Feed on
Posts
Comments

 

 

Michel Onfray : “Emmanuel Macron est un grand imposteur”

Michel Onfray  –  Wikipedia

 

‘ Waarom Macron zich in Moskou niet wil laten prikken? Daar kun je verschillende frames op los laten. Het meest voor de hand liggende frame is dat Putin als riposte op Macrons weigering zich te laten prikken, die belachelijke lange tafel gebruikt, omdát Macron niet geprikt zou zijn en Putin afstand wil vanwege het virus.’

–        ‘ Macron zal heus zijn Franse lijfarts en staf bij zich hebben, dus hij had zich kunnen laten prikken of “boosteren” of weet ik hoe “ze” de voodoo intussen etiketteren. Wat die tafel betreft, geloof ik eerder dat Putin verwacht dat Xi er bij komt. Dan kunnen ze ping pong spelen op die tafel.’

‘ Jawel, leuk, met Xi, maar Putin laat Macron duidelijk zien dat hij, Putin, de baas is in Rusland. Hij vertrouwt Macron voor geen cent en als Macron zijn doktersattest zou laten zien met de QR-pas, dan lacht Putin hem in zijn gezicht uit.  Macron kan zo veel zeggen en hij kan zelfs zijn geprikt met een zoutoplossing, wie kan dat nagaan en vaststellen? Het kan een toneelklucht zijn, net zoals het dat in Nederland en de rest van de EU kan zijn, wanneer we politici met mondkapjes op geprikt zouden zien worden. Waarmee worden ze dan geprikt? Joost mag het weten. Hoeveel geprikte politici hebben intussen bijwerkingen bij het LAREB gemeld? Dat gegeven valt natuurlijk onder medisch geheim en privacy.’

–           ‘ Precies, en het LAREB valt onder de Minister. Bon, als Macron werkelijk tot de vaccingelovigen behoort, heeft hij zich al lang laten prikken door zijn eigen medische staf.’

‘ Daar hebben de Russen ongetwijfeld filmbeelden en geluidsopnamen van, maar dat kunnen ze nu natuurlijk nog niet openbaar maken, want dan zouden ze moeten toegeven dat ze afluisteren. Alsof we dat niet al wisten.’

–           ‘ Okay, die poppenkasterij kennen we intussen. Het wordt hoe langer hoe meer een saga van de frames en narratieven, gemixed met dwang en drang van de kant van de machthebbers. Ik vraag me af wanneer er tribunalen worden opgetuigd, want er gebeuren rare dingen met en rond die zogenaamde “vaccins” die in feite geen vaccins genoemd zouden mogen worden. De fabrikanten hebben niet zo maar bedongen dat zij gevrijwaard zijn van iedere aansprakelijkheid bij averij en schade bij degenen die hun goedje krijgen ingespoten. ’

‘Als je dit laatste gesprek tussen Jeroen Pols en Willem Engel (Café Weltschmerz 08.02.2022)  bekijkt en beluistert, dan zie en hoor je hoe het in feite alleen om de woorden gaat. Welke definities worden er wanneer en waarvoor – en door welke partij – gebruikt en ingezet. Het is eindeloos kommacopuleren, semantische steekspelletjes op de vierkante milimeter. Dat zalvend gezever en geleuter kost handenvol geld, en er zijn vaak mensenlevens mee gemoeid ook nog.
Het gaat om veel en groot geld, dat Big Pharma er graag voor over heeft, net als de respectieve nomenklatoera’s van landen, want iedereen die aan de macht is, wil die macht zo lang mogelijk houden. Nederland krijgt hoogstwaarschijnlijk een erfelijk presidentschap, dan hoeven we niet langer om de vier jaar naar de stembus om meneer Rutte te herkiezen.’

–           ‘ Mij valt altijd de deskundigheid op waarmee de (afgestudeerde) farmaceut Engel over de materie praat en hoe hij door de MSM (mainstream media) steevast laatdunkend als “de dansleraar” wordt weggezet. Engel heeft in zijn pink meer verstand van deze materie dan alle journalisten die hierover berichten bij elkaar, plus meneer Hugo de Jonge erbij.’

‘ Tja, waarom denk je dat De Jonge van zaak is afgehaald (of hijzelf vond de grond te heet onder zijn fancy shoes worden) en D66 inderhaast meneer Kuipers heeft opgetuigd en lid van de partij gemaakt om het narratief over te nemen, en naderhand  hoogstwaarschijnlijk als zondenbok te fungeren. De man moet wel erg omhoog zitten, dat hij zich hiervoor leent.’

–           ‘ Het gaat ze om de totale invoering van de digitale pas. Liefst planten ze een micro-chip bij ons in, zodat ze ons ten allen tijde en overal kunnen volgen en controleren. Zeker wanneer “ze” het cash geld hebben afgeschaft; dan kunnen ze je waar ter wereld ook afsnijden van betaalmogelijkheden als het ze zo uitkomt.’

Groot gelijk dat Macron zijn fysieke integriteit niet door Putin wil laten schenden door prikken. Als president kan hij zich dat veroorloven, terwijl hij de gewone Fransman die weigert zich te laten prikken naar een Franse strafkolonie wil sturen.’

–           ‘ Wat mij in de Nederlandse rechtsstaat intussen als steeds vreemder, steeds ongerijmder en steeds ongewenster voorkomt, is de constructie met en rond “de Landsadvocaat.” In feite komt dat er op neer dat de burger die in een rechtszaak tegen de Staat/Overheid verwikkeld raakt, te maken krijgt met een massieve muur van juristerij (met name de Landsadvocaat), die hij (de burger) nog zelf betaalt op de koop toe, want de Landsadvocaat doet zijn uurtje-factuurtje-indienen immers op kosten van de burger want hij wordt betaald met Belastinggeld.’

‘Ja, de burger betaalt altijd twee keer: hij moet zijn eigen verdediging/advocaten betalen en hij betaalt de advocaten die in naam van de Staat/het Rijk tegen hem te keer gaan via het verdienmodel Landsadvocaat. Dat smaakt helemaal niet lekker. Dat kun je als burger nooit winnen. De Staat procedeert iedere burger kapot – als dat de Staat zo uitkomt – met zijn/haar geld (van de burger), waarover de Staat onbeperkt kan beschikken.

Kijk eens naar Frankrijk. Wat bekende Fransen als de filosoof Michel Onfray daar durven zeggen over de Staat en tegen iemand als Macron.’

–           ‘Laten we dit vast op de site zetten, zodat de jongelui zelf kunnen beginnen met kijken, luisteren en nadenken.’

‘ Wie is het intussen niet opgevallen dat de MSM sex (“grensoverschrijdend gedrag”) als agenda-setter gebruiken. PvdA-mevrouw Hamer komt er zelfs mee weg als ze onder dat frame een verdienmodelletje krijgt toegeschoven, in de vorm van een sinecure – veel geld vangen voor symbolisch werken. Wie wil dat niet? Zo stoppen “ze” elkaar met Belastinggeld douceurtjes toe.’

–           ‘ Mariëtte Hamer (PvdA) heeft deze vette fooi vermoedelijk vooral aan Rutte te danken, als beloning, omdat ze de formatie zo eindeloos heeft helpen rekken.’

‘ Het zou zelfs een koehandeltje onder de tafel kunnen zijn geweest, tussen Rutte en de PvdA (in de personen van Ploumen en Hamer als melkmeisjes). Achteraf bezien was die formatie een poppenkast van jewelste, wat een vreselijke farce, met een krakende en piepende Tjeenk Willink (PvdA) die gewichtig heen en weer bleef fietsen, deftig leurend met die malle mantra van Macht-en-Tegenmacht. De man heeft toen aardig wat van z’n boekjes verkocht, plus uiteraard de vette fooi die ook hij zal hebben getoucheerd. Dat vermoed ik althans.’

–           ‘ In historisch perspectief bezien en nabeschouwd, was die fake-formatie een potsierlijke vertoning, waarin met alle serieuze zaken die nog engszins overeind stonden, een loopje werd genomen. Misschien een kwestie van groter denken, maar nog veel groter doen-alsof.  Ze vertilden zich aan luchtkastelen en zeepbellen. Als klucht eigenlijk best koddig.’

‘Ach ja, je moet iets voor de Democratie overhebben, zullen we maar zeggen. Echter: ondanks alle grote en gewichtige woorden en de glittershows in spiegelzalen, zit meneer Rutte nog steeds in het torentje, als vanouds te jokkebrokken alsof er niets is gebeurd, terwijl die Tegenmacht een fata morgana is gebleken. De zoveelste.’

–           ‘ Laten we afwachten hoe Pols en Engel worden behandeld door de lieden van de Gezondheidsraad. Misschien maken die luitjes er wel serieus werk van. Wie weet. Je moet steeds beseffen dat niemand verder kan springen dan haar polsstok (no pun intended op Pols Jeroen) lang is. Indien je incompetentie en onwetendheid verwart met kwade wil en boos opzet, word je al gauw slachtoffer en gevangene van je eigen vooroordelen.’

 

Michel Onfray : “Notre démocratie n’existe plus, notre Constitution n’existe plus”  Feb 3, 2022

Michel Onfray n’ira pas voter  Feb 4, 2022

 

” Jeroen Pols heeft gelijk, als hij opmerkt dat grote en belangrijke namen in Nederland zich overwegend gedeisd houden, op een enkele uitzondering na.’

#9 the Zi talk met Jeroen Pols     Feb 9, 2022

 

*

Wim Voermans over democratie in tijden van crisis  Jan 6, 2022

 

*

 

De Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie BPOC 2020 doet onderzoek naar de door de overheid genomen maatregelen vanwege Covid-19, het coronavirus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.