Feed on
Posts
Comments

Ruttes riedels

 

 

‘ “Ze” schijnen Omtzigt nu al middels zijn echtgenote via de media te willen sensibiliseren. Kijk hier maar.’

–           ‘ Ach, de Volkskrant? Dat is de krant van Pieter Klok, dus normaal. Klok was ook de eerste die opriep tot gehoorzaamheid aan de regeringsoekazes inzake het besmettelijk­heidscircus. Niks nieuws dus. De man klikt de hakken tegen elkaar en zegt: ….  Juist. Het zou alleen beroerd zijn indien het gezin van Omtzigt er door de media hinderlijk bij betrokken wordt, om Omtzigt te pakken.’

‘ Omtzigt wordt wel geframed vind ik. Op een doorzichtige manier, maar toch.’

–           ‘ Jij zegt doorzichtig, maar je bedoelt natuurlijk transparant. Is het niet?’

‘ Als jij het zegt, toe dan maar. De Grote Weldoener komt aanstaande met een riedel over zijn inzichten verkregen door diepe introspectieve meditatie. Daar zullen we vast van opknappen.’

–           ‘ Komt aanstaande? Aanstaande wat?’

‘Nou, gewoon: aanstaande. Het nog-niet-geweest-zijnde. Dat past toch bij iemand als Rutte. Die gup is permanent aanstaande, terwijl hij mij niet snel genoeg gewéést kan zijn.’

–           ‘ O, op die manier. In de Groene staat een stuk waarin de schrijfster gebruik maakt van een slimme truc om Rutte te waarschuwen tegen lekken en zodoende “de uitslag van de verkiezingen achteraf te saboteren.” Het is eerder gispen dan waarschuwen, vind ik. En lekken dat kan niet, dat mag niet. Net zo min als ministers mogen liegen tegen het Parlement. Dat soort praktijken zijn, “ondanks de vele gedupeerden in de kinder-opvangtoeslagenaffaire, ontoelaatbaar.” Dat is best slim toch? Je beschuldigt niemand, maar bijna iedereen weet dat je het maar over een iemand kunt hebben.’

‘ Jawel, dit zijn onmiskenbare signalen van zelfcensuur. Zo schrijven journailleurs dan die niet gebreideld willen worden. De toeslagenfraude door het kabinet is in een democratie ontoelaatbaar (dat schrijft zij in feite ook) en fraude saboteert democratische verkiezingen. Dat wil zeggen: indien de fraude uitkomt. Anders weet niemand het. Behalve Pieter Omtzigt natuurlijk en die houdt zijn mond er niet over, dus moet hij, als sensibiliseren niet lukt, worden gevaporiseerd. Daar zijn “ze” nu dan mee bezig. Hè jakkes, vaporiseren, als dat maar geen vieze vlekken op de vloerbedekking geeft.’

–           ‘ Ja, en als je over democratische verkiezingen kunt spreken. Dán saboteren liegen en fraude verkiezingen. Anders saboteren ze niks. Dan gaat het hooguit om gratuite riedels en roddels en ranzig ruften.
Deze journaliste somt alle mogelijke verdachten op, voorzien van de meest aannemelijke redenen waarom ieder van hun zou kunnen hebben gelekt, om vervolgens streng te zeggen dat lekken niet en nooit mag. Tja, het is een manier. Ik vind het niet best, maar als berichtgeving blijkbaar niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Beter een half ei dan een lege dop, nietwaar?’

‘ Zo is dat. Hoezo zwijgt Omtzigt? Hij heeft me dunkt onomwonden gezegd dat hij Rutte als het probleem en de oorzaak van de cultuurrot beschouwt. Duidelijker kun je het me dunkt niet zeggen. Omtzigt is lang niet de enige die Rutte de kwade genius vindt. De journaliste brengt het boek van Jesse Frederik ook nog eens onder aandacht, zij het indirect.’

–           ‘Nou, nou, je kunt ook overdrijven hoor. Kijk. Hier schrijft ze: “Het lekken uit de geheime notulen uit de ministerraad is echter bewust gedaan. Met opzet. Om wederom te laten zien dat er over Omtzigt, de kinderopvangtoeslagenaffaire en zijn rol daarin is gesproken, maar nu dus tijdens de ministerraad, oftewel door het voltallige kabinet.” Je kunt er meteen achteraan denken: op deze wijze over volksvertegenwoordiger Omtzigt roddelen in de voltallige ministerraad hóórt niet, is ontoelaatbaar. Zeker gezien “de oplossing” die het kluitje bedacht: “Positie Omtzigt, functie elders.” .

‘Ja, en dan de D66-bediende Kajsa Ollongren met een doorzichtig mapje naar buiten sturen. Die is wel de schlemiel van het jaar zeg, die Kajsa kutje karnemelk O óóóóóó ….’

–           ‘ Deze passage wordt iets te opvallend: “ Ik kom een voormalig senator tegen die zoekt naar een ‘greater good’ dat met dit lekken uit de ministerraad gediend zou kunnen zijn. Mijn antwoord daarop is dat ik in de verste verte geen groter goed zie opdoemen. Ik zie geen levensbedreigend gevaar dat het hele land en de hele bevolking gaat verpletteren en dat alleen voorkomen kan worden door een strafbaar feit te plegen. Er is hier geen doel dat dit middel heiligt.”

Nou moe. Alsof Rutte wegkrijgen uit dat vermaledijde torentje geen greatest good zou zijn, asjemenou-wablief-je-nog-een-kopje-thee? Maar tja, dat kun je natuurlijk nooit zo zeggen, wat dan schrijf je nooit meer een column, dus tover je zo’n ex-senator uit de mottenballen.’

‘ Geen doel dat de middelen heiligt? Het betrekken van Omtzigts partner bij deze soap is dat blijkbaar wel. Een rare constructie trouwens: “ …  ze is meer dan de partner van Omtzigt, maar helemaal onomstreden is ze niet.” Wat staat hier, wat betekent dit?’

–           ‘ Vraag dat maar aan de Grote Weldoener, die weet het vast wel.’

‘ Hoe het zij: de PvdA’er Lodewijk Asscher moet op het regeringspluche gekleefd, want de deal is al betaald. Khadija Arib is gesubstitueerd door Vera Bergkamp, hoewel “ze” liever Anouchka van Miltenburg hadden gehad, zo hoorde ik een vrouwelijke oud-senator voor zich heen lispelen, want die kent het klappen van de zweep. “Van Miltenburg trad op 12 december 2015 af als Kamervoorzitter omdat haar functioneren onder druk was komen te staan na de vernietiging door haar van een kopie van een klokkenluidersbrief over de ‘Teevendeal’. “ Zo staat op Wikipedia te lezen.

Hier is kortom geen speld tussen te krijgen. Onze democratie loopt als een tierelier.’

–           ‘ Lispelende oudere senators, die kom ik in die omgeving vaak tegen hoor. Die zijn dement of hard bezig met dementeren. Dan gaan ze naar de Eerste Kamer om toch nog nét ietsje meer pensioen te beuren.’

‘ Ze schijnen onmisbare steunpilaren van onze Democratie te zijn. Dat heb ik tenminste horen lispelen.’

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.