Feed on
Posts
Comments

 

 

Pozz: ‘ Freek Jansen (FvdD) put zich met betrekking tot lockdowns en andere corona-maatregelen uit in “waarom-vragen,” waarop hij de geijkte antwoorden krijgt van degenen die die die maatregelen bedenken en uitvaardigen. Het gaat daarbij dan altijd om maatregelen voor onze bestwil en ter bevordeing van ons welzijn. Hoe ongerijmd dat ook moge worden en hoe ongeloofwaardig die antwoorden ook mogen klinken, omdat de uitkomsten van dat handelen er steeds flagranter mee in strijd lijken te zijn.’

Jansen (FvD) wil burgerlijke ongehoorzaamheid & wordt bestookt door Pouw Verweij over complottheorie

 

Vlad: ‘ Precies. Daarom is de suggestie van Jordan Peterson zo’n sterke. Die zegt: Indien je er niet achter kunt komen waarom iemand bepaalde dingen doet, en je de redenen die de persoon opgeeft niet (langer) geloofwaardig of aannemelijk acht, kijk dan naar de resultaten van dat handelen.

video doorspoelen naar 1:15 || How Hitler was Even More Evil Than You Think – Prof. Jordan Peterson   Jul 29, 2017

De lockdowns hebben bijvoorbeeld ernstige gevolgen voor ondernemers die hun zaken moeten sluiten en die daardoor inkomsten derven waardoor sommigen zelfs failliet gaan. Welke ondernemers zijn dat? Kan het wezen dat de overheid die branches wil uitroeien? Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn, maar waarom treffen de overheidsmaatregelen dan juist die ondernemers? Het waarom is niet eens van wezenlijk primair belang. Het gaat er om dat bepaalde ondernemers hun bezigheden uiteindelijk zullen moeten staken als gevolg van de overheidsmaatergelen.

Net zoals er hoogstwaarschijnlijk steeds meer boeren “onteigend” zullen worden door het regeringsbeleid. De hierbij gehanteerde frames variëren van CO2-uitstoot, stikstofdepositie, dierenwelzijn, “natuur-scheppen” en misschien komen er nog wat bij. Het resultaat is: verdwijnen van de vrije groene ruimte in Nederland en het bezit raken van de grond bij …. tja, bij wie precies eigenlijk. Misschien dat Klaus Schwab de ultieme eigenaar wordt?’

Pozz; ‘ Kijk naar de video van het gesprek tussen Martina Groenveld en Pancras Pouw van de branchorganisatie BeUnited: MKB kom in actie. Welke inzichten kun je daaraan ontlenen, inzichten die wellicht radicaal afwijken van de frames en opvattingen waarmee de MSM ons bedienen? ‘

Vlad: ‘ Voor opvattingen over het corona-virus en vooral over de vraag of het bij het prikken om een experimentele gentherapie gaat en of men al dan niet van niet van vaccins kan spreken, bekijke men het recente gesprek (29.12.2021) tussen de juristen Jeroen Pols en Maria-Louise Genet. ‘

Pozz: ‘ Zouden er in de toekomst dan toch tribunalen kunnen of moeten worden ingericht? Vooral waar het eventueel gaat om mogelijke nare gevolgen door prikken, bij jonge kinderen. Hetgeen de Voorzienigheid verhoede!’

 

 

https://twitter.com/RLOppenheimer/status/1474389040497582080/photo/1

 

*

 

 

 

www.reuters.com/world/us/despite-surge-covid-cases-deaths-hospitalizations-low-walensky-2021-12-29/

<<   Both Fauci and Walensky cautioned that data on deaths and hospitalizations tend to lag case data by two weeks.

Fauci said it was possible a second booster shot might be needed, but that it was not possible to know without first determining the durability of the protection offered by an initial booster, for which there is currently no data.

“Before we start talking about a fourth shot, it will be very important for us to determine the durability of protection, particularly against severe disease for the third shot booster of an mRNA and the second shot of a J&J,” he said.

“Right now we don’t have that information. It is conceivable that in the future we might need an additional shot but right now we are hoping that we will get a greater degree of durability of protection from that booster shot.”  >>

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.