Feed on
Posts
Comments

 

‘ In feite zei deze Arabische mevrouw: “Waarom protesteren al die verontwaardigde beschaafde, verlichte, christelijke en seculiere Westerlingen niet minstens net zo hevig tegen het neutraliseren – in stukken zagen – van de Arabische journalist Jamal Khashoggi door de Arabische kroonprins MBS, als dat ze protesteren tegen de boosheid van de kant van moslims tegen het vertonen van cartoons van de profeet Mohammed – van wie niemand weet hoe die eruit zag? Dat is toch èn hypocriet, èn achterlijk, èn ineffectief?’

 • ‘ Dat is vragen naar de bekende weg: kroonprins MBS zit èn op heel veel geld èn op heel veel olie, en dat is véél belangrijker dan de veelgeprezen vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst. “Onze” nomenklatoera is er veel meer aan gelegen om het Saudi koningshuis te vriend te houden dan de vrijheid van meningsuiting en de “Waarden van de Verlichting” te verdedigen. Dat zijn vrijheden en waarden waarmee zij (dus de nomenklatoera) ons tokkies zoet houden. Met kerosine kun je vliegvakanties houden, voor “waarden” koop je niet zo veel. Waarden zijn tamelijk waardeloos. Als het verdedigen van onze waarden betekent dat de prijs van olie stijgt, nou dan weet ik wel waar men voor gaat.
  Bovendien was Khashoggi een Arabier uit Saudi-Arabië en als die elkaar vermoorden dan hoort dat bij hun cultuur.’

‘ Precies: vrije journalistiek en persvrijheid horen bij de Westerse cultuur en kelen doorsnijden en personen versnipperen, dat hoort bij de “anderen,”  en die anderen zijn momenteel vooral “de” moslims. Deze mevrouw ging trouwens verder en zij vroeg af waarom intelligente Arabieren (ja, die schijnen te bestaan) toch steeds de verkeerde personen neutraliseren en de booswichten ongemoeid laten.
De mannen van 9/11/2001 (dat 2001 wordt nooit meer vermeld en steeds minder mensen weten wat en wanneer 9/11 was) waren intelligent, hoog opgeleid en géén kamikazes, want ze vlogen uit vrije wil hun dood tegemoet en niet in opdracht van een goddelijk keizer, zoals de Japanse kamikazepiloten. Gek hè, dat alleen de “terreurkant” uitentreure wordt belicht, want het waren ook nog eens (Saudi-)Arabieren.’

 • ‘ Waar deze dame op doelde was dat de Twin Towers weliswaar een belangrijk symbool belichaamden, maar dat de ware criminelen, de producenten en verspreiders van de financiële massavernietigingswapens, zoals de rommelhypotheken en vuile leningen (toxic assets) die 2008 triggerden, zich niet in die Twin Towers bevonden toen die werden opgeblazen. Terwijl dié pipo’s juist het doelwit hadden moeten zijn, vond zij. Op onder andere deze video kun je zien wie dat met name waren, en de meesten werden opgenomen in de regering van Barack Obama.’

‘ Obama kent zijn klassieken en heeft De Peetvader van Mario Puzzo natuurlijk goed gelezen. Don Vito Corleone drukt zijn zoon Michael op hart om zijn vrienden dicht bij hem in de buurt te houden, maar zijn vijanden nóg dichter bij: “Keep your friends close to you, but keep your enemies even closer.” De Godfather is een klassieker, die iedereen zou moeten lezen.’

 • ‘ Daar ben ik het helemaal mee eens. Het verhaal begint niet voor niets met ons inwrijven hoe voos de rechtsstaat in wezen is. Begrafenisondernemer Amerigo Bonasera kan bij de Amerikaanse rechter geen gerechtigheid krijgen – de brute aanranders van zijn dochter komen er met een taakstraf vanaf en lachen hem in zijn gezicht uit. Bonasera vindt dat disproportioneel en discriminerend (hij is een law abiding Italiaanse immigrant en de daders zijn upper middle class WASPs) en haalt zijn gerechtigheid bij Don Vito, en die wast dat varkentje op effectieve manier. Later in het verhaal herhaalt zich dit met de filmproducer Jack Woltz en nog weer later met een kardinaal-thesaurier van het Vaticaan.’

‘ Even een zijsprongetje naar “onze” topcrimineel Redouan Thaghi, die de les van Vito Corleone blijkbaar nog niet heeft begrepen en asiel zocht in Dubai, omdat hij meende bij medemoslims veilig te zijn. Nou, die mensen in Dubai lieten hem duidelijk weten niet gediend te zijn van zijn aanwezigheid, want die was slecht voor hun business. Daar had het al dan niet moslim zijn niets mee te maken.’

 • ‘ Nog zo’n Vito-Corleone-les: “It is all strictly business. All our people are businessmen.” Of je katholiek, protestant of joods bent, doet niets terzake. Dat is de franje die wij mensen nou eenmaal nodig schijnen te hebben. Kijk maar naar het koningshuis.’

‘Weet je dat dát de echte emancipatie van “onze” Mocromafiosi zou betekenen? Als ze net als de Italianen in Amerika, geïntegreerd raken met de bovenwereld van de blanke bazen hier. Als ze dát lukt, dan zijn de rapen goed gaar.’

 • ‘Nou, niet helemaal, want dan moeten ze zich voegen naar de regels van de business leaders in dat ecosysteem en geen deining veroorzaken, geen stennis maken, dus misschien dat ze de openbare orde dan effectiever handhaven dan de reguliere wetshandhavers. Tessa O’Hara vertelde onlangs dat haar woonwijk en de buurt veel meer betrokken waren bij de vraag wie de baas van de lokale maffia (= georganiseerde misdaad) was en werd, dan wie er president van de USA zou worden. De overheid kon er niet voor zorgen dat het huisvuil regelmatig werd opgehaald en dat er altijd genoeg, schoon water uit de kraan kwam, maar de maffia wel. O zo.’

‘ Dat is geen rooskleurig model om naar te streven, vind ik. Maar misschien zijn we al meer die kant opgeschoven dan we ons bewust zijn. Bijvoorbeeld dat hele dure EU-gebeuren in Brussel, Berlijn, Straatsburg en de virtuele loci (locaties, plekken en plaatsen) waar wij geen weet van hebben, dat onttrekt zich volledig aan onze waarneming, laat staan dat we er nog invloed en controle op uit kunnen oefenen.
Ik meen dat de economisch-historicus Bas van Bavel, in zijn betoog over de nadelige uitwerking voor de maatschappij van toenemende vermogensogelijkheid (zie de Nieuwe Wereld-video van 30 mei 2020 en spoel door naar 23:00), aan deze soort onderzoeken refereert.’

 • ‘  Wij kunnen als burger-kiezer nauwelijks een causaal verband meer leggen tussen de politici die wij “democratisch” kiezen en het beleid dat zij – na te zijn gekozen – namens ons over ons uitrollen. Zie ook het vertoog van John Dunn, die zijn vertoog niet voor niets de titel Breaking Democracy’s Spell  (2014; isbn  978-0-300-17991-0) meegaf; we laten ons betoveren en bedwelmen door de politieke marktkooplui en hun propagandisten die ons dag in dag uit verkopen dat we in een democratie leven, waarin alles wat er gebeurt door democratisch gekozen volksvertegnwoordigers wordt geïmplementeerd, in onze naam. We moeten die betovering verbreken en de realiteit onder ogen durven zien.Vandaar dat deze tekening van Ruben Oppenheimer zo unheimisch realistisch is, vinden wij tenminste.  Wij leren als soort weinig van de geschiedenis en laten ons afleiden van korte-termijn-voordeeltjes. De tweede golf staat ondermeer voor de tweede en derde, enzovoorts financiële crisis/crises die ons te wachten staan en de corona aerosolen zijn een metafoor voor de ongrijpbare virussen, die momenteel de naam van Corona-Covid-19 opgeplakt hebben gekregen en als boeman fungeren. Maar “de tweede golf” kan net zo goed staan voor een nieuwe IS-aanslagen-golf.’

‘ De luchtvaart vliegt nog steeds met belastingvrije kerosine, dus alle “loonoffers” van piloten ten spijt gaat de ontwikkeling richting milieuverpesting en klimaatverslechtering onverminderd voort. In welke marketing prietpraat dat ook verpakt moge worden (“Schiphol-met-een-groen-randje” wie verzint dit soort kolder toch?!). Het volk wil brood (de horeca moet weer volop gaan draaien en partyen) en spelen – de massamens wil weer massaal naar Benidorm, Torremolinos en ander s***hole bestemmingen vliegen tegen afbraakprijzen.’

 • ‘ De tekening van Oppenheimer vat dat effectief samen: het coronavirus als angstaanjager en de luchtvaart als zelfmoordtuig – ook via milieuoverbelasting. Met de gebeurtenis van 9/11/2001 als context mee-resonerend.’

‘ Wat mij in het betoog van deze dame bijzonder trof, was de gedachte dat (ook) Arabische moslims door idealen gedreven kunnen worden, dat ze overtuigingen kunnen koesteren die eigenlijk niet eens zo strijdig zijn met de onze: afkeer van de financiële-markt-maffia en zijn neoliberale ideologie.’

 • ‘ De daden van de deze “moslims” die ongericht kelen afsnijden, zijn daarom als terreur te bestempelen, vond zij, omdat ze niet de kern van het kwaad aanpakken, dat wil zeggen niet die luitjes onthalzen die het (althans in theorie) verdienden om onthalsd te worden. Het gedoe rond cartoons vond zij verspilling van kostbare energie.’

‘ En, ze had wat mij betreft een stevig punt met haar ons onder ogen brengen dat ook Arabieren kunnen plannen en logistieke hoogstandjes kunnen volbrengen. Wat die acties op 9/11/2001 waren hoogstandjes van scherp denkwerk en intelligente planning. Niet vreemd, want het waren hoogopgeleide Arabieren, die nota bene vliegles in Amerika namen.’

 • ‘ Indien je de redenatie doortrekt, zou het zelfs van racisme kunnen getuigen wanneer je denkt dat de CIA achter 9/11/2001 zat, of zelfs moet hebben gezeten.  Alsof Arabieren dit op eigen houtje nooit zo zouden kunnen bedenken en uitvoeren. Dat is ontzettend stom gedacht en zo’n frame doet “ons” geen goed, omdat men daarmee personen automatisch onderschat, ten eigen nadele.’

‘ Dat was haar rode draad: dat denigrerende denken over primitieve terroristen en hun achterlijke godsdienst. Zónder, en dat met nadruk, zónder dat ze geweld verheerlijkte en de daders absoluut niet een helden-status toekende of aanwreef. Als ik er nog eens goed over nadenk, naam ze hen vooral hun inefficiëntie kwalijk: ze neutraliseren volgens haar de verkeerde personen.’

 • ‘ Tja, daarmee kom je opnieuw op een heikel punt. De mannen die momenteel mensen onthalzen, geloven dat zij automatisch als martelaar-helden het paradijs zullen betreden. Niemand hoeft hen formeel en officieel een heldenstatus toe te kennen. Zoals Macron met z’n melodramatische en wat kitsjerige benoeming van Paty tot held met het légion d’honneur. Dat maakt het fenomeen erg ongrijpbaar, vind je niet?’

‘Ongrijpbaar, dat is iedere ideologie en overtuiging. Ook de neoliberalistische godsdienst is uiterst pernicieus en nefast, maar tot nog toe oppermachtig en ongrijpbaar. Terwijl Paty door de multimiljonair Emmanuel Macron tot Held van de Republiek wordt gezalfd, blijven de protesterende proletariërs in hun gele hesjes verstoken van hun aandeel in de Franse welvaart. Over het Franse precariaat raad ik iedereen aan het verslag van  Édouard Louis te lezen. Bij de Bezige Bij verscheen een Nederlandse vertaling.

 • ‘Terwijl ons wordt ingehamerd dat we in een ideale democratie leven en zelf kiezen hoe we geregeerd worden. En tot nog toe slikken we het allemaal braaf en dociel. Dat is toch knappe propaganda, vind je niet?’

‘ Heel simpel allemaal. Je zou de aanstaande Tweede Kamer verkiezingen hier in Nederland nu al kunnen samenvatten met de tegenstelling tussen Wilders (PVV) en Rutte (VVD). Wilders wordt belaagd en bedreigd door moslimfundi’s en verdient daarom onze steun-tegen-de-fundi’s-en-tegen-de-open grenzen, terwijl Rutte dag en nacht in gevecht is met het Corona-Covid virus en daarom automatisch de allure van een staatsman heeft verworven ….  “some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them.” Dieper en uitgebreider nadenken over wat de politici beloven en wikken en wegen wat voor u als kiezer het beste zou uitpakken, heeft weinig geen zin, want daar hebt u ternauwernood nog greep op. Dus aan u de keuze.’

 

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/19/een-pijnlijke-vergissing-is-het-script-voor-de-belangrijkste-dag-van-het-jaar-a4012762

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.