Feed on
Posts
Comments

door Jerry Mager

“The liberally educated person is one who is able to resist the easy and preferred answers, not because he is obstinate but because he knows others worthy of consideration.
[I]t should be remarked that for modern nations, which have founded themselves on reason in its various uses more than did any nations in the past, a crisis in the university, the home of reason, is perhaps the profoundest crisis they face.
 Students now arrive at the university ignorant and cynical about our political heritage, lacking the wherewithal to be either inspired by it or seriously critical of it.”
Alan Bloom (1987) in: The Closing of the American Mind

“ Quand on aime la vie, on ne lit pas. On ne va guère au cinéma non plus, d’ailleurs.“
Michel Houellebecq (1991) in: H.P. Lovecraft: contre le monde, contre la vie

De term “stochastisch terrorisme” is waarschijnlijk nog niet doorgedrongen tot de media, het gilde der deskundologen en de magistrale biotoop, want anders zouden we daar inmiddels wel mee zijn doodgegooid.  Onder stochastisch terrorisme verstaat G2geek: het gebruik van massamedia om willekeurige lone wolves te prikkelen tot het volvoeren van terroristische daden die statistisch voorspelbaar zijn, maar op individueel niveau ónvoorspelbaar. G2geek noemt als voorbeeld van stochastische terrorisme een videoboodschap van Bin Laden waarin die oproept tot het plegen van bomaanslagen of shooting sprees. De sociaal-maatschappelijke sfeer en omstandigheden voor terrorisme zijn geschapen, de potentiële lone wolves lopen los rond, ze zijn uiterlijk onherkenbaar als tikkende tijdbommen maar verkeren wel degelijk in het stadium van voortdurende bereidheid tot het plegen van de daad. Ze staan op scherp. De stochastische terrorist detoneert met zijn boodschap (een “meme'”) het explosieve mengsel door zo’n lone wolf te triggeren. Die pleegt na een meme de aanslag.
De persoon die de bom plaatst of het aangewezen doelwit vermoordt, is het instrument, het projectiel (the missile) dat door de stochastische terrorist, i.c. Bin Laden, wordt geactiveerd.
G2geek: “The stochastic terrorist is the person who uses mass media to broadcast memes that incite unstable people to commit violent acts.”
G2geek somt een ris namen op van mensen die volgens zijn definitie al dan geen stochastische terroristen zouden kunnen worden genoemd.
Zo op het eerste gezicht zou een Geert Wilders volgens de G2geek-definitie geen stochastische terrorist zijn, maar G2geek is vast geen gediplomeerde deskundoloog.
Tot de meest gebruikte etiketten die de Oslo-moordenaar Anders Breivik de afgelopen periode door allerlei mediavertegenwoordigers en expertisespecialisten kreeg opgeplakt behoren: lone wolf, rechtse extremist en terrorist. Breivik zelf verklaarde zich tot vurig bewonderaar van Geert Wilders. Daar kan de heer Wilders niets aan doen, want die verkondigt als democratisch gekozen parlementariër enkel vrijelijk zijn mening. Dat zijn gedachtengoed allerlei vreemde snuiters en sneue snoeshanen bekoort, treurige types trekt en ze in vuur en vlam doet ontsteken, is onbedoeld.  Net zoals Breivik helemaal zelf mag weten wie en wat hij bewondert. Dat hoort bij de spaanders die vallen als er democratisch wordt gehakt. Alleen lopen de meningen nogal uiteen over wat onder democratisch hakken verstaan mag worden.

In Nederland flikkerde een discussietje op rond de denkbeelden (“het Gedachtengoed”) van de PVV-voorman, die onlangs, na een slepend proces met een steeds hoger kluchtgehalte door Nederlandse rechters werd vrijgesproken van beschuldigingen dat hij zou aanzetten tot haat en discriminatie en zich te buiten ging aan groepsbelediging.
De heer Wilders kan tot op heden volgens de Nederlandse rechters geen stochastische terrorist worden genoemd.
Weliswaar bestempelden de rechters in hun vonnismotivatie een uitspraak van Wilders als grof en denigrerend, kwalificeerden zij een andere uitlating van hem als opruiend, maar bevond Wilders zich daarmee volgens hen óp de grens van het toelaatbare, omdat hij … enzovoorts, het is allemaal overal na te lezen. Wat de denkbeelden van de PVV precies zijn en inhouden, moet iemand nog maar eens uitvlooien. 

De juristerij is een lucratief ambacht, waarin verbale haarkloverij en kneuterig kommacopuleren tegen ravissante en riante uurtarieven door vele gediplomeerden met overgave worden bedreven. Rond het inmiddels afgekloven Strafrechtartikel 137d is heel wat afgehakketakt, gezeverd en in extenso rechtskundologisch gelebberd en geleuterd, terwijl die incarnatie om te beginnen toch een curieus textueel wrochtsel mag heten.
De heer Wilders wil dat artikel afschaffen en alleen al vanuit esthetisch taalkundig oogpunt kan men hem daar geen ongelijk in geven.
Aan wat de vele specialistische experts en hyper-deskundologen naar aanleiding van het geval Breivik nog zullen oplepelen aan diepzinnigheden en welke filosofische krachttoeren we nog voor onze kiezen zullen krijgen zal voorlopig wel geen einde komen, want tenslotte is het nog volop kommkommertijd.

http://www.dailykos.com/story/2011/01/10/934890/-Stochastic-Terrorism:-Triggering-the-shooters

http://openleft.com/diary/21377/stochastic-terrorisma-powerful-highly-accurate-new-meme

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.