Feed on
Posts
Comments

 

 

‘ Een Haagse voorzieningenrechter heeft in de zaak van de wooncontainers Verdamstraat / Sumatrastraat in Leiden, uitspraak gedaan dat de 16 containerwoningen op het grasveld bij de Verdamstraat mogen worden geplaatst. Deze rechter vindt de wooncontainers niet onder het etiket stedelijk ontwikkelingsproject vallen. Ik refereer aan twee dezelfde artikeltjes van de Leidse journalist Hans Schuurman van het Leids Nieuwsblad; een gedigitaliseerde papieren versie d.d. 20.08.2020 en een digitale d.d. 15.08.2020. Op enkele details na, zijn de teksten gelijk.’

 • ‘ Moet de leidende vraag hier niet luiden of de wooncorporatie Ons Doel, aan de Sumatrastraat nieuwbouw mag plegen? Mag Ons Doel überhaupt nieuwbouw plegen? En De Sleutels en Portaal dan? Waarom mag Ons Doel én – én? En de Sumatrastraat en de Verdamstraat (én aan het Bizetpad, bij de Parelvissers, zo wordt tenminste op verjaardagen verteld, maar dat is vast Corona-prietpraat).
  Dit vroegen Laurien en Farah zich af toen ze de stukjes hadden gelezen. Want op de plek aan de Sumatrastraat waar de Finch wooncontainers staan, was nieuwbouw gepland en Ons Doel gaat gebruik maken van de infrastructurele voorzieningen die destijds daartoe, met dat doel, werden aangelegd – voor 200.000 euro. Voor drie jaar? Dat vind ik moeilijk te geloven. Zelfs voor een super-suf-en-sullig gemeentebestuur, dat Leiden natuurlijk per se niét heeft. Ik vermoed dat de verwachting was dat die containers daar zouden blijven staan. Alleen dachten de Sumatraanse omwonenden er anders over (Acehers staan bekend als oorlogszuchtig – dit is een grapje van mij hoor!). Dit is pure speculatie.

Op het grasveld aan de Verdamstraat worden soortgelijke infrastructurele voorzieningen als aan de Sumatrastraat aangelegd, nu voor de periode van tien jaar. Waarschijnlijk zal het meer dan 200.000 gaan kosten – dat doet het nu al, als je de opslagkosten en zo meerekent. Oké, na die tien jaar moet het terrein schoon worden opgeleverd, en daar voor moet de gemeente Leiden dan het geld in kas hebben? Althans volgens de voorzieningenrechter. Hoe weet de rechter dat de gemeente dat waar kan maken? Heeft hij een glazen bol, of beschikt hij over inside informatie?’

‘Mwah, geloof jij het, van die tien jaar? Die Finchcontainers aan de Verdamstraat blijven er natuurlijk staan, die komen daar permanent, maar dat kun je nu nog niet bewijzen. Dat kan eventueel pas over tien jaar. Dan zijn er ongetwijfeld heel andere narratieven die vigeren en andere belanghebbenden en andere gemeentepolitici. De meeste huidige omwonenden zijn intussen misschien verhuisd, overleden, of ze zijn aan de containers gewend geraakt. Het is vooralsnog een nette buurt, waar burgers wonen die keurig naar de rechter stappen. Emoties zoals die bij de Sumatranen tot uitbarsting kwamen, zijn in de nette professorenbuurt niet te verwachten. Dus. Enzovoort. Snap je?’

 • ‘ Ja zeker, nette law abiding burgers daar in het professorenbuurtje, dat snappen Farah en Laurien ook, vandaar dat ze opperden om het over de boeg van rechtmatigheidsvraag van nieuwbouw (door Ons Doel) aan de Sumatrastraat te gooien. Let wel, louter als vingeroefening en alleen aan de hand van hetgeen Hans Schuurman in deze twee stukjes schrijft, hè! Het kan zijn dat er meer zaken meespelen, dat weten we niet.
  Overigens blijven de containers op het Nico van der Horstpark daar natuurlijk ook voor altijd staan, vie het recept: voorlopig tien jaar. Die containers worden uitgebaat in een joint venture van gemeente met De Sleutels en Ons Doel. Hoe zou dat bestuurlijk-juridisch in elkaar steken?’

‘ Ja ja, natuurlijk, we speculeren alleen maar, zoals de speculatie dat veel rechters lid of sympathisant zouden zijn van D66, en dat D66 met Groen Links in het Leidse college zit. Dat is het hoofdje “voorspraak,” hetgeen officieel natuurlijk nooit aan de orde is, want iedere rechter in Nederland is strikt neutraal en 200% objectief. Allemaal. Professionals. Stuk voor stuk. Goed, er zit weleens een rotte appel in de mand, maar dat is hoge uitzondering en het blijft mensenwerk.
In dit Leidse college zit het CDA aan de andere kant en de PvdA houdt zich gedeisd en probeert tussen Scylla en Charibdis door te laveren, tenminste tot na de volgende verkiezingen, enzovoorts. Dat is leuk om over te filosoferen aan de borreltafel, maar als je een rechtszaak begint kun je toch maar liever met harde gegevens over de brug komen. Nietwaar?’

 • ‘Precies. Vandaar de invalshoek van de vraag of Ons Doel aan de Sumatrastraat nieuwbouw kan en mag plegen. Je moet natuurlijk niet krijgen dat er met etiketten wordt gegoocheld, een soort van balletje-balletje spel, waarbij stenen huizen als nieuwbouw gelden en (semi-)permanente huizen van kunststof als niet-huizen worden gedefinieerd en als het zo uitkomt niet als nieuwbouw gelden, maar als “onbenoemde ietsen” waarin weliswaar mensen van vlees en bloed worden en zijn gehuisvest, zoals op het grasveld bij de Verdamstraat gaat gebeuren, want zo zou ik er nog wel een paar lusten.’

‘ Daarbij komt inderdaad de vraag of Ons Doel nieuwbouw mag (en kan) entameren. Best vreemd dat die bewoners van de professorenbuurt deze juridische mogelijkheden blijkbaar niet hebben onderzocht? Naar verluidt hebben ze juristen geraadpleegd. Hoewel niet Farah en Laurien natuurlijk. Die hadden het in een half uurtje door. Nogmaals: puur op grond van deze twee eendere teksten van Hans Schuurman. Misschien zitten wij en/of meneer Schuurman er helemaal naast, en zit het vele malen gecompliceerder in elkaar.’

 • ‘Dat van die juristen weten we niet hé. Ik hoorde zelfs dat de Verdamstraat-omwonenden het tot bij de Raad van State hadden aangekaart. Tja, daar zwaait de D66-ger Thom de Graaf de scepter. Grapje, grapje, want meester Thom is natuurlijk zo objectief en onpartijdig als maar zijn kan. Nota bene! We baseren ons louter op hetgeen journalist Schuurman in deze stukjes vertelt. Hij begaat volgens mij trouwens een verschrijving waarbij de Verdamstraat de “Verbeekstraat c.a.” wordt genoemd. Je verschrijven, dat moet je in rechtszaken liever niet doen. Oké, Schuurman is geen partij in deze kwestie. Hij is verslaggever, en de beste breister laat weleens een steek vallen.’

‘ Enkele bewoners van die buurt die ik hierover sprak op de respectieve verjaardagen van G.T. en K.v.A. waren nogal aangeslagen over het hele gedoe. Ze maakten de vergelijking tussen een gemeentelijk (overheids-) besluit en de obligate vraag naar toestemming om cookies te mogen te plaatsen, op internet: “Iedereen zegt/klikt bijna automatisch ja, omdat je niet anders kunt, terwijl je weet dat je dingen door de strot krijgt geduwd die je helemaal niet wilt hebben.” Intussen begrepen die burgers dat die inloopavonden, om de mening van de bewoners te peilen en de burger mee te laten denken, vooral waren bedoeld om de weerstand te localiseren en de (informele) leiders te identificeren, die werden dan meestal apart benaderd. Dit zijn uiteraard paranoïde ideeën van gefrustreerden, want zo werkt het natuurlijk niet. Per slot hebben we te maken met rechtschapen politici, met eerlijke projectontwikkelaars en met altruïstische grond- en vastgoedmakelaars. Dit zijn types die léven om de mensheid te dienen.’

 • ‘  Uiteraard! Geen grein twijfel! Cookies? Ja natuurlijk, als cookies, die worden je met jouw vrijwillige toestemming en expliciete instemming in je maag geplitst. Zoals bijvoorbeeld Finch wooncontainers gevuld met kwetsbaren je in de maag worden gesplitst. In een democratie zou dat niet moeten, nietwaar? Ik bedoel, burgers niet serieus maar in het ootje nemen? Daar moeten inspraak en insprekers serieus worden genomen. Anders groeit er wantrouwen jegens de instituties. Wantrouwen verhardt zich via rancune tot permanent ressentiment, en dat verziekt het maatschappelijke klimaat. Zo staat het tenminste in de meeste tekstboeken uitgelegd.’

‘ Die tekstboeken zijn zeker nog van vóór de massamigratie naar West-Europa en vóór de Corona-Covid19 “pandemie” ? Tegenwoordig wordt ieder open stukje grond in Nederland, dat geen uitdrukkelijk privé-eigendom is, gebruikt, gekoloniseerd van overheidswege. Om zonneparken, windmolens of mensen op te plempen. Die omwonenden van dat Verdamstraatgrasveld hadden die grond samen moeten kopen. Indien dat tenminste kon. Hadden ze geen gezeik gehad.

Over inspraak als wassen neus in de polder, heeft Hans Schuurman trouwens een stuk geschreven in het Leids Nieuwsblad van 23 juli 2020 /pagina 11. Aan de hand daarvan zou je inderdaad kunnen denken dat in dit college het CDA (mw. Josine Heijnen is van het CDA) zich af en toe tegenover D66 en Groen Links opstelt. Alvast met het oog op de volgende verkiezingen. De PvdA’er Henri Lenferink houdt zich als burgemeester uiteraard strikt objectief afzijdig en PvdA-wethouder Marleen Damen doet na de Valeriusstraat geloof ik niet meer aan containertje-plaatsen.’

 • ‘ Wat kun je als burger uitrichten tegen wethouders en hun beleid? Je stemt niet op ze, maar hoogstens op een partij en die partij bepaalt wie ze op het pluche plakt. Zo’n wethouder is een passant, permanent op weg naar een volgende uitdaging. Tenzij er iets héél ergs en héél engs gebeurt – erg en eng, naar de maatstaven die ze in die biotoop hanteren welteverstaan – dobberen ze gewoon vier jaar gemoedelijk voort terwijl andere partijen het beleid uitzetten. In dit geval zullen dat voornamelijk projectontwikkelaars en vastgoedhandelaren zijn, neem ik aan. Een burgemeester wordt benoemd en daar heb je als burger evenmin iets over te zeggen. Ergo neus dicht en luctor et emergo dan maar?’

‘Vanwege de afgelopen hittegolf zijn alle wassen neuzen gesmolten. Dus: lubricate, fabricate, urinate and defecate.’

‘ Nou neen, Trump schiet me, ongetwijfeld via Freud, anaal-orale fase, te binnen vanwege zijn symboolpolitiek zoals die muur langs de grens met Mexico. Hier grijpen de politici naar mondkapjes, hetgeen ik een nog véél sterkere symboolpolitiek vind, want ze maken de burger letterlijk monddood. De burger wordt gebreideld en de pers is het al. Psychologisch zeer ingrijpend en erg effectief. West-Europa heeft niet eens meer een grens. Vanwege de Verlichting, de Mensenrechten, de Democratie-en-Vrije-Markt en de intussen welbekende riedel.
Kijk, wat het gesjouw, gesleep en geschmier met die Finch wooncontainers aangaat, die zijn natuurlijk een symptoom. Het onderliggende lijden – ik blijf even in de terminolgie van Corona/Covid19 – het onderliggend lijden, is vanzelfsprekend primair de import van migranten. Zonder dat politici daar een deugdelijke infrastructuur (inburgering, integratie, en dus last but not least: onderwijs en huisvesting!) voor hadden opgetuigd. Dat hebben en doen ze nog steeds niet. Met veel bravoure roepen Wir schaffen das! is niet moeilijk, maar wie gaat wat schaffen, nietwaar? Zonder visie die in een solide weldoordacht plan gestalte krijgt, blijft het een gratuite kreet. Asielrecht, dat is iets heel anders. Wie kan dáár nou tegen zijn? Echter, authentieke asielzoekers contamineren met andere soorten migranten, is inhumaan politiek vandalisme. Dat werkt voor alle partijen nadelig uit. Hetgeen onverlet laat dat ik ervan overtuigd ben dat maar weinigen, ook uit die contreien en negorijen, huis en haard voor de lol verlaten. Het banale massatoerisme komt van hier uit. Zoals zoveel banaals helaas van ons uit komt. Hoewel internet en satelliet tv overal laten zien “hoe goed” wij het hier wel niet hebben, een soort fake conspicuous happyness and ostentatious wealth.

 • ‘ Nou, misschien niet helemaal fake, maar wel very gaudy. Spreken of schrijven over migratie en immigratie blijft in de mainsteram media een absoluut taboe. Het onderwerp wordt in zijn maatschapppelijk-ruimtelijke samenhangen en consquenties volkomen genegeerd, niet eens gebagatelliseerd, neen: compleet doodgezwegen. Bedenk ook dat Trump te maken heeft met Mexicanen, die Spaanstalig zijn en overwegend katholiek. Naar West-Europa komen vele exoten die een ons vreemde taal bezigen en die veelal een “assertieve” (dit is een eufemisme) godsdienst aanhangen. Curieus dat politici dit blijkbaar niet in hun visionaire beschouwingen betrokken en betrekken? Ach heremetijd, katholiek, da’s waar ook, ik las net dat Ons’ Lieve Heer in Amsterdam toch niet weggesaneerd wordt!  Goddank! Ik ben weliswaar geen katholiek, maar ik ga binnenkort in die kapel een dozijn kaarsen voor Sinterklaas en zwarte Piet aansteken!
  Inderdaad, de aandacht vestigen op hetgeen Ons Doel in het Leidse al dan niet in samenwerking (in cahoots, zoals Laurien het zei) met gemeentepolitici en andere partijen uitstukt, zal niets aan het plaatsen van die containers op het Verdamveld afdoen, maar het signaleert in ieder geval weer eens dat oeverloze immigratie in de huidige vorm een heilloze weg is.’

Yes. Suïcidaal. Connecting the dots. Samenhangen en verbanden zien.’

 • ‘ In combinatie met: Follow the money, want achter en aan alles zit vandaag wel een verdienmodel.’

 

 

 

https://www.unity.nu/Artikelen/leiden/column:-beste-leidenaren,-over-inspraak-gesproken-

Loman Leefmans /  Leidsch Dagblad  –  22/08/2020 om 19:52

“ Oppositiepartijen snappen de Leidse wijkverenigingen wel, die niet meer met de gemeente willen samenwerken. ’Want plannen staan vooraf al vast’

 

Rapport: Leiden had teveel haast bij bouwen containerwoningen •May 3, 2018

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.