Feed on
Posts
Comments

 

  *  Parkeren  * 

 

 

‘ Wat je tegenwoordig ook stemt, je krijgt hetzelfde beleid: “Je kunt het nooit winnen van DIT systeem.” Dit politiek-bestuurlijke systeem zou dus veranderd moeten worden – te beginnen met de (her-)invoering en institutionalisering van het referendum. De afschaffing gebeurde op een achternamiddag in een vloek en een zucht, dus waarom de herinvoering niet evenzo?’

  • ‘ Op de keper beschouwd is het tamelijk eenvoudig, alleen gaat de politieke nomenklatoera er voor liggen – uit eigenbelang, dat is duidelijk. Vraag is: blijven we doorsudderen totdat de wal het schip keert, of gaan we in een échte transitie?’

‘Wat mensen geestelijk uit balans brengt, zijn tegenstrijdige berichten. Een docent illustreerde de double bind ooit door te vertellen dat hij zijn zoontje van drie stapelgek en hoorndol kon maken, door als het jochie vroeg of hij iets wel/niet mocht, pa met het hoofd van neen schudde, terwijl hij zéi dat het wel mocht. Omgekeerd knikte hij van ja, terwijl hij zei dat het niét mocht. Indien je dit structureel doet, dan kweek je een schizofreen. De theorie is veel ingewikkelder en die kun je uitgebreid napluizen (te beginnen met onder anderen Bateson), maar hier komt het kort door de bocht op neer.’

  • ‘ Het voorbeeld van oorlogen stichten, aanwakkeren en laten voortduren (vooral omwille van de cash flow), hetgeen behalve dat het veel doden en leed veroorzaakt (de Oekraïne-oorlog zou morgen gestaakt kunnen worden, indien “we” stoppen met wapens en geld over de schutting van een corrupt regime kieperen), ook enorme milieu- en klimaatvervuiling met zich brengt. Tegelijkertijd zien we een politieke nomenklatoera (gesteund door de meeste MSM) die een enorme poppenkast maakt om 1 gram stikstofdepositie en 0,0000000000x graad opwarming van de aarde – bijvoorbeeld de apekool van D66’ger Rob Jetten. Terwijl de leden van die nomenklatoera, zelf, in regerings- en privéjets, de aardkloot rondrauzen om ons vanuit de meest exotische oorden belerend en vermanend toe te spreken.
    Het is om hoorndol van te worden – zeker indien je het voor zoete koek en vanzelfsprekend slikt, terwijl je onbewust weet en op je cognitieve klompen aanvoelt, dat ze je vernaggelen en verneuken.
    Dit is nou ziekmakende (pathogene) politiek. Doet de politieke nomenklatoera dit met opzet (permanent ontregelen van de maatschappij), of bestaat hij uit een verzameling onbenullen en sufkonten-die-ook-maar-wat-aanrommelen-en-aanklooien?’

…………   ………………..   ……………….

 

 

Joel Cullin: Double Bind: Much More Than Just a Step ‘Toward a Theory of Schizophrenia.’ |  First published: 23 July 2013.  |  onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/j.1467-8438.2006.tb00711.x

 

 

 

 

 ……..   …………..  ……………   …………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.