Feed on
Posts
Comments

* citaat *  ‘ Dan snapt de jurist in de rechtszaal niets van omgekeerde osmose bij mestvergisting en roept de techneut iets waarvan de jurist fluistert: „Neeee…”

Dat besefte hij laatst weer toen hij op de koffie ging bij een gedupeerde boer in Drenthe. Die was na een proces van MOB deels zijn vergunning kwijtgeraakt en had Vollenbroek uitgenodigd om te horen over de gevolgen. Van zijn 200 koeien had hij er 150 moeten wegdoen, net als zijn auto. Hij slikte kalmeringsmiddelen. Maar verder was de sfeer oké.

Vollenbroek heeft hem – zoals hij vaker doet – uitgelegd dat hij niet procedeert tegen zijn boerenbedrijf maar tegen een onbetrouwbare overheid, en dat de enige manier is: procederen via vergunningen. ‘ * (cursivering toegevoegd)

*

‘ We maken momenteel het resultaat mee, wij worden vergast op, wij ondergaan de gevolgen, van onder andere een combinatie van jarenlange oligarchie-vorming, nepotisme, en dat alles overgoten met de saus van steeds slechter wordend onderwijs.’

–        ‘ Had ik nooit van Achterberg gehoord en zijn gedicht Osmose nooit gelezen en uitgeplozen dan had ik – als alfa – nooit geweten wat omgekeerde osmose was. Maar, dit  is een wat flauw voorbeeld. Niet iedereen hoeft gedichten te lezen en zeker niet gedichten van Achterberg.’

‘ Fout! Dan had jij dat van de osmose net zo goed opgezocht en nagevorst. Ook die houding leer je aan door en bij goed onderwijs. Jij stelt je verwachtingen naar beneden toe bij, zoals in het onderwijs voortdurend gebeurt.
Meneer Vollenbroek heeft natuurlijk helemaal gelijk als hij zegt dat hij tegen een onbetrouwbre overheid procedeert en niet tegen de boeren. Maar: die boeren zijn evengoed de dikke dupe van die onbetrouwbare overheid. Die onbetrouwbaarheid is grotendeels op onwetendheid (hoofdzakelijk door structureel marginaal en beroerd onderwijs) terug te voeren, en deels ongetwijfeld op kwade trouw, benepen winstbejag en schichtige egotripperij. Het blijven tenslotte gewone mensen.’

–        ‘ En nepotisme, vriendjespolitiek, het ons-kent-ons-circuit, waarin men elkaar de bal toespeelt. Kortom: de dood in de pot.
Ik hoorde iets over ene mw. Shula Rijkxman (??) die schijnt momenteel als Amsterdamse wethouder uitbundig te demonstreren wie en wat ze als ambtenaar eigenlijk is (geweest).
Bij de departements- en ministerie-ambtenaren komen de gevolgen van die sloop en uitholling later aan het licht dan bij de politici, er zit een vertragingsfactor bij – vandaar dat de ambtenaren steeds meer het beleid gingen maken – hetgeen logisch is, omdat de ambtenaren blijven, terwijl de pipo’s, bimbo’s en jojo’s passanten zijn, die nooit voor onderpresteren en malfunctioneren worden gestraft. Integendeel: ze vallen bijna altijd omhóóg, naar een nog hogere salarisschaal. Dat moet gewoon mislopen, want de schijn ophouden met bluf, smoezen en PR, kun je niet eeuwig volhouden.’

‘ Het zijn etalagepoppen, die volk, klanten, consumenten, moeten trekken, omwille van de stemmen.  Als je er even over nadenkt, is het onbegrijpelijk hoe “zullie” ons in de prut hebben geduwd door hun stommiteit, want het is op zich helemaal niet erg om (tijdelijk ??) uiterst of helemaal afhankelijk te zijn van iemand, of in dit geval van Rusland, indien je daar in je omgang met die partij rekening mee houdt. Je gaat die persoon dan zeker niet sarren – dat doe je sowieso niet! Sarren en zuigen dus.’

–        ‘ Sarren, en zelfs schofferen. Zoals de NATO en de VS (met de sukkelaars van de EU als bijwagen) met Rusland deden.’

‘ Gas zou een transitiebrandstof zijn. Oké, dat kan, maar tot de tijd dat je van het gas af kan, is dat gas voor 100% de brandstof waarvan je afhankelijk bent, en dan is het oerdom – afgezien van de onbeschaafde botheid qua manieren ! – om de partij die jou dat gas levert te schofferen. En bij herhaling te schofferen! Onbegrijpelijk!‘

–        ‘ Ik vind het negeren van dát aspect – de omgangsvormen die je tegenover elkeen in acht neemt – door de media, ook heel erg raar. Ieder pratend hoofd draait de mantra af dat de EU zich nooit afhankelijk had mogen maken van Rusland voor gas. Maar dat is helemaal niet de eerste overweging! Daarmee impliceer je bij voorbaat dat de Russen onbetrouwbaar (nog erger: onbeschaafd) zijn. Zo’n houding kun je desnoods van een Donald Trump verwachten, want dat is een Amerikaan die in vastgoed sjachert en die golft, die weet niet beter, maar wij …. Wij zijn toch Europeanen!?’

‘Precies. Goede grap, dat laatste. Pas op met je humor, want die snapt niet iedereen. Alle gekheid op een stokje: de EU had zich gewoon fatsoenlijk en met consideratie jegens Rusland behoren te gedragen. Dus absoluut niet zeggen: de Oekraïne heeft het recht om …. enzovoorts. Dat is behalve ongepolijst, gewoon stupide. Kijk eens naar de geografie. Ooit van Mackinder gehoord?  Heartland-theorie? Bijvoorbeeld hoor, alleen maar bijvoorbeeld. Verder hoef je er niets mee.

Waar was ik gebleven? O ja, hufterig optreden, dan kun je op je vingers natellen dat bij de andere partij de warme gevoelens jegens jou beslists niet zullen opbloeien. Dat dóe je dus gewoon niet. In ieder geval niet op deze manier. Bovendien druipt de hypocrisie er vanaf als je ziet hoe “ze” met MBS omgaan.
Joe Biden – ook een Amerikaan – zou kroonprins MBS (vanwege het afzagen van Khashoggi) tot paria maken, tot verschoppeling van de Beschaafde volkeren, en wat gebeurt. Nog geen maand later komt Biden de voeten van MBS kussen, want hij heeft olie nodig. Pftttt …. Blaas dan niet zo hoog van de toren man!’

–        ‘ Wij, zijn net als de boeren, de dupe van de ondermaatse kwaliteiten en gammele competenties van de nomenklatoera die ons fatsoenlijk en effectief zou behoren te vertegenwoordigen en die onze belangen op ordentelijke wijze, kundig zou moeten dienen en behartigen. Wat zien we: propaganda, reclame, slechte spin-and-sleeze, leugens en smoezen waar je broek van afzakt. Brrrrrrrrrrrrrrrr ….’

‘Amen. Breng “ze” dat maar eens aan het verstand. Bij wijze van spreken. Want dat kan natuurlijk niet, want de luitjes zijn niet met verstand bedeeld.’

Volgens mij zijn we in deze situtie geraakt door de partij-democratie die we vandaag de dag kennen. Mensen stemmen op een politieke partij en sommigen worden lid van een partij, maar wat doet zo’n partij eigenlijk.’

–        ‘ Allengs zijn politieke partijen verworden tot verdienmodellen en belangenbehartigers van hun leden en niet zozeer van de kiezer/stemmer. Die kiezers kennen de partij niet en omgekeerd kent de partij haar kiezers niet. De politieke partijen van nu, zijn niet de zuilen van vroeger.’

‘ Peter Sloterdijk ( Zorn und Zeit / Rage and Time; ISBN 978-0-231-14522-7, bladzijde 59-60 – ISBN 978-0-231-51836-9 (e-book) heeft een mooie metafoor voor politieke partijen gemunt: “woedebanken,” waar mensen hun woedetegoeden (thymotisch materiaal) kwijt kunnen, en die de partijen dan omvormen, transformeren, naar een revolutionair, asserief, potentieel:

“In reality these parties need to be understood as banks of rage that, if they do their business well, will know how to effect politicaily and thymoticaily relevant gains. If one admits that the banking and saving functions of rage assets are real and efficacious, one also understands how it is possible for rage to develop from its diffused initial stage to higher levels of organization. By passing through this progression, rage travels the road from local and intimate emotion to public and political program. The temporal structure of rage-potentials also undergoes a total transformation. Rage undergoes a metamorphosis from a blind form of expenditure in the here and now to a far-sighted, world-historical project of revolution for the sake of those who have been humiliated and offended.”

Helaas zijn ook die politieke woedebanken min of meer failliet.’

–        ‘  Net als de “echte” banken dus. Dat maakt de metafoor erg realistisch, vind ik. Heeft Antonio Gramsci niet ook zo’n metafoor bedacht, maar dan voor fabrieks-organisaties, of vakbonden, als woedebanken? Moet ik toch eens nazoeken.
Helaas moet ik je gelijk geven: noch een politieke partij, noch een bank, biedt nog enige soelaas of veiligheid.’

‘ Peter Sloterdijk (Woede en tijd) is in Nederlandse vertaling verschenen (ISBN 978 90 8506 416 9). Wanneer je door de rijstenbrijberg aan eruditie (en Wichtigmacherei) heen weet te lezen, zijn de teneur en kernideeën zeer de moeite waard.’

 

How Putin held Europe hostage over energy

 

 


*

Tucker Carlson: They’re telling us to shut up about this

 

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.