Feed on
Posts
Comments

 

*  PARKEREN  *

 

 

*

‘ Er zijn tot nu toe twee hoofdpersonages: Kajsa Ollongren en Sigrid Kaag. Allebei van D66 en allebei ingezet, gebruikt, bij de sloop. Ollongren en Kaag bij het afzinken van het referendum en nu, vooral mw. Kaag, bij het ondermijnen van wat ooit – met enige goede wil – nog een “liberale democratie” genoemd kon worden. Let wel: het zijn romanpersonages en iedere gelijkenis met bestaande levende personen is toevallig.’

–        ‘ Luigi Pirandello is een fascinerende auteur. Ik zie nog tenminste drie personages in de coulissen: Vera Bergkamp, Kadija Arib en Edith Schippers. Merkwaardig genoeg alle drie vrouw.’

‘ Weet je dat zeker? Oké, laten we er maar van uitgaan dat ze voldoen aan het moderne criterium van het-hebben-van-een-baarmoeder. Komt er geen man in dit stuk voor?’

–        ‘ Op dit ogenblik kan ik nog geen man ontwaren.’

‘ Ik hoorde in de wind suizelen dat er een mannelijk personage uit de hoek van FvD het toneel op zou kunnen stormen. Om de voorstelling te versjteren of juist naar nog grotere hoogte te stuwen. Het is maar welk frame je verkiest, wat voor toneelkijker je gebruikt.’

–        ‘ Wie weet? Laten we ons maar laten verrassen.’

 

*

 

 

‘ Eisenhower waarschuwt hier– wat mij betreft – tegen fascisme, dat wil zeggen tegen het versmelten van de belangen van het grote geld en de (privé-)belangen van de politici die een land regeren.
Komt er geweld bij te pas? Jazeker, want ik beschouw het je min of verplicht laten inspuiten met een experimentele gentherapie als een vorm van fysiek geweld.’

–        ‘ Net als het onderworpen worden aan lockdowns met de smoes van een dodelijke pandemie. De “uitzonderingstoestand” waarover onder anderen Carl Schmidt en Giorgio Agamben hebben geschreven. En dan, bijvoorbeeld: hoeveel politici hebben last gekregen van de bijwerkingen van de gentherapie? Hoeveel politici zijn er door gehandicapt geraakt? Zijn die er? En zo ja hoeveel? Klopt dat statistisch met de algemene cijfers van (over-)sterfte en gevolgen van bijwerkingen?’

‘ Staatscontrole middels allerlei vormen van digitaal geld en QR-codes. Is dat geen vorm van vrijheidsberoving van staatswege?
Fascisme is geen eng woord, noch een taboeconcept dat door “complotdenkers” zou worden gebruikt om stampij te maken, ongeachte de (vele, pejoratieve, historische) connotaties die het begrip inmiddels aankleven.’

–        ‘ Een fascistisch regime (volgens een begripsomschrijving voor deze tijd) zet de bevolking buiten spel en wordt bestierd door een politiek-bestuurlijke nomenklatoera in samenwerking met het giga-groot-kapitaal. Stemmen wordt een loos ritueel, want er valt de facto niets te kiezen. Politieke partijen doen hoofdzakelijk aan merkendifferentiatie (zij zetten zichzelf in de markt) met de bijbehorende marketingtechnieken. Het zijn intussen eigenlijk weinig anders dan verdienmodellen voor beroeps- en carrièrepolitici.
Politieke partijen zijn in deze vorm achterhaald, omdat wij bijna geen van allen nog deel uitmaken van een gedeeld (groot) verhaal, zoals in de tijd van de “zuilen” nog het geval was. Is een overtuigd patriot net zo “verdacht” als een vurige nationalist? Wat is het verschil trouwens? ’

‘In uiterste consequentie doorgedacht, voorziet stemmen dan ook niet zozeer in een legitimatie van de gekozen “volksvertegenwoordigers,” maar verschaft het ze hooguit een alibi.’

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.