Feed on
Posts
Comments

 

 

‘ Jazeker, Pieter Omtzigt maakt veel Haagse Kaasstolpers schichtig. Omtzigt doet namelijk concrete voorstellen en presenteert heldere ideeën voor de noodzakelijke (her-)inrichting van ons land, middels een nieuw sociaal contract. Dat maakt veel zittende “politici” onrustig en schichtig. Dit vermoed ik althans, ten stelligste. Die zien de bui hangen, ze moeten aan de bak, maar weten vaak dat ze eigenlijk ternauwernood zijn toegerust, geëquipeerd, voor hun taak. Dat is vaak een kwestie van kennissen in plaats van kennis.
Ondergekwalificeerde krachten, en dus per definitie overbetaald. Dat er zo’n zevenhonderd “voorlichters” in en rond die Haagse Kaasstolp hun kostje bij elkaar scharrelen, spreekt boekdelen.’

–           ‘ Hoe meer “voorlichters” (inclusief spindoctors, woordkwakzalvers en andere sjacheraars in slangenolie) hoe dikker de bestuurlijke mist en politieke rookgordijnen. Ik merk toch even op dat het ondergekwalificeerd zijn, of lijken, van zoveel Haagse Kaasstolpers in directe relatie staat tot de te grote ambities van degenen die de politieke partijen-als-bedrijven runnen – die trekken te vaak een veel te grote broek aan en ze zijn wispelturig, omdat ze steeds andere (kortetermijn) belangen najagen. Zo’n houding, zo’n mentaliteit, trekt vanzelf een bepaald soort politieke ondernemers (klusjesmannen en -vrouwen) aan. Een persoon als Omtzigt ligt door zijn andere taakopvatting van de volksvertegenwoordiger, niet echt lekker bij veel partijmanagers. Die zetten hem dan ook steevast laag op de kieslijst, waarna blijkt dat de kiezer juist politici als Omtzigt wíl en voorkeurstemmen op hem uitbrengt. Dat frustreert de partijmanagers dan weer en zo voorts. Liefst zouden zij Omtzigt compleet laten verdwijnen, onzichtbaar maken, verstuiven, vaporiseren.

Treffend dat de term beroeps-politicus intussen zo’n dubbelzinnige betekenis heeft gekregen, terwijl het woord beroep is te herleiden op roeping, Be-rufung, tot een taak, een ambt geroepen zijn. Omtzigt verwoordt een typisch christendemocratisch ethos. Het woord beroep, ligt in hetzelfde domein als de term rentmeesterschap. Nog zo’n woord dat door gebruik als politieke pasmunt, sleets is geworden en sterk devalueerde – zwaar aan waarde inboette.’

‘ Beduimelde begrippen, verfomfaaid, inderdaad. Niet zo vreemd dat het tussen Omtzigt en Rutte waarschijnlijk nooit tot een warme boezemvriendschap zal komen.’

–           ‘ Dat hoeft ook niet per se. Vertrouwen zou al heel wat zijn. Het wezenskenmerk van een democratie is immers juist dat verschillende waardensystemen en diverse belangen met elkaar concurreren. Als, let op: als men maar oprecht bereid is tot samenwerking – ik pauzeer even – in het Algemeen Belang. Oprecht bereid, that is a tall order, my friend.’

‘ Juist. Eerste vereiste daarbij is het in acht nemen van de spelregels, zoals: een minister moet de Volksvertegenwoordiging effectief en ampel informeren en haar niet willens en wetens om de tuin leiden, want dan ontaardt het rap in een straatgevecht waar de wet van de jungle heerst. De bananenmonarchie dus. Deze (onwezenlijke) formatie zou vooral dát moeten willen zien te voorkomen! That is a tall order, indeed.’

De filosoof Bernard Williams stelt dat een democratie het niet zonder waarachtigheid kan stellen, hetgeen niet betekent dat een regering het volk álles moet vertellen wat ze doet (doet in het belang van dat volk, natuurlijk), maar het volk moedwillig voorliegen, onwaarheden vertellen, dat is de dood in de pot, dat kan gewoonweg niet. (ISBN 0-691-10276-7, bladzijde 211-212). Geen enkele regering kan vandaag de dag alle staatszaken open en bloot op het marktplein bedisselen. Dat werkt gewoon niet, en juist daarom is vertrouwen van wezenlijk belang.

Tegenwoordig refereert de term beroeps- of carrière-politicus eerder aan een huurling in de pejoratieve (ongunstige) zin des woords: een individu dat zich door de hoogste bieder, voor geld laat inhuren, om een klus te klaren, een job, een gig. Maakt niet uit wat. In de branche van de prostitutie spreken de dames (of heren) van plezier vaak van doing a trick. Het ligt dicht bij elkaar. Politiek en prostitutie.’

–           ‘ Jullie hebben een paar nuttige links naar video’s bij elkaar gevonden, die de kern van waar de aan de gang zijnde soap rond “de formatie” om draait, goed treffen.
Laten we die hieronder op een rij zetten, zodat de jongelui eerst zelf een oriëntatie kunnen plegen.

We kunnen er altijd later nog terugkomen.’

–           ‘ Lees het boek(-je) van Omtzigt er bij, en je raakt redelijk geïnformeerd. Op bladzijde 187 -203, somt Omtzigt zijn tien verbeterpunten op.’

‘ Voor professionals – vooruit, laten we die draak er ook maar uit gooien: professionals, brrrrr – voor professionals dus, moet Omtzigts boek een fluitje van een cent zijn.’

 

 

Een nieuw sociaal contract – Pieter Omtzigt  •  Mar 15, 2021  /  Omtzigt legt beknopt uit waar zijn boek over gaat.

Pieter Omtzigt – Lezing: Modellen regeren Den Haag •  Feb 26, 2021    /  het voorbeeld van ‘perverse prikkels’ dat tot omzetvergroting van rattenstaarten leidt (video doorspelen naar 3:20)

Pieter Omtzigt: Vluchtelingenverdrag niet meer van deze tijd • #DeBuitenlucht  •  Dec 27, 2017   /  het vluchtelingenverdag moet worden herzien; IS-strijders dienen vervolgd en berecht te worden; economische migranten zijn geen asielzoekers en moeten (effectief!) kunnen worden uitgezet; een goed-functionerende belastingdienst is essentieel voor een rechtsstaat.

 

 

Adriaan Schouten en Roderick Veelo over de EU  /  ‘Juncker heeft de Britten zelf de EU uitgejaagd‘ • #DeBuitenlucht   • Jun 14, 2019

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.