Feed on
Posts
Comments

 

 

 

Lucy: ‘ Dan zou dé-radicaliseren betekenen: ontwortelen. Met wortel en tak uitroeien. Is dat bij Soumaya Sahla het geval? Is haar “grondhouding” compleet en totaal ontworteld? ‘

Claire: ‘ Dat betwijfel ik. Zelfs al zou zij in het openbaar verantwoordelijkheid voor haar daden hebben genomen en zich vervolgens demonstratief van die daden-en-de-ideologie hebben gedistantieerd, dan nóg. Ze zou een goede actrice kunnen zijn, en wie kan er in iemands hoofd en hart kijken? Wie beslist of een persoon (in deze zin) ge-déradicaliseerd is?
Wat mij ook bevreemdt, is dat het iedereen die hierover een mening ten beste geeft in de MSM, ontgaat dat de partij die SS aan zijn boezem drukt (i.c. de VVD) blijkbaar niet als radicaal wordt beschouwd. Terwijl deze regering onder leiding van de VVD onze democratie op losse schroeven heeft gezet en nog steeds zet, vooral middels het opschorten en uithollen van onze grondrechten. Daar wennen we blijkbaar snel aan, of het valt de meesten niet eens op.

Vandaar dat Soumaya zich uitstekend thuis voelt bij de VVD, want het gaat om het rabiaat nastreven van een doel. Zij verwisselt haar radicale moslimgeloof voor het even radicale politieke VVD-geloof in de doeleinden van het WEF.’

Lucy: ‘ Precies. SS is misschien niet zo zeer een extreme critica van de islam, als wel een politiek extremiste, met het geloof dat de VVD belijdt, en dat zij voor zichzelf wellicht nog een tikkeltje radicaler aanzet. Wie kan dat verifiëren? Haar mentale make-up is volgens mij niet veranderd. Ze heeft simpelweg godsdienstig extremisme, ingeruild voor politiek extremisme. In de islam zijn godsdienst en politiek niet van elkaar gescheiden. Dus. Hoe ge-déradicaliseerd is mw. SS werkelijk?

De VVD bedrijft marketing-and-sales met mw. Salah. In dat frame wordt zij momenteel al zo’n  twee weken gepresenteerd naast haar VVD-grootvader Bolkestein: innocence by association.’

Claire: ‘In zoverre je Bolkestein onschuldig kunt noemen, natuurlijk.’

Lucy: ‘ Frappant is dat Neelie Kroes (VVD) destijds Ayaan Hirsi Ali had gescout voor de VVD. Totdat de VVD’er Rita Verdonk een spaak in het wiel stak. Hoogst curieus allemaal. Bizar, is beter gezegd. De VVD-scouts jagen blijkbaar op “charismatische” types – liefst vrouwen – om die te gebruiken voor hun partij. Dat is als strategie best uitgekookt.’

Claire: ‘ Over Hirsi Ali merkte iemand een jaar of wat geleden fijntjes op dat die in feite met haar vader was getrouwd, omdat haar huidige echtgenoot zo mogelijk nog autocratischer en dominanter zou zijn dan een doorsnee-dominante Somaliër. Ik ken die man niet, maar afgaande wat ik over hem hoor, kan het aardig kloppen.’

Lucy: ‘ Freud blijft door de tijden heen uiterst valide en actueel. Laten we hopen dat mw. SS haar mogelijke radicale beheptheden en eventuele ideologische eieren vooralsnog bij de VVD kwijt kan.’

Claire: ‘ Wat kunnen we anders? Mocht ze toch een keer ontsporen, dan nog kan niemand daar op worden aangesproken.’

Lucy: ‘ Herkansing best, maar doe dat dan wel een beetje rationeel. Toch? Deze vreemde toer van de VVD met SS zou je zelfs kunnen zien als een opzettelijke provocatie door de VVD van Wilders.’

Claire: ‘ Trek de vergelijking even door – just for the sake of the argument – een moslim die van zijn/haar geloof af wil, of valt, krijgt een fatwa aan zijn tuniek. Wat heeft de VVD’er Wilders destijds gedaan? Die is uit de VVD gestapt en heeft met succes een eigen winkeltje met een eigen verdienmodel opgezet. De rest kan iedereen aanvullen. Is er een verband te leggen met het niet openlijk afstand nemen van ….? Heeft Wilders soms een VVD-fatwa aan de broek? ’

Lucy: ‘ Op die manier denken, ligt zo ver bij de meesten van ons vandaan, dat we zelfs niet op het idee zouden komen zulke gedachten te denken! Dat doen alleen mensen die met plezier Houellebecq lezen.’

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.