Feed on
Posts
Comments

 

 

‘ De vergelijking met Amerika gaat mank, vanwege ons Nederlandse kiessysteem: in Nederland kiezen we geen president zoals ze in Amerika doen. Wij stemmen op politieke partijen, merken, die inmiddels net zo worden gepromoot en gemarket als waspoeders of pizza’s. Vervolgens beslissen de partijbaronnen – intussen beïnvloed door allerlei lobbyisten die als fluisteraars fungeren – over het personeel dat op het pluche achter de knoppen belandt, de poppetjes dus.
Welnu, Unilever, Shell, nog een paar multinationals en enkele grote financiële instellingen vinden dat Rutte hun belangen tot nogtoe het beste behartigt, vandaar dat Rutte als democratisch ongekozen (vreemd nietwaar: democratisch-óngekozen) politicus, aan zijn tiende ambtsjaar bezig is, omdat zo veel mensen nog steeds op de Volk-Val-Dood-partij stemmen. Er is eigenlijk, heel eerlijk beschouwd, ook geen geloofwaardig alternatief voorhanden en dus kiest men in Nederland voor de duivel-die-men-kent.’

–  ‘ Geen aangename “duivel” als je de tekening van Ruben Oppenheimer bekijkt: een gemaskerde VVD’er als moeder-virusdrager en twee CDA’ers van wie de een bacteriofaag voorstelt en de andere het Corona-virus belichaamt.  Het zijn metaforen voor een viriel ideologisch virus. Deze drie Nederlandse beroepspolitici zijn dragers van het neoliberale virus en zij verspreiden dat virus ook. Het neoliberale virus is letterlijk viraal gegaan en de epidemie is nog niet uitgewoed.

Meeus:  “ …. het imago van Rutte als fikser verzwakte.  Intussen vierden christen-democraten hun talent. Wopke Hoekstra als stabiele schatkistbewaarder die op sociale media een geloofwaardige amateurbokser neerzet. Hugo de Jonge als man met strenge opvattingen over migratie en een groot hart voor de zorg. “

Allemaal tot uw dienst, maar voor mij een pot nat. Niemand die tegenwicht durft te bieden aan het neoliberalisme, met zijn potsierlijke deregulering en pueriele privatisering – op bijna ieder maatschappelijk terrein. Blindelings, ook al zien ze de ravages die het aanricht. Ach, ze hebben ook hun vaste lasten en de meesten zullen in de normale wereld  schoffelend, harkend en sprokkelend, nooit 11.000 euri per maand (nog afgezien van de imponderabiele emolumenten) op hun girorekening kunnen laten bijschrijven.
Goed, Coleman en Lichtman. Stel, indien je het “model” van Lichtman op Nederland zou willen toepassen – wat dus niet kan, want Rutte wordt niet democratisch gekozen – dan zou Rutte expliciet en eenduidig op de dertien punten gewaardeerd moeten kunnen worden om de kiezer van stemmen op de VVD af te houden of juist niet. En dan?
Daarna sukkelen we eventueel verder met het oude systeem, dat voor de huidige tijd niet langer deugt, hetgeen iedereen kan zien en voelen? Dat zal het cynisme bij de kiezer enkel levend houden en verder aanwakkeren, en dus de belangstelling voor de politiek verder eroderen. De frustratie uit zich op vele andere manieren, terwijl de oorzaken veelal en grotendeels onbenoemd en diffuus blijven.
Dan lijkt mij het idee van Maurice de Hond voor Nederland het beste geëigend. Ik zou zeggen: werk het idee van De Hond uit, want op deze manier doorhobbelen zou een farce zijn, een moedwillig opgevoerde farce.’

‘ Intrigerend dat zowel Miles Coleman (zie Trouw, 08.02.2020, pagina 4 van katern De Verdieping) als Allan Lichtman (idem in Trouw) vanuit peilingen werken. Net als Maurice de Hond in Nederland. Politieke theorie met praktische wortels.’

–  ‘Ja, peilingen, want, de drijvende kracht is en blijft het representatieve systeem zoals dat tot nu toe gehanteerd wordt en dat tenminste in naam nog steeds onverbrekelijk is verbonden met democratie. Dus men wil peilen wat de kiezer denkt en voelt. Niet eens direct wat de kiezer wíl. Terwijl we dáár naartoe moeten: wat wil de kiezer!? De politici – en het publiek, natuurlijk – zijn in de loop der tijden veranderd, terwijl het systeem nog steeds doet alsof de tijd is blijven stilstaan. Erg curieus, maar wel effectief qua hersenspoeling.’

‘ Kijk voor een duidelijke illustratie voor deze kloof, deze divergentie tussen ideologie (godsdienst en geloof) en de politieke praxis, naar de analyse van de mormoon Mitt Romney door Stephen Colbert. Romney’s (christelijke) ethos is intussen een unicum. Zeker een Donald Trump kan niet aan de hand van dezelfde criteria die voor Romney zouden gelden, worden beoordeeld. Trump houdt niet eens meer de schijn op, maar snuit ostentatief zijn neus in de Constitutie, wanneer hij maar kan. Zelfs in de bijbel, indien dat zo uitkomt. Hetzelfde is overal elders in het “verlichte” Westen aan de hand. Naakt neoliberalisme is wat mij betreft erger, verwoestender en rampzaliger als kompas voor doen en laten dan agnosticiteit. Lees Houellebecq’s roman Onderworpen maar eens (over).’

–  ‘ Vreemd, dat zo veel “evangelicals” op Trump stemmen. Zouden ze weten wat ze geloven? Misschien zij wel, maar ik niet. Hoeveel soorten christendom zouden er in de praktijk worden beleden? ‘

‘ In ieder geval moet Maurice de Hond van het begin af aan betrokken worden bij het optuigen van een nieuw politiek (verkiezingen-)stelsel, want De Hond lijkt een ingeboren intuïtie te hebben voor wat in politiek opzicht het Algemeen Belang (De Hond heeft het vooral over draagvlak) ten goede komt, dus hij zal feilloos detecteren wanneer zo’n nieuw stelsel gesaboteerd zou dreigen te worden, om de huidige privileges van de nomenklatoera te beschermen. Tenminste, dat is mijn inschatting. Ik geloof dat De Hond gewoon deugt.’

–  ‘ Mee eens. Dus De Hond als kanarie in de mijn. Is dat klimatologisch-ideologisch bezien verantwoord? Hoogst, zou ik zeggen. O ja, aansluitend bij het stuk van Meeus, wat denk jij over dat schot van Jetten richting Forum – Baudet? Jetten beweert niet met Forum te willen formeren, terwijl Forum niet met D66 zou moeten willen – stel je voor: Forum formeren met D66, de partij die nota bene zijn eigen kroonjuweel, het referendum, afschafte!? De club die onder het voorwendsel van nepnieuws-bestrijden onze vrije meningsuiting wilde breidelen. Inderdaad. Naast zo’n club wil je toch niet dood gevonden worden? Jetten wil Baudet voor zijn, denk jij?‘

‘ Mwah, Jetten hoopt naar mijn gevoel vooral op een impulsieve, liefst agressieve, reactie van Baudet. Daarmee zou hij minstens drie vliegen in een klap slaan: Baudet zichzelf in diskrediet laten brengen (dat lijkt Baudets handelsmerk te worden), zichzelf in de kijkerd spelen (Jetten is ambitieus) en de aandacht afleiden van het gedoe rond D66 minister Ollongren, die in de Tweede Kamer nog steeds op het kruis ligt en vast nog een lijdensweg voor de boeg heeft. D66 verliest leden en stemmen, dus tja Jetten moet wat. Het enige wat Baudet nu moet doen is: niets. Gewoon negeren, niet op provocaties ingaan.’

–  ‘ Jetten probeert volgens mij met deze losse formeerflodder nog iets: hij projecteert een stemmen- en zetelscore voor D66 die D66 een plaats aan de formatietafel zouden garanderen. De realiteit echter is dat het helemaal niet zeker is dat D66 straks niet electoraal wordt weggevaagd, dan is mee-formeren natuurlijk totaal niet aan de orde. Jetten produceert dus gebakken bluf-lucht. Niet dom bedacht trouwens: op de pof intimiderend bluffen. Pechtold was daar expert in.

Koddig om te zien hoe D66’ger Kees Verhoeven steeds de goon moet spelen om bijvoorbeeld Martin Bosma bij K3 Ollongren weg te houden tijdens Kamerdebatjes. Wat een baan, wat een baan. En dat allemaal in naam van de democratie. Soms enigszins amusant, maar wij kopen er als Nederland helemaal niks voor.’

 

 

WYNIA’s WEEK: Waarom burgers er in Nederland zo weinig toe doen  • Feb 9, 2020

Cafe Weltschmerz

SUJET SHAMS interviewt SYP WYNIA over zijn nieuwe boek ‘Tegen de onzin’, ‘kroniek is van de Rutte-jaren’. Over emotiebeleid en nationaal schuldgevoel. Waarom heeft Nederland toch zo weinig ruggengraat? Waarom geven we alles maar op: taal, landschap, tradities? Het lijkt wel of de bovenlaag van Nederland geen zelfvertrouwen heeft en het land weggeeft aan iedereen die het opeist. En gewone mensen, die hebben geen invloed.

 

 

 

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/moeten-er-ook-excuses-komen-voor-neoliberale-excessen~b685c40d/

 

Comments are closed.