Feed on
Posts
Comments

 

 

% % citaat % %  Nietzsche onderscheidt verschillende soorten of gedaanten van het nihilisme, die allemaal kunnen worden verzameld onder de noemer Europees nihilisme. Dat hij spreekt van ‘Europees nihilisme’ zou kunnen betekenen dat er ook andere, niet-Europese vormen bestaan. Het boeddhisme lijkt daarvan inderdaad een (en misschien wel het enige) voorbeeld: een in oorsprong niet-Europese religie die volgens Nietzsche duidelijk nihilistisch is, in zoverre ze de wereld zoals die is negeert (nf 5 34[204]). Maar de uitdrukking ‘Europees nihilisme’ geeft vooral aan dat het nihilisme waar het Nietzsche om te doen is een typisch Europees verschijnsel is. Dat heeft met een aantal kenmerken van Europa te maken die iets laten zien van waar het in het nihilisme om gaat. Overigens betekent het Europese karakter van het nihilisme niet dat het tot Europa beperkt zal blijven. Integendeel: het zal zich verbreiden over alle landen ‘waar Europa’s invloed heerst’ (jgb 202).

( ………………. )      ( ……………….)

De Nederlandse cultuursocioloog Johan Goudsblom heeft in een belangrijk boek over Nihilisme en Cultuur uitgelegd waarom onze cultuur ‘wezenlijk’ nihilistisch is en waarom onze verhouding tot waarheid de kern uitmaakt van dat nihilisme. Zijn boek is zeer sterk door Nietzsches gedachten over het nihilisme geïnspireerd. ‘Nihilisme’ of nauwkeuriger ‘de nihilistische problematiek’ wordt door Goudsblom omschreven als ‘het besef dat de onontbeerlijke waarheid ontbreekt’ (107).  % % einde citaat % %

Goudsblom (ISBN 90 290 9667 5 – p. 107 vervolg, geredigeerd) :  “Mensen leven niet louter driftmatig ….. zij hebben een aantal primaire, instinctieve zekerheden ingeboet, zij handelen meer volgens bewuste motieven. Daartoe is nodig, dat zij de dingen in groter verband, op langere termijn zien.”

 

 

 

ana-lisa.nl/volledig-inwisselbaar-nietszeggend-en-zwaar-overbetaald-wat-doet-de-laatste-mens-in-dit-gezelschap/

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.