Feed on
Posts
Comments

 

‘In mijn werkgroep kwam het zwaartepunt van de discussie aan de hand van deze cartoon van Berend Vonk te liggen bij het thema: godsdienst. De bewaker op de muur hoort bij een maatschappij die grotendeels geseculariseerd is. Op z’n minst zijn staat en kerk er gescheiden. Terwijl de (meeste) mensen die naar binnen willen uit een maatschappij komen waar godsdienst en staat nauw met elkaar zijn verweven.
De mensen in de seculiere maatschappij wassen hun handen vanwege het corona-covid-virus en niet zozeer omdat ze in een god geloven en zich rein met hem willen verstaan, uit respect. De seculieren hebben de Euro en de Markt in plaats van God op het schild midden op het Marktplein geheven.’

–  ‘Daar komt nog bij dat de woningnood bij de seculieren permanent en structureel is, vanwege het geloof in de markt. Inclusief de huizenmarkt. De schaarste op de huizenmarkt wordt met alle mogelijke trucs moedwillig in stand gehouden vanwege de huizenprijzen en de aan huizenbezit gerelateerde zaken, zoals hypotheekrenteaftrek. Via huizenbezit kan de politieke nomenklatoera de burgers manipuleren. Dus per saldo maakt het niet uit wat een samenleving tot godsdienst verklaard heeft. God of Markt, de nomenklatoera kan het altijd gebruiken om de massa te manipuleren en te chicaneren.
De exoten die naar binnen willen, zouden aan de woningnood – en aan dus de hoge huizenprijzen vanwege huizen schaarste – kunnen bijdragen, maar dat kan niet langer onbeperkt, omdat de tokkies die geen woning kunnen bemachtigen, hoe langer hoe schever ogen beginnen krijgen als ze zien dat exoten moeiteloos en met voorrang worden bediend door de nomenklatoera. Die tokkies zijn nodig vanwege hun stem. Middels die stem legitimeren zij de nomenklatoera die hen manipuleert. Onder andere via het huizenbezit. Recent heeft de pluche-populatie (de pluchepopulisten) het Klimaat naast de Markt op het schild-van-geloof geheven. ’

‘ Momenteel komt de corona-crisis er nog bij. Dus de discriminatie hoeft niet (alleen) via ras, cultuur of godsdienst te verlopen, maar kan louter vanwege de aantallen mensen per m2 gerechtvaardigd worden. Immers: massa’s, een hoge mensdichtheid, spelen virale rampen nou eenmaal in de kaart. Dat is van oudsher altijd zo geweest. Corona noopt tot het serieus heroverwegen van het open-grenzen-fetishisme en het screenen op gezondheidsrisico’s van de menselijke importen.’

–  ‘ Ja, en het coronavirus schijnt in Amerika al kinderen tot slachtoffer gemaakt te hebben en enkele vrouwen van middelbare leeftijd of jonger. Dus het coronavirus houdt niet langer alleen huis onder oudere mannen. De pluchepopulatie moet dus oppassen dat ze deze ontwikkeling in de gaten houdt en met propaganda in voor haar veilige banen houdt, want stel dat het virus muteert en een slachting aanricht onder kinderen – hetgeen de hemel verhoede – dan zullen er spoedig niet genoeg lantaarnpalen meer zijn om de “schuldigen” te lynchen.’

‘ Er is een pikant aspect aan het coronavirus-gebeuren dat door leden van de nomenklatoera (degenen “die er toe doen” of de marketeers in hun dienst ) rap is ontdekt en wordt gebruikt voor promotie-doeleinden. Zo gauw iemand “ertoe doet” is het profijtelijk voor die persoon om haar of hem te relateren aan corona. Van de velen uit de massa die aan het virus bezwijken, kent geen hond de naam (zij zijn enkel interessant voor de statistieken), maar van een bondskanselier, een premier, een prins of welke bekendheid dan ook, wil “men” (de massa) blijkbaar weten of het (ook) is besmet geraakt door het virus (meestal wordt kort erna gemeld dat het loos alarm was, of dat ze inmiddels zijn genezen). Het gaat om de korte boost, het even pitchen van de naam via een pseudo-gebeurtenis. Als je in de media wordt genoemd als “slachtoffer” van corona dan tel je mee.

Een pseudo-gebeurtenis “is een dubbelzinnige waarheid” en geen aantrekkelijk verpakte leugen, zoals propaganda (zie Daniel Boorstin: Het imago). “Pseudo-gebeurtenissen gedijen dankzij ons oprecht verlangen voorgelicht te zijn, over <alle feiten>  te beschikken, zelfs over meer feiten dan er werkelijk zijn. Propaganda stelt meningen in de plaats van feiten, pseudo-gebeurtenissen daarentegen zijn synthetische feiten die indirect invloed op de mensen oefenen doordat ze de <feitelijke> grondslag verschaffen waarop zij [i.e. de mensen] geacht worden zich een eigen mening te vormen.” [letterlijk geciteerd uit Boorstin].’

–  ‘ Gaan jullie verder met analyseren en evalueren van de berichtgeving rond corona? Ik vind de goede cartoons hierover vaak erg intrigerend. Bij mijn pupillen maken ze frames en narratieven los die anders onder de deken van de conventionele massa-informatie wordt verstikt.’

‘ Mijn idee. Erg leuk om te doen ook. Ik heb zelden zo’n enthousiaste werkgroep meegemaakt Thucydides leverde verrassende verhaallijnen, maar die bewaren we voor een andere posting. Hilarisch was de waarschuwing dat men niet moest denken dat men in Athene van een corona-infectie zou kunnen genezen, hetgeen een massa-migratie naar Athene op gang zou kunnen brengen.’

–  ‘Bij mij in de groep (het zijn negen derdejaars universiteitsstudenten!) wist niemand wie Thucydides was. Dus het gaat goed met de sloop van ons onderwijs. “Ze” hebben er niets voor niets twee zwaargewichten op gezet. Ons onderwijs kan ze niet snel genoeg door de pomp gaan en meer is altijd beter.’

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.