Feed on
Posts
Comments

 

‘ De bestuurlijke figuur die nu – na het vertrek van Hart voor Den Haag – in bestuurlijk Den Haag gevolgd zou kunnen worden, lijkt me een recept voor vragen om moeilijkheden. Dit kàn natuurlijk niet. Of ben ik simpel?’

–  ‘ Je bedoelt dat het advies van verkenner Tom de Bruijn niet deugt? De Bruijn wil Hart voor Den Haag/Groep De Mos (8 zetels) vervangen, substitueren, door CDA- en PvdA-politici (samen 6 zetels). Zes zetels is voldoende om het college aan een meerderheid te helpen. Waar zie jij bezwaren tegen deze oplossing?’

‘ Ik geef je een tip, om te kijken of jij vanzelf mijn bezwaar ontdekt. Ik bedoel: Johan Remkes wilde dat alle wethouders gescreend zouden worden op integriteit, maar dat kan niet. Tenminste niet verplicht, lees ik Trouw. Dus?’

–  ‘ Dus het hele Haagse gemeentebestuur hoeft zich niet verplicht te laten screenen. Dan zijn het toch gelijke monniken met gelijke kappen?’

‘ Jawel, maar zijn het ook allemaal “goede” monniken? ‘

–  ‘ Ik denk dat ik je begin te snappen. Jij bedoelt dat de pipo’s van Hart voor Den Haag “bewezen” niet-goed zijn en daarom het veld moeten ruimen, máááár …. de pipo’s die hen zouden gaan vervangen, zijn nog niet bewezen wél-goed, wél koosjer. Ze zijn geen van allen gescreend en dat hoeven ze ook niet verplicht.’

‘ Precies. En is dat niet vreemd? Zeker in deze speciale situatie. Er vertrekken ongescreende pipo’s uit het bestuur, die achteraf bezien beter wel gescreend hadden kunnen worden. Niet dat ze dan brandschoon zouden zijn gebleven, maar ze waren in ieder geval gescreend, dus je had een beeld van hun handel en wandel tot dan toe gekregen en aan de hand van dat beeld kon je extrapoleren, zonder waterdichte garantie op onkreukbaarheid na de screening. Echter: nu wil men toch wéér ongescreende pipo’s aanstellen. Dat vind ik vreemd. Niet-screenen lost namelijk het probleem van niet-screenen niet op. Je kunt een probleem immers niet oplossen door het gewoon af te schaffen.’

–  ‘Ja, juist. In dit geval zou je verwachten dat álle wethouders gescreend worden, de zittende alsook de nieuwe. Ja, dat lijkt mij het veiligste en eigenlijk de enige correcte weg. Je hebt gelijk. Denk ik.
Wanneer deze formule van De Bruijn gevolgd wordt, heb je weliswaar wethouders die geen van allen gescreend zijn en in dat opzicht zouden ze gelijk zijn, maar is dat hier wenselijk? Zeker gezien wat er gebeurd is. Neen, ik zou zeggen: allemaal screenen.’

‘ Er is nog een reden om ze allemaal te screenen. Namelijk het vermijden van iedere schijn dat Richard de Mos en Rachid Guernaoui er in geluisd zijn, omdat ze niet tot de kartelpartijen horen. Ik geloof dat GroenLinks er als de kippen bij was om het akkevietje zo snel mogelijk groot te maken. Zodoende zou ik menen dat – zeker in Den Haag nú – screenen van alle wethouders onontkoombaar is en dat je meteen een verplichte screening van nu af aan kunt invoeren.

–  ‘ Je moet het ijzer smeden als het heet is, en dat is het in Den Haag, zeker na deze beide akkevietjes – de grote Oudejaars-fik in Scheveningen maakt het zelfs letterlijk heet. Het optreden van burgemeester Krikke ligt eigenlijk in het verlengde hiervan. Zij is gescreend en benoemd, hoewel haar bestuurlijke geschiedenis niet geweldig was, dus ze is op de “verkeerde” eigenschappen, kenmerken, gescreend. Iemand kan onkreukbaar zijn, haar huisgenoten nooit mishandelen en nooit jokken en toch ongeschikt blijken voor het ambt van burgemeester. Alleen, als het blijkt, is het te laat.’

‘Dat betekent dat je de pipo’s en bimbo’s zowel verplicht als anders moet gaan screenen. Neem dit ook even mee: de burgemeester is benoemd en gescreend, maar ze is dus niet gekozen. Terwijl de beide wethouders wel (en in dit geval bijna op persoonlijke titel) zijn gekozen, maar niet zijn gescreend. Nou? Wat werkt er en wat niet? Waarom? Wat houdt screenen hier in, en benoemen, door wie?
Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. De inzet lijkt me belangrijk genoeg.’

–  ‘ Ach, onze politici en bestuurders worden niet voor niets zo vorstelijk be-salarieerd. Dat betekent automatisch dat het klasse-kanjers zijn. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat ze met een briljante oplossing komen hoor.’

‘ Ja ja, en het blijkt keer op keer dat jouw vertrouwen 200% procent gerechtvaardigd is. Weet je, meestal is een “oplossing” helemaal niet nodig, zo ver hoeft het vaak niet te komen, als die briljante bestuurders van jou maar alert zouden reageren en tijdig willen ingrijpen waar het fout dreigt te gaan. Maar ja, dan zouden ze authentiek briljant zijn, en wie gaat er als authentiek-briljante bobo of bimbo nou de (provinciale of dorps-)politiek in?

Concluderend stel ik voorlopig dat deze Haagse casus laat zien dat het draait om de betekenis die je in deze context aan het begrip “screenen” (en benoemen) hecht, of moet hechten. Welke invulling geef je aan screenen? Niet screenen (zoals bij wethouders tot nu toe) is zeker niet geweldig, maar screenen (op de verkeerde eigenschappen, kenmerken en kwaliteiten) zoals bij mw. Krikke, geeft evenmin garanties. Er zal gescreend moeten worden, en anders gescreend dan totnogtoe gebeurt.
Dat screenen moet meer een assessment-krakter krijgen. Vind ik althans. Echter en evenwel: dat strookt dan vast niet met het principe van de Democratie en de Verlichting. Is koning Salomon nog te klonen, of uit een vriezer te halen misschien?’

–  ‘ De voornaamste makke is dat fatsoen uit de mode is geraakt, en dáár valt niet tegenop te screenen of te assessen. We leven in het tijdperk van het VERDIENmodel, and anything goes. Dan krijg je dit.’

 

 

Pauline Krikke stapt op als burgemeester van Den Haag /  DenHaagTV   / Oct 7, 2019

www.youtube.com/watch?v=JJZAuzyouPQ

 

Richard de Mos te gast bij Pauw  /   www.nrc.nl/nieuws/2019/10/15/allush-met-van-uhm-pauw-versus-de-mos-a3976763

Oud-D66’er Rachid Guernaoui per direct naar Groep de Mos  /   Omroep West / Apr 12, 2017  /   www.youtube.com/watch?v=IBrimj4zED0

 

 

 

Malcolm Mayes editorial cartoons

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.