwgebouwde huizen. Zeg of schrijf daar iets over en je bent meteen racist, fascist of nog veel erger. Ik hoorde iemand onlangs zuchten dat ze “negermoe” was. Als ze een tv-programma zag met een neger dan zapte ze vlug weg. Even geen gezeur over racisme, zwarte Piet, slavernij en kolonialisme. Enough is enough.’

‘ Dat vind ik ook zo’n bizar fenomeen, want de roze-blanke lui die vooraan staan bij demonstraties die dit soort “beleid” voorstaan en propageren, die lui zijn meestal zelf het slachtoffer van de gevolgen van dat beleid. Uiterst curieus, zo’n naar binnenslaande zelfhaat. Het is net een bipolaire massa-hysterie. Ups en downs wisselen elkaar in rap tempo af. Depressie ontstaat immers ook vanuit machteloze boosheid en woede die geen uitlaatklep vindt, geen aangrijpingspunt in de buitenwereld kan vinden, en zich in het individu opkropt en tegen de persoon zelf keert. Vooral bij piepeltjes met een neurotische dispositie; een psychopaat reageert het op de omgeving af.’

 • Tja, wanneer je maar exoten blijft importeren en je wilt als politieke kongsi ook nog bepaalde gremia bedienen met (het vele geld dat is gemoeid met) windturbine- en zonnepaneelen-parken neerplempen, dan zet je druk op de bevolkingsketel. Dat leerden we vroeger op school ondermeer aan de hand van de wet van communicerende vaten. Om deze gevolgen te voorzien, hoef je geen Einstein te wezen.
  O ja, dit trof me ook: Paul Scheffer poneert in een stuk in de NRC van 10 juli 2020 dat Nederland een immigratieland is. Wij hebben volgens Scheffer dus niet de keuze of we van Nederland wel/geen immigratieland willen maken, maar we moeten aanvaarden dat Nederland al een immigratieland ís. Hoezo? Hoeveel Nederlanders hebben daar vóór gestemd? Da’s ook een sneaky manier van beïnvloeden, of niet? Een net asielbeleid spreekt voor de meeste Nederlanders vanzelf, neem ik aan, maar om dat stilletjes te laten overlopen in immigratieland, dat gaat mij toch te ver.
  Zo komen we vanzelf terug in Oss, want ook dit drama in Oss heeft zowel te maken met beperkte leefruimte (ik zou haast het woord Lebensraum gebruiken, maar dat is nog meer besmet als dat je door covid19 kunt raken), alsook met povere politiek-bestuurlijke kwaliteiten. Beide zijn inmiddels erg schaarse “goederen” in Nederland.’

‘ Scheffer is nog niet met pensioen, dus die moet oppassen met wat hij schrijft en zegt. Jij zegt dus: omdát de politici niet kunnen zeggen: we zaten en zitten faliekant fout met het immigratie-program (het Marrakesh-pact en zo) en de EU is tegenwoordig ook niet echt leuk meer, buiten ze het corona-virus uit. Vanwege corona kun je als brave politici-met-uitzicht-op-vette-functies de immigratie opschorten en temporiseren en ze kunnen met (virtuele) miljarden schuiven. Richting zuidelijke EU-landen welteverstaan. Wij zullen daar ongetwijfeld de gevolgen van op ons bordje krijgen in de vorm van pensioenkortingen en belastingverhogingen. Maar, mevrouw Merkel houdt haar Oiro en haar Oiropa en scoort straks ongetwijfeld een Nobelprijs. En zo is het maar net.’

 • ‘ Nou, toch tof dat de gepensioneerde Grieken enkele miljarden belastinggeld terugkrijgen. Dat is weliswaar de poet waarmee destijds onder anderen de Griekse reder-multimiljardairs hem zijn gesmeerd, maar het blijft hartstikke leuk voor de gewone seniore Zorba. Eerlijk is eerlijk. Toch?
  Interessant wat jij zegt over de politici die via corona de wal het schip zouden willen laten keren. Misschien valt de averij voor ons dan toch nog mee? Tenslotte gaat het uiteindelijk ook om hun hachje, en daar zijn bijna alle politici toch het meest beducht voor. Ondergaan met de Titanic is niet het toekomstbeeld dat men heeft wanneer men voor “de polletiek” kiest.’

‘Ja, ho, maar nu speel ik advocaat van de duivel hoor. Voor dit kabinet en de rest van de politici.  Ik wil ze in ieder geval niet onderschatten.  Je ziet maar weer dat geen nieuwsitem op zichzelf en contekstloos gelezen kan worden. Denk erom dat je nog maar krap aan week naar de Zomergastenaflevering met Inez Weski kan koekeloeren, en het is echt de moeite waard. Wij hebben hem nu drie keer bekeken en we ontdekken nog steeds nieuwe dingen.’

 • ‘ Mevrouw Weski is een uitgekookte tante, die de haar geboden kansen voor communicatie en publiciteit ten volle benut, en geef haar eens ongelijk. In een democratische rechtsstaat verdienen boeven een eerlijk proces en een professionele verdediging. Wanneer je op je achtste Dostojevski tot je neemt, dan moet je wel haast strafrechtadvocaat worden.’

‘ Ik werd opnieuw geconfronteerd met het fictieve feit dat Tom Hagen familie is en ook weer niet. Identiteiten, die voortdurend veranderen en wisselen. Daarom is het ook zo’n klassiek verhaal. Assimileren, inburgeren, going native,  xenofobie, racisme, de staat van de Rechtsstaat, corruptie, man-vrouw-verhouding, godsdienst, you name it, Puzo laat alles de revue passeren.’

 • ‘Jahááá … helemaal waar. Een klassieker, en niet op het laatst vanwege het professioneele zwijgen dat men beoefent, natuurlijk. De omertá, die je bijna kunt beschouwen als een deel van Siciliaanse/maffiose identiteit. Wat dat betreft verschillen goede (straf-)rechtadvocaten blijkbaar niet veel van de Corleones. Lekken, dat doen alleen niet-professionele juristen en laat die nou vooral bij het OM zitten. Bovendien hebben Italianen weliswaar soms voor ons moeilijke, maar niet van die hele ingewikkelde namen als de personages bij de Russen van Van Oorschot en dat vind ik mooi meegenomen.’

‘O, wacht even, nog even op de valreep dit voor de jongelui, via Italianen en Alberto Moravia, de rol van de moeder en incest. Ze vragen ons  immers om leestips. Ik ga dat boek hier niet uit de doeken doen, maar ze moeten beginnen met bladzijde 61 – 67  (uit De reis naar Rome, isbn: 90 284 1558 0) lezen, waar Mario de dienstmaagd uit Triëst, de Slavische Oringia, op schoot neemt: “ik zal Oringia de rol van mijn moeder laten spelen.” Het doet mij denken aan een doe-het-zelf-versie van de corrigerende emotionele ervaring; om psychiaterkosten uit sparen. Hoewel ik inmiddels meer neig te denken dat Moravia de nogal bijzondere moeder-zoon-relatie in Italië op de hak neemt. Echt, een lezenswaardig boek en niet alleen vanwege Italië, Mussolini, de maffiosi en andere Italianen.’

 

 

 

‘Liever alles opengooien, dan weer een lockdown.’ In gesprek met Martin Appelo • Jul 28, 2020

Het vaccin, een utopie: Pierre Capel en Ramon Bril

 

Michael Moore Presents: Planet of the Humans | Full Documentary | Directed by Jeff Gibbs  Apr 21, 2020

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.