Feed on
Posts
Comments

 

 

‘ Bekijk deze video’s eens.Ik heb ze in de werkgroepen gebruikt om Huizinga’s begrippen spelbreker en valsspeler te illustreren. Ook “groepsdenken” trouwens. Gideon van Meijeren wordt door de meest agressieve anderen als spelbreker beschouwd, en je ziet hoe fel ze zich jegens hem opstellen en hoe ze zich steeds verbetener in hun eigen “gelijk”vastbijten.’

–        ‘ Van Meijeren zegt het dan ook ronduit: we leven in een schijndemocratie, hij erkent de toverkring van de democratie niet. Zo’n houding kan letterlijk levensgevaarlijk blijken te zijn. Als je even om je heen kijkt en je ogen uitwrijft, kun je bijna niet anders dan hem gelijk geven. Van het negeren van Kamermoties door het kabinet, via het in beton gieten en afzinken van de mogelijkheden soepel een referendum op te tuigen, tot en met het benoemen van D66-gers op vette verdienposities bij de spoorwegen (er zijn nog veel meer voorbeelden te geven, maar deze zijn recent).’

‘ Het meest ergerlijk en genante vind ik inmiddels het gegeven dat allerlei figuren op minsters- of directeursposten worden benoemd, daar hun gang kunnen gaan, en nooit gepakt kunnen worden wanneer ze er een puinzooi van hebben gemaakt – denk bijvoorbeeld aan de ellende met het gasboringen in Groningen en het massaal frauderen door de Belastingdienst, van burgers. Het in de soep draaien van de NS reken ik er ook onder.’

–          ‘ Dat klopt. Buitengewoon ergerlijk – en moedeloosmakend – om de schmierende snoeshanen en prutsende poseurs meestal omhoog te zien vallen. Deze ontwikkeling loopt parallel aan het in toenemende mate geregereerd worden door anonieme supranationale entiteiten. Dat is de laatste decennia in een stroomversnelling geraakt. Het maakt niet meer uit of een minister voldoende van haar of zijn portefeuillegebied weet, want ze krijgen hun marsorders en die moeten ze gewoon uitvoeren. Domeinkennis wordt niet nodig geacht. Het enige wat ze moeten kunnen, is op een enigszins geloofwaardig wijze de façade overeind weten te houden. Dat is alles. Daarom verkruimelt de boel onder onze handen waar we bijstaan, want vakkennis en kwaliteit kun je niet veinzen. Lees bijvoorbeel Richard Sennett’s The craftsman en natuurlijk Deming en zijn Total Quality Control. Ik herinner me van Deming een zin: “Expect what you inspect.” In het artikel over de NS kom je de resultaten van het verwaarlozen van dit principe tegen.

‘ Bij onze onderwijsinstellingen zie je dat het “managementdenken” (in omzetten en student-volumes denken) steeds nadrukkelijker zijn tol eist. Toch gaan we op deze weg verder. Het maakt niet uit of je een koekjesfabriek bestuurt of een universiteit. Althans, dat denkt men. ’

–        ‘ Het tweede deel van het Huizinga-citaat kun je toegepast denken op clubs als het WEF, de Bilderberggroep en andere gremia waar de leden van de nomenklatoera’s elkaar regelmatig ontmoeten en met elkaar afstemmen. Ze vliegen op en af met regeringsvliegtuigen. Het maakt allemaal niet; zij hebben de tijd van hun leven. De leden van deze clubs bepalen in toenemende mate wat er gebeurt. Hoe we ook stemmen, dat heeft allemaal heel weinig zin.’

‘ Van Meijeren zou uiteraard ook gewoon mee kunnen huilen met de wolven in het bos. Geen haan die daar naar kraait en het zou hem een boel narigheid besparen.’

–        ‘ Jawel, maar dan zou hij voor zichzelf weten dat hij vals speelt. Hij is wetgevingsjurist en hoort dus te weten – op zijn minst met grote mate van zekerheid bevroeden –  wat de consequenties zijn van de respectieve wetten die worden aangenomen. Hij kan naderhand niet zeggen: Ich habe es nicht gewusst, want hij heeft er – in tegenstelling tot de andere commissieleden – voor doorgeleerd.’

‘Hij zou zich ook afzijdig kunnen houden, zoals Kees van der Staaij doet. Af en toe een beetje humor zou trouwens ook geen kwaad kunnen. Wat meer speelsheid, om in Huizinga-termen te blijven. In ieder geval vind ik dat je aan de hand van deze video’s Huizinga’s concepten van spelbreker en valsspeler aardig kunt illustreren. Evenals het fenomeen van groepsdenken trouwens.’

–        ‘ Je wordt niet vrolijk van het niveau van de Kamerleden. Tenminste ik niet. Ik vrees dat ook de corona-wet erdoorheen wordt gejast, net als met de invoering van de digtale munt zal gebeuren. Neen, hier wordt een mens beslist niet opgewekt van.’

‘ Je moet je een ding ook goed realiseren: deze Kaasstolpers eten er goed van, dus zullen ze niet snel geneigd zijn hun verdienmodellen ter discussie te stellen. Zo zit de mens nu eenmaal in elkaar.’

–        ‘ Ik zag en hoorde dat D66-mevrouw Paulusma (voorzitter) op de cursus blaffen-en-bijten is geweest. Dat is duidelijk te merken.’

 

*

‘ Er zijn reacties binnengekomen n.a.v. deze posting. Enkele jongelui menen te kunnen opmerken dat het spelletje dat in deze commissie wordt gespeeld, in de kern gaat tussen de coalitiepartijen VVD (mw. Tielen), D66 (mw. Paulusma – voorzitter) en het CDA (mw. Joba  van den Berg). Dit zijn de voornaamste “valsspelers” (Johan Huizinga), die de “spelbreker” Gideon van Meijeren (FvD) in de tang nemen (hier een voorbeeld van 1-2tje tussen een schmierende Tielen en D66-voorzitter Paulusma). Mw. Lisa Westerveld (GL) sorteert met haar bijdragen alvast voor op samenwerking/collaboratie van GL met de PvdA, in de richting van de VVD.
Gideon van Meijeren speelt met vuur en hij moet zich in acht nemen, merken enkele mailers op. Hij doet er goed aan een paar flinke scheuten relativerende humor in zijn bijdragen te doen en meer te werken met showing (laat zien waar het niet deugt) in plaats van met telling (dit is een schijndemocratie die het volk bedondert, en jullie zijn allemaal corrupt).
De meest mensen weten dit laatste al lang, maar het maakt ze schichtig daar keer op keer – op een vrij steile manier –  mee geconfronteerd te worden. Naar de stembus sjokken, is een geruststellend ritueel. Meer moet je er niet achter willen zoeken. Kijk liever naar voetbal (dan kom je qua corruptie en sex ook gul aan je trekken) of houd je bezig met sex-schandalen rond presentatatoren van talkshows.’

O ja, vergeet de term “liquideren” vooral niet. Dat woord is (uiteraard per vergising, geheel onbedoeld en ongewild) gevallen, maar haakt zich desniettemin in het onderbewuste vast. Onderschat de mogelijke doorwerking daar van niet. Aldus laten de reacties zich zo ongeveer samenvatten.’

–        ‘ Enkele jongelui trekken het op hoger abstractieniveau en koppelen het aan de actualiteit (Joe, Hunter en Jim Biden). Ze refereren aan een scene uit de Godfather. De politicus (senator Pat Geary) laat openlijk zien dat hij net zo’n “zakenman” (gangster klinkt zo ruw) als Michael Corleone, die zegt: “Senator, we are both part of the same hypocrisy – maar laat mijn familie erbuiten”.
In de loop van het verhaal blijkt Michael Corleone vaardiger in het-ophouden-van-het-decorum, dan senator Geary, die zich vanwege zijn politieke positie en status onkwetsbaar waant.

De politicus en de gangster zijn volledig inwisselbaar. Dit kan natuurlijk gelukkig alleen maar in romans en krimi’s.’

 

„Die EU schadet Europa mehr, als dass sie etwas nützt“ | Marc Friedrich

 

 

‘ Precies. Dat de meeste EU-bureaucraten corrupt zijn, weet het publiek inmiddels wel. Het publiek kan er echter niets tegen doen, want bijna alle posten worden op “ondemocratische” manier verdeeld en bezet.

Dat mw. Eva Kaili corrupt zou zijn, is (op die positie) enkel logisch en natuurlijk, maar dat ze zich heeft laten betrappen en ontmaskeren, dat is een doodzonde waarvoor ze gestenigd dient worden – vinden haar collega’s, ambtsgenoten en diefjesmaten.’

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.