Feed on
Posts
Comments

 

‘ De uitzending gisteravond 26 juli, van Zomergasten, met Inez Weski vond ik alleszins de moeite waard.’

 • ‘ Jij hebt voor het eerst sinds jáááren weer Zomergasten gekeken, is het niet? En dan nog alleen omdat ik je erop attendeerde dat mevrouw Weski in beeld zou komen.’

‘ Dat klopt ja. Hebben jullie gekeken?’

 • ‘ Jawel, maar naar een herhaling vanmiddag, want zondag moesten we paasieren verven en vliegers maken en daarmee vliegeren. Als avondeten hadden we erwtensoep van echte erwten en met ongeschoren spek. Dat wilden de kinderen zo, en wij vonden het eigenlijk ook wel leuk. Tja, en vanwege het kwartetten en mens-erger-je-niet erna, kwam er van televisiekijken niets terecht. Een mens moet keuzes maken.’

‘ Groot gelijk. Wij wachten tot de mussen van het dak vallen vanwege de hitte en dan bekokstoven we hutspot met virtuele Hema-worst, met mosterd. Ik kijk daar nu al naar uit. Liefst moet het dan dertig gradenPlus zijn.’

 • ‘ Inderdaad. Zééér de moeite waard, het optreden van mevrouw Weski. De presentatrice was functioneel ….. laat ik het daar maar bij houden: ze was functioneel. Daarmee maakte ze het meta-niveau van de conversatie, de communicatie, juist zo duidelijk. Dat het goddank op meta-niveau bleef, kwam volledig voor rekening van de gast, die openhartig was en – me dunkt – vele inkijkjes in haar persoonlijke voorkeuren verschafte, zonder in exhibitionisme en egotripperij te vervallen. Klasse.’

‘ Ik heb een paar recensies gelezen en alleen die van Lamyae Aharouay in de NRC gaat ergens over. Vind ik dus.’

 • ‘ Dat dacht ik wel ja, omdat Aharouay hierover blijkbaar nagenoeg hetzelfde denkt als jij en ik. Hij raakt precies de kern met zijn vaststelling: “ vooral zonde omdat ze [= die niet-terzake-vraagjes] in de weg stonden van het verhaal dat Weski wél wilde vertellen.” Omdat Inez Weski gelukkig de regie van het gesprek behield en zich niet liet verleiden tot “emotioneel exhibitionisme,” dat vaak naadloos overgaat in egotripperij of andersom, kwam haar verhaal toch uit de verf. En hoe. Natuurlijk, want ze heeft tenslotte genoeg substantieels te melden. Hoeveel katjes ze heeft, hoe die wel niet heten, of welke boeken ze haar kleinkinderen voorleest, tja, dat is de huidige journalistiek. Dit soort zaken wil het publiek vandaag de dag blijkbaar weten, en de kranten en tv-programma’s, die moeten renderen en denken dus het publiek hiermee te moeten bedienen.’

‘ Blijkbaar. Ook het publiek dat vandaag de dag naar Zomergasten kijkt, wil dit soort noninformtie. Althans: menigeen. Daarom kijken we al sinds jaren niet meer naar dergelijke programma’s. Dan kun je veel beter paaseieren verven met de kinderen en dikke dampende erwtensoep brouwen, waar de pollepel stijf in blijft staan.’

 • ‘ Dapper, van advocaat Inez Weski om zich zo in de kaart te durven laten kijken, met al die film- en andere fragmenten die ze had uitgekozen en al hetgeen ze daarover vertelde. Als dat niet bijna, héél bijna hoor, een benadering is van de allerindividueelste expressie van de …. is, enzovoorts, dan weet ik het niet. Alleen moet je die derde dimensie natuurlijk wel kunnen zien en duiden, anders zie je helemaal niks en niemendal, terwijl je toch snapt dat de ander het wel degelijk ergens over heeft. Ach, dat laatste is misschien maar goed ook. Dat zegt Prediker 1:18 tenslotte niet voor niets. Mevrouw Weski heeft gelijk met haar opmerking over het stoeptegelniveau van de meute, vandaag de dag. Dat lichtte ze toe met hetgeen ze over ons lamentabele onderwijs te berde bracht. Helaas, ons onderwijs, dat is niet meer te repareren. Kinderen met ouders en grootouders als die van de familie Weski, die krijgen het ondanks het rampzalige onderwijs toch van thuis mee, maar de rest die gaat gewoon met een chronische geestelijke bloedarmoede door het leven. Dat zijn zaken waarover wij precies zó denken als meneer Aharouay en mevrouw Weski. Vandaar.’

‘ Over kennis vergaren, zegt Prediker 1:18 natuurlijk niet zo maar wat er staat. Dat is een mooi bruggetje naar Hans Teeuwen – eigenlijk ook via de snert en de hutspot (als Nederlandse-cultuurgerechten) – die in zijn Zomergasten-uitzending laat zien wat Inez Weski bedoelde met die mensen die in een rokerige ruimte blijven zitten en rook blijven inademen, in plaats van op te stappen. Want iedereen blijft zitten en niemand wil afwijken van de groep, dus men conformeert zich, zelfs als dat eigen nadele is.’

 • ‘ Dat van Hans Teeuwen moet je even uitleggen.’

‘ Nou, Teeuwen laat een fragment zien over Christopher Hitchens en moeder Theresa, waarin het publiek dat aanwezig is bij haar Nobelprijsuitreiking, blijft zitten terwijl daar een oude vrouw de gruwelijkste en wreedste dingen staat te debiteren vanachter een lessenaar.’

 • ‘ Ah, er begint iets te dagen: abortus mag niet en nooit, want lijden is nobel. De Poolse paus heeft destijds iedereen die de gekke non met name over haar standpunten aangaande abortus wilde gispen de mond gesnoerd en gedreigd met excommunicatie.  De meeste katholieken wachtten zich er wel voor om openlijk kritiek op de non ten beste te geven. Mevrouw Theresa had trouwens meerdere rare opvattingen, maar deze over abortus en over het lijden in haar hospice, dit is me bijgebleven.’

‘Zij is later zelfs officieel heilig verklaard, geloof ik. Ongetwijfeld door een Vaticaanse pressielobby. Die schaapachtige houding met betrekking tot kankerrokerslucht inademen, zien we nu, realtime, in volle glorie gedemonstreerd met betrekking tot het inademen van coronavirus-aerosolen. Nergens in de media wordt er ook maar gehint aan het nut van ventilatie en de noodzaak van deugelijke luchtfilters. Vooral en met name in verpleeginstellingen en bejaardenoorden, waar de meest kwetsbaren voor het virus verblijven. Alles en iedereen blijft de tamelijk nutteloze info afscheiden over aantallen besmettingen.’

 • ‘Behalve als er geld mee is gemoeid en mensen met geld. Bij de Duitse vleesfabrieken van Tönnies gaat men wel luchtfilters installeren, want zieke vleesverwerkers verwerken geen vlees en dat kost geld, want vlees is bederfgevoelig. Met de Hepa-filters in de vliegtuigen idem dito, immers: vooral met mensen met geld vliegen veel, dus die klanten wil je als vliegtuig- en vliegvakantie-industrie niet ontrieven. Ook niet met een vorm van griep. Daarentegen kosten ouden mensen alleen maar geld en ze zijn economisch nauwelijks rendabel.
  In april, dus bij het begin van de ellende, had Marcel van Roosmalen samen met huisarts Marion de Bruin nog een huiveringwekkend verhaal over corona en het verpleeghuis van hun respectieve ouders. Toen wist men nog niet wat corona behelsde. Net heeft Van Roosmalen een vitriool-column over het CDA gepleegd. Het zal niet veel helpen, want de luchtfilters en ventilatiemaatregelen zullen niet dwingend worden voorgeschreven voor onze verpleeghuizen en bejaardenoorden.  Alle politieke partijen en alle Haagse kaasstolpers hebben druipende bergen boter op hun hoofd. “Men” blijft doen of “de” neus bloedt en volhardt in meldingen over besmettingen.’

‘Ook dit thema van de makke massa, komt bij Weski aan de orde, als ze het over de volgzame massa’s in Italië ten tijde van Mussolini heeft en ook bij de meutes die afgaande op krantenberichten over goudvondsten als lemmingen naar hun ondergang lopen. Deze Zomergasten-aflevering met Inez Weski is nog tien dagen te bekijken. Helaas, maar vanwege de copyrights op getoonde fragmenten wordt het daarna van internet gehaald. Jammer. De aflevering met Maxim Februari is ook niet meer terug te zien en die had ik graag alsnog willen bekijken.
Nog een tip aan de jongelui in relatie tot de periode Mussolini: bekijk de dvd Una giornata particolare. Schitterend! Nou ja, als tijdsdocument schitterend: de vrouw is er alleen om kinderen te baren en het huishouden te doen, maar zij en de homoseksueel (gespeeld door Marcello Mastroianni), tellen op z’n zachtst gezegd niet volwaardig mee. In Duitsland deden ze daar nog enkele tandjes bij. Duitsers zijn nu eenmaal gründlicher en tüchtiger.’

 • ‘ De metafoor van de beo, de napraatvogel in de film, is ook prachtig gevonden. Iedereen praat elkaar en de machthebbers na of houdt angstvallig haar snavel. Net als met de aerosolen hier en nu.’

‘ Bizar hè? Nu willen de Duitsers de Italianen nota bene op onze kosten in de EU houden.  Over de EU en de euro, heerst net als over ons onderwijs en nu in verband met corona-aerosolen-en-staatsmacht, een spiraal van zwijgen (zie Noelle-Neumann) in het publieke debat. Inez Weski stelt ook nog “het wraken-van-de-advocaat-door-rechters” aan de orde.  Zo lees ik tenminste hetgeen ze hierover – zij het zeer lateraal en bijna allusief – zegt.  Rechters kunnen advocaten die ze niet lusten, niet wraken, dus verzinnen ze een list. Mevrouw Weski verklapte mij dat haars ondanks, neem ik aan. Immers: als rechters – al dan niet met medeplichtige officieren – een casus zo saboteren dat iedere advocaat met ook maar een greintje zelfrespect en een flintertje beroepstrots, de toga wel in de ring móet gooien, dan wraakt zo’n rechter de facto een advocaat, op listige wijze, en bijzonder effectief. Deze laatste vorm van “wraken” vind ik een intrigerend thema dat zeker een aparte uitdieping verdient. Komt deze vorm van magistrale sabotage, zoals mevrouw Weski volgens haar overkwam, vaker voor?
Van de Zomergasten-aflevering met Hans Teeuwen zijn nog stukken op internet te bekijken. Wat ik je beslist ook kan aanraden, is zijn conference over godsdienst. In feite gaat het over onderwijs en gedeelde kennis van iets wat bij onze cultuur hoort, of tenminste hoorde. Wij hebben er met kennissen uit een andere – niet christelijke cultuur – naar gekeken en terwijl wij ons de hik en een liesbreuk lachten, snapten zij nauwelijks waarover het ging. Ja, iets met de bijbel en godslastering, maar dat is in Nederland niet strafbaar. Zeker niet als het cabaret en satire heet. Toch? Klopt. Die Teeuwenact heeft niets, maar dan ook niets met godsdienst te maken.’

 • ‘ Ik ken deze act over bijbelkennis van Teeuwen, ja, en die is inderdaad alleen hilarisch voor degenen die weten wat Teeuwen allemaal door elkaar husselt en die geen zwarte kousen in bed dragen. Het gaat erom dat je weet waar Abraham de mosterd haalt, anders ontgaat je de hilarische humor totaal. Het blijft toch een raar ding: cultuur.’

‘Gedeelde cultuur. Wie horen er bij en wie vallen er buiten? Dat geldt ook voor zo’n Zomergasten-aflevering met Inez Weski: wie denken haar opstelling en houding ten aanzien van privacy te kunnen snappen en invoelen en wie vinden die opstelling afdoen aan de kwaliteit van het gebodene. Is het een kwestie van smaak, fatsoen, opleiding, beschaving, cultuur – zelfs van professionaliteit (want tenslotte is en blijft ze strafadvocaat en ze treedt publiekelijk op) misschien? Take your pick. Laten we er samen nog een keer naar kijken.’

 • ‘ Goed, bij jullie, en dan maken wij er pannenkoeken met spek en stroop bij.’

‘ Trouwens, het vanwege copyrights van internet weghalen van programma’s als deze Zomergastenaflevering met Inez Weski, vind ik neerkomen op censuur en informatie-/kennisvernietiging. Desnoods brengt de VPRO dergelijke afleveringen op dvd uit, met weglaten van de copyright-gedeelten. Dit is namelijk rijk, zinnig en betekenisvol materiaal voor het publieke debat.’

 

Corona

#15 Maatregelen zijn flauwe kul: Professor Pierre Capelle en Ab Gietelink

Spoedwet zonder scrupules: Cees Hamelink en Flavio Pasquino  • 19 jun. 2020

#2 – Corona-vaccin: Ons laatste redmiddel? – Antwoord van Cees Hamelink   •  18 jun. 2020

“De corana experts zijn ziende blind” Maurice de Hond en Pim van Galen  –  23 juli 2020

#19 | Een deltaplan voor ventilatie en ionisatie van binnenruimten IAb Gietelink en Eliane Khoury  •  Jul 9, 2020

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.