Feed on
Posts
Comments

Ongeletterde blasfemie

 

 

‘ Is dit geen godslasterlijke cartoon van Bas Schot? Verbeeldt hij hier soms een boreale boef in de Nederlandse politiek als Christus de goede herder?’ Bertine vraagt het met opgetrokken wenkbrauwen.

‘ Jij bent veel te geletterd,’ meent Ilham, ‘ wie legt dat verband nou? Maar je doelt vast op die cartoon in de Washington Post van Antonio Moreira Antunes, over Trump en Netanyahu.’

‘ Van die cartoon in The Post wist ik niets,’ zegt Taco ‘ Ik legde een verband tussen dit cartoon van Bas Schot met die uitlating van de generaal Toine-de-beuk-erin, van Forum over joodse lammetjes. Ik had de rel over Antunes nog niet meegekregen. Met Antunes’ cartoon vind ik niks mis; het verbeeldt precies wat hij wilde verbeelden. De attributen (davidsster en keppeltje) zijn noodzakelijk om misverstand te voorkomen. Netanyahu had ik niet herkend. Leuk dat Trump aan de leiband van Netanyahu loopt, terwijl Antunes het precies, letterlijk, andersom tekent. The tail is wagging the dog.
Nu tekent Bas van der Schot de Forum-voorman Baudet, want die zal hier worden bedoeld, als herder die de jonge Forum-aanhangers, de lammetjes, als rattenvanger van Hameln verzamelt. Pick-up is ook dubbelzinnig, als je denkt aan pick-up bars waar mannen en vrouwen elkaar oppikken voor een one night stand – geloof ik althans ooit te hebben gehoord.’

‘Over schapen, geiten en pluimvee is in verband met baardmannen, meen ik mij te herinneren, ook al het een en ander te doen geweest?’

‘ Kortom, associaties bij de vleet,’  zegt Ilham, ‘en zo hoort het ook. Daar zijn cartoons voor bedoeld, om aspecten en dimensies naar voren te halen die tussen de regels van artikelen verscholen zitten. Voor mij fungeren goede cartoons als tandenstokers bij het lezen. Vaak vervangen ze het geschreven woord zelfs geheel. Dus dat is functioneel voor analfabeten of anderstaligen. Cartoons afschaffen, vind ik een ontoelaatbare vorm van censuur.’

‘ Zelfs analfabeten moeten desnoods blasfemie kunnen beoefenen en kunnen begrijpen.’

Bertine: ‘ Tja, weer een storm in een glas water. Ons onderwijs wordt almaar verder verwoest en gesloopt, dát is belangrijk. VVD-mevrouw Ankie Broek – Knol is beloond met een staatssecretariaat voor het door de Eerste Kamer loodsen of lobbyen, van de klimaatwet, dát is belangrijk, want nu kan de energie-transitie-maffia beginnen met cashen via kostbare “investeringen” die – net als steeds weer nieuwe schoolboeken en “ lesmethoden-materiaal;” curriculum.nu is het laatste businessmodel – winstgevende verdienmodellen zijn voor de kliek die alles naar zich toe schraapt. Dáár mogen van mij vaker en (meer) cartoons over gemaakt worden.
Dit soort rellen rond zo’n tekening als van Antunes, leidt de aandacht alleen af van echt belangrijke zaken. Het is een vorm van identiteitspolitiek. De rellen eromheen spelen in op onderbuikgevoelens en sensatiezucht.’

‘ Je moet cartoons wel vanuit je ooghoeken in de gaten houden, want er bestaan toch grenzen die je niet moet willen (laten) overschrijden, maar toegegeven, die grenzen zijn voor mij flinterdun en uiterst flexibel.
Alweer: er zijn minstens net zo belangrijke onderwerpen waar we met grenzen te maken hebben, bijvoorbeeld de grenzen tussen polderen, lobbyen en uitgesproken politieke corruptie. Waar begint het een en waar het andere en wordt het overvloeigebied niet snel te breed en te wijd.

In dit borderline-kader is prangend evident: het letterlijke grensverleggend bezig zijn van Israël – nu gesteund door Trump – dat landjepik speelt op internationaal erkend Palestijns territorium. Ik verwijs naar de illegale Israëlische nederzettingen.’

–  ‘ Juist. Dat zijn belangrijke onderwerpen. Wat cartoons aangaat, ach, dat selecteert zichzelf uit. Vaak is het kwestie van smaak. Zoals die tekeningen van Gregorius Nekschot bijvoorbeeld. Slecht getekend en banaal. Wie daar aanstoot aan neemt, is wel heel erg beperkt qua geestelijke vermogens.’

‘ Ja, en dan speelt sullige sufheid vaak ook overal een rol bij,’ meent Taco, ‘zoals de losse flodder van die generaal Toine Beukering, senator voor Forum: volkomen overbodig and wide off the mark, maar voor mij stereotype-bevestigend: de meeste militairen zijn niet zulke subtiele denkers (Eisenhower was een van de uitzonderingen).’

‘ Sterker nog: het denken wordt militairen waarschijnlijk afgeleerd,’ meent Ilham, ‘ ik zag toevallig een interview met die Willemsorde-drager. Tja, de man zal een uiterst bruikbaar instrument zijn voor het doel waarvoor hij is opgeleid, maar de rillingen liepen me over de rug bij de gedachte dat ….
Forum mag trouwens zijn handjes dichtknijpen met een kracht als Annabel Nanninga: nuchter, goed van de tongriem gesneden, beide benen op de grond en behept met meer politiek strategisch vernuft en Fingerspitzengefühl dan meneer de generaal.’

‘ Dat wat Annabel Nanninga aangaat, ben ik met je eens, maar toch, maar toch, vind ik de fort van Baudet juist zijn provocerend potentiaal. Baudet is een broodnodige circuit breaker in de Haagse politiek. Nóg een met meel-in-de-mond-mummelende-mummie onder die muffe Haagse kaasstolp, daar zit toch niemand op te wachten? De verdampingstemperatuur van onze pensioenen is bijvoorbeeld alweer enkele graden gestegen.  Dat kan simpelweg door een andere definitie, een andere rekemethode, poef! en jarenlange arbeid is weggetoverd, foetsjie. Kijk, dát is nou een staaltje van moedwillige malafide mensveroorzaakte opwarming!
Bovendien: het zouden vooral “hoogopgeleiden” zijn die zich tot Forum voelen aangetrokken. Dus? Maar, inderdaad, een Annabel Nanninga en Derk Jan Eppink zouden als rem op ontsporend verbaal extremisme kunnen functioneren, en Theo Hiddema is een sluwe vos die je niet moet uitvlakken.

–  ‘ Thierry Baudet is gepromoveerd bij Paul Cliteur en ook bij Roger Scruton, en vooral als ik Scruton beluister en lees, dan geloof ik dat we best zo’n conservatief zouden kunnen gebruiken, in Den Haag.’

‘ Alles goed en wel, maar Baudet is natuurlijk geen Roger Scruton.’

–  ‘ Natuurlijk niet, daarnaast hoef je het ook niet in alles met Scruton eens te zijn. Dat geldt net zo goed voor de romans en opvattingen van Michel Houellebecq, met inbegrip van de lezingen en interpretaties die wie dan ook over het werk en de ideeën van Houellebecq ten beste geeft. Daar kun je eventueel en desgewenst met elkaar over in debat gaan of erover converseren. Dat kan bijzonder interessant zijn en soms zelfs verrassend stichtelijk uitpakken.’

‘ Ach weet je, ik denk dat de betreffende generaal er niet zo’n erg hoog (politiek, geestelijk) ambitieniveau op nahoudt,’ meent Bertine. ‘ Aan de ene kant is dat geruststellend, maar wanneer je denkt aan die generaals met hun rode lapellen, vaak loten uit oude militaire dynastieën, die desniettemin de bevelen van een omhooggevallen criminele korporaal klakkeloos opvolgden, en dan de gehoorzame managers, die misschien nog enger waren. Gôh, al dit gemijmer  vanwege een zoveelste cartoon-rel.’

Ilham: ‘ Ons onderwijs en ongeletterdheid, dat is ook een zeer sensationeel verband. Hoe lang nog voordat alle gebruiksaanwijzingen in plaatjes moeten worden gegoten en gepresenteerd? Omdat bijna niemand nog  functioneel kan lezen. Teksten van meer dan vijf woorden lang worden strafbaar gesteld. Pfffft, dat is zelfs voorbij Orwell’s Newspeak. Cartoonisten zullen altijd werk blijven houden.’

Taco:  ‘ Ik vind de vraag naar wie kranten bezitten, in feitelijk eigendom hebben, minstens net zo belangrijk, zo niet iets belangrijker. En ik moest denken aan meneer George Soros, die man is een wandelend taboe. In meer dan een opzicht. Heet ‘ie nou Sores of Soros?’

 

 

 

 

https://images3.persgroep.net/rcs/UQL200Z4d-GS2227mHfrLXo-ymc/diocontent/150309560/_fitwidth/763?appId=93a17a8fd81db0de025c8abd1cca1279&quality=0.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.