Feed on
Posts
Comments

 

 

‘ Je bedoelt met Israëlfilie een met homofilie vergelijkbaar sentiment, neem ik aan? Dus liefde voor Israël. Bijna seksueel van aard.’

 • ‘ Ja, en ik vind het vreemd, intussen neig ik meer naar “verdacht” in plaats van vreemd, dat aan de AOW-toeslagen-fraude in Israël, waarover Derk Stokmans en Leonie van Nierop uitvoerig in de NRC schrijven, geen aandacht wordt geschonken in relatie tot de recente toeslagen-affaire waarover het rapport “Ongekend onrecht” (december 2020) gaat.
  Overigens vind ik Israëlfilie in dit kader erg toepasselijk vanwege pedoseksuele Nederlandse magistraten – ik vraag me af hoeveel leden van de Nederlandse magistratuur aktief-praktizerende pedoseksuelen zijn. Hoeveel Nederlandse politici zouden er aktief-pedoseksueel zijn? Die personen zijn strafbaar en chantabel, indien ze seks bedrijven met minderjarigen. Naar mijn idee zit er moreel-ethisch een steekje bij ze los. Meerdere steekjes. Met dergelijke lieden op institutionele sleutelposities kun je me dunkt geen effectieve, solide en deugdelijke rechtsstaat aan de praat houden.’

‘ Over die pedoseksuele magistraten komen we hieronder te spreken. Ik deel je verbazing over het negeren van de Israël-AOW-fraude. Je kunt volgens mij stellen dat de toeslagen-soap van heden, regelrecht en strak in het verlengde ligt van de fraude met AOW-uitkering en toeslagen die aan Israëlisch-Nederlandse kolonisten in de door Israël bezette gebieden werden (en worden?) uitbetaald. Zulks in strijd met het internationale recht en discriminerend ten opzichte van andere AOW-gerechtigden, zoals AOW-gerechtigden in de Westelijke Sahara en Noord-Cyprus.

Ik ga ervan uit dat ambtenaren bij de Belastingdienst (ik veeg de SVB en andere met uitkeringen en invorderingen belaste instituten maar op een hoop) hun lesjes over politieke corruptie, aan de hand van de Israëlfraude hadden geleerd, en dat ze probeerden bij deze toeslagen-soap zo veel mogelijk onbeschadigd te blijven, terwijl ze toch de opdrachten van hun politieke bazen (ministers en staatssecretarissen) loyaal en gehoorzaam moesten uitvoeren. Dat betekent een erosie van de beroepsethiek, de beroepstrots en het ondermijnen van de professionele taakopvatting en mentaliteit van de ambtenaren. Dat ondermijnen doen de politici, die hun bazen waren en zijn. Die brengen de ambtenaren in een onzalige situatie.‘

 • ‘ Bij veel van die ambtenaren zal bijna zeker cognitieve dissonantie hebben plaatsgevonden: zij moesten immers opdrachten uitvoeren die tegen hun rechtsgevoel – waarschijnlijk ook tegen morele overtuigingen – indruisten. Misschien zelfs tegen een beroepseed gingen, in dat geval pleegden ze bewust meineed. Dat veroorzaakt stress. Indien zoiets lang doorgaat, worden de meeste mensen cynisch. Deze consequenties komen nooit ter sprake, terwijl ze o zo belangrijk zijn.
  De rot zat en zit dus behoorlijk diep in het (sub-)systeem. Er is een curieuze variant van racisme in het spel. Immers: als het om Israëlische Nederlanders gaat, dan waren de betrokken politici bereid om de SVB-ambtenaren te laten frauderen met uitkeringen en toeslagen ten gunste van de begunstigden, terwijl de belastingambtenaren bij deze toeslagen-affaire juist genadeloos en meedogenloos moesten zijn jegens “fraudeurs.” Ik denk dat deze Israëlisch-Nederlandse fraudeurs zijn misbruikt, om Nederland tersluiks en stiekem de illegale bezetting van Palestijns gebied door Israël te laten legitimeren – omdat deze mensen die Nederlandse uitkeringen immers toch ontvangen. Als chantage- en zwijgmiddel wordt het holocaustslachtofferschap ingezet. Let wel: deze personen hadden ook simpelweg uit de illegaal bezette gebieden kunnen vertrekken. Dan waren hun uitkeringen en toeslagen geen moment in gevaar geweest.
  Indien je even doorredeneert, moet je concluderen dat de opeenvolgende Nederlandse politici die bij deze AOW-fraude waren betrokken (lees het stuk van Stokmans en Van Nierop voor de namen en politieke partijen) een buitenlandpolitiek voerden – tegen het advies van ambtenaren in en buiten de Kamer om – die Nederland schade berokkent, averij doet oplopen.

  In een Volkskrant-column schrijft Harriët Duurvoort dat haar Surinaamse vader (met dubbele nationaliteit) compleet werd afgemaakt door de Belastingdienst. Zij schrijft dat ze vindt dat haar vader gelijk had toen hij beweerde dat de Belastingdienst racistisch is. Dat is alarmerend om te lezen en beklemmend wanneer je gaat afwegen of er een grond van waarheid aan zo’n constatering valt toe te kennen.’

‘ Positief discriminerend als het om joden/Israëli ging (en wellicht nog steeds gaat?) en negatief discriminerend wanneer er kleurlingen met een Nederlands paspoort in het spel zijn? Dat kan ik moeilijk anders zien dan discriminatie (onderscheid maken) op racistische grondslag. Ai, ai, dat geeft de burger een erg onveilig gevoel. Folkert Jensma schrijft in de NRC van dit weekend een keurige column over lieden op magistratelijke en bestuurlijke posities die zich allesbehalve keurig gedragen. Dit contrast tussen de keurig-nette formaliteit van het zo-zou-het-moeten-wezen en de brutaal-cynische praktijk, dringt zich op schrijnende wijze op.  Je zou het als ironie kunnen lezen.‘

 • ‘ Jensma schrijft wat mij betreft in de what-if-modus: wat als er fatsoenlijke en capabele pipo’s en bimbo’s op het pluche zaten; what if they were decent and capable people indeed? We hebben met ongeloof en groeiend afgrijzen naar enkele video’s over pedoseksuelen bij de Nederlandse magistratuur gekeken. Wat ik bijvoorbeeld ongehoord vind is het verhaal van Yvonne Keuls en Marlies van Muiswinkel. Ongelooflijk: seks met jongetjes gedurende het weekend op het Paleis van Justitie in Den Haag, waarbij een dienstauto met chauffeur en een beveiligingsambtenaar betrokken zouden zijn geweest.
  Is het niet vreemd en verontrustend dat noch de chauffeur noch de beveiligingsbeambte iets over deze voorvallen naar buiten brachten? Dit doet me denken aan de affaire Marc van Nimwegen en Marianne Bloos. Die maakten ook op  een feodale manier gebruik van dienstautos’-met-chauffers. In ieder geval hielden deze lieden het bij het uitleven van hun ontuchtige hobbies en genante geilheid, bij elkaar, als consenting adults. ’

‘  Vind jij dat die luitjes nog een soort rudimentair verantwoordlijkheids-fatsoen bezitten? Mwah, daar schiet me nog zo’n vogel te binnen, ene Joost Tonino, bij wie kinderporno op de computer werd aangetroffen: “bijvangst,” weet je nog? Justitie lijkt waarachtig het afvalputje van moreel-geaberreerden. Degenen die daar willen werken, lijken zich op voorhand te willlen indekken tegen de consequenties van ontdekt onwettig ranzig rauzen, rommelen, rotzooien en ritselen. Leuk idee, vind je ook niet?

Bizar vind ik ook dat de ex-partner van Marlies van Muiswinkel, dus een vader die zich aan zijn dochter zou hebben vergrepen, naderhand met een rechter trouwt. Daar breekt me toch echt de klomp. Wat voor soort mensen gaan er in Nederland in hemelsnaam bij de rechterlijke macht werken?
Wat de chauffeur en de beveiliger betreft: aannemende dat het verhaal van de dames Keuls en Van Muiswinkel werkelijkheidsgetrouw zou zijn, vind ik het eerder een schokkend bewijs van een diep geloof in hun complete onbelangrijkheid, bij het lagere personeel – dus het voetvolk, zoals de chauffeur en de bewaker – en hun vaste overtuiging dat ze bij een eventuele confrontatie, per definitie aan het kortste eind zouden trekken. En dus houden ze zich gedeisd. Indien Keuls en Van Muiswinkel hun verhalen uit de duim zuigen, zouden ze ongetwijfeld processen wegens smaad en laster aan de broek krijgen.’

 • ‘ Laten we er maar van uitgaan dat het merendeel van de Nederlandse magistratuur uit enigszins normale mensen bestaat, net als de beroepspolitici. Anders zou je geen oog meer dicht doen.’

‘ In plaats van al die overdreven en opgeklopte paginalange “analyses” over de vleesgeworden antichrist Donald Trump, het hopeloos gecorrumpeerde Amerika en andere verloederde Verwegghistans, zouden onze media ons veel beter kunnen informeren over wat er in Nederland allemaal aan ongerechtigheden te koop is bij de politici en wat er schort aan ons openbaar bestuur.’

 • ‘ Aan de andere kant: als onze mainstream media ons naar ons gevoel niet goed bedienen, gaan we zelf op zoek naar betekenisvolle informatie en dat blijkt niet alleen leuk en interessant om te doen, maar ook nogeens verrassende scenario’s op te leveren.’

 

 

 

<<  Jarenlang ontkomen kolonisten in illegale Israëlische nederzettingen aan een wettelijk verplichte korting op hun AOW. Hoe ging dat in zijn werk? Een reconstructie op basis van vertrouwelijke stukken (een selectie is te vinden via links in de tekst). >>

Door Derk Stokmans en Leonie van Nierop,  NRC 2016 juni 17   – – –    https://www.nrc.nl/nieuws/2016/06/17/wat-gaat-er-mis-als-we-gewoon-blijven-betalen-a1401936

De Hoop Scheffer vond adresfraude voor AOW in bezet gebied ‘goede suggestie

AOW Door een adres in Israël in te vullen, konden AOW’ers in bezet gebied proberen de wet te ontwijken. Een oud-minister vond dat wel een goed idee.

Leonie van Nierop &  Derk Stokmans    NRC 17 november 2016

<<  Het zal niet vaak gebeuren dat een minister enthousiasme toont voor een voorstel om via adresfraude sociale wetgeving te ontlopen. Toch is dat precies wat voormalig minister Jaap de Hoop Scheffer (Buitenlandse Zaken, CDA) deed. Het gebeurde in 2003, nadat Nederland nieuwe wetgeving had ingevoerd waardoor sommige AOW’ers in door Israël bezet gebied een lagere uitkering zouden krijgen. >>

*

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_Asscher

<<  Eind september 2016 deden Liesbeth Zegveld en Michiel Pestman van advocatenkantoor Prakken d’Oliveira aangifte tegen Asscher bij de Tweede Kamer in verband met een mogelijk ambtsmisdrijf. Hij zou in 2014, in strijd met artikel 8a van de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) opdracht hebben gegeven het doen van volledige AOW-uitkeringen aan op de Westelijke Jordaanoever wonende Nederlanders te hervatten. De SVB was hier eind 2013 mee gestopt, omdat Nederland de soevereiniteit van Israël op de Westelijke Jordaanoever niet erkent.  >>

 

*

 

Justitie faalt bij vervolging kindermisbruik. Rudie Kagie, Yvonne Keuls en Marlies van Muiswinkel  •  Sep 14, 2020

Yvonne Keuls over doofpotcultuur rond pedoseksuele rechters • Jan 6, 2015

 

KRO Brandpunt : De Zaak Demmink  • May 19, 2014

Zaak rond topambtenaar Demmink blijft mistig – Van Liempt Live  •  Apr 22, 2016

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.