Feed on
Posts
Comments

 

 

‘ Onder Afghaanse tolken, daar verstaan de mensen in Den Haag (onder en rondom de Haagse Kaasstolp) en veel van degenen die hierover schrijven voor de (mainstream-)media een groep personen, die uit Afghanistan afkomstig zijn en voor Amerikaanse en/of Europese soldaten hebben getolkt – en misschien nog andere hand- en spandiensten verricht. Toen die soldaten in Afghanistan tegen de taliban vochten, vanwege het terrorisme.’

–        ’ En ook vanwege het (vrouwen-)onderwijs, de algehele emancipatie, de Democratie en nog wat. Misschien dat “ze” er op den duur zelfs de euro wilden introduceren en Frau Angela Merkel tot ere-kanselier van Afghanistan maken. Na haar pensioen. Dat laatste schijnt een broodje aap te zijn, maar dat weet ik niet zeker. “Ze” zijn tot de raarste dingen in staat.’

‘ Juist, dus vanwege al die dingen waren “wij” in Afghanistan en vermoedelijk toch ook een beetje vanwege de delfstoffen en mineralen – de Afghaanse bodemschatten – en de grote voorraden opium die in Afghanistan (en Pakistan) zouden liggen opgeslagen en met de verkoop waarvan de taliban zichzelf bedruipen. Dat moet een miljardenbedrijf zijn. Deze drijfveren krijgen we uiteraard nooit te horen.’

–        ‘ Uiteraard niet. Maar wat zijn nou Afghanen? Daar lees en hoor ik niets over wanneer er gekakeld en gekrakeeld wordt over dat “wij” “onze” verantwoordelijkheid moeten nemen en die tolken, laten we ze maar voor het gemak tolken noemen, en hun gezinnen naar Europa moeten halen. Omdat ze anders door de taliban – dat zijn dan weer andere Afghanen, de slechteriken in het drama – worden vermoord.’

‘ Juist, en jij vraagt je af tot welke etnie, welke stam of clan, die tolken behoren, of zichzelf vinden behoren, en wat mij belangrijk lijkt, of zij hun gebruiken en gewoonten (hun cultuur met inbegrip van hun godsdienst) hier in Europa van plan zijn te blijven aanhangen, beoefenen, praktiseren enzovoorts.’

www.youtube.com/watch?v=_Rapwbtidac

–        ‘Dat kan een nogal folkloristisch geheel zijn. Inclusief de eer- en bloedwraak en dat soort zaken. Ja, ik vraag me af of al die piepeltjes daar in Den Haag, die elkaar nu als kippen na een onweer bekoekeloeren, of die guppies daar plannen, strategieën, voor hebben bedacht en ontworpen. Of zijn ze van plan die luitjes hier tussen de aardappel-, bieten- en roggevelden los te laten? Opnieuw: gods water over gods akker te laten stromen.’

‘Ja, dat is een goede vraag. Daar heb ik nog niets over vernomen. Tja, je gaat ervan uit dat ….. ’

–        ‘Dat zou ik maar niet doen als ik jou was. Iedere regering die zich – na Vietnam, na Srebrenica en na Irak – zo knullig, zonder Plan B en C, in zo’n heilloze onderneming laat meezuigen, bestaat overwegend uit malloten, halve zolen en opportunisten, en dan houd ik het nog vriendelijk. In Nederland hebben achtereenvolgende lichtingen politieke pipo’s zich nimmer iets gelegen laten liggen aan het inburgeren van exoten. Nu ze in groten getale binnenkomen, laten ze de boel helemaal op zijn beloop. Waarom denk je dat ons onderwijs gestaag door het putje gaat?’

‘ Jij weet wat ik wilde zeggen, en dat klopt ook. Wat wil je? De politiek is al lang een verdienmodel. Alles kan immers gecommodificeerd, vermarktbaar, gemaakt worden. Waarom de politiek dan niet? Iedere amateur-avonturier kan vandaag de dag politicus worden, en groot onheil stichten.
Even een zijsprongetje, want ik zie bijvoorbeeld een vriendelijke foto van een politiechef met name Westerbeke, met een nogal alarmerende kop boven het stuk:  “Achter criminaliteit onder jongeren gaan grote maatschappelijke problemen schuil.’’ Natuurlijk. Dat zal best.’

–        ‘ Je vindt het alarmerend vanwege de banaliteit, begrijp ik. Onder zo’n banale kop, daar kunnen geen diepe gedachten worden geëtaleerd, laat staan een vlammende visie uit de doeken gedaan.
Ik heb het stukje snel doorgevlooid, maar er wordt helemaal niets gezegd over het aandeel van exoten bij die criminaliteit. Misschien dat de criminele exoten niet in Nederland wonen, maar dat ze meteen doorreizen naar Duitsland en Oostenrijk? Daar schijnen aan de lopende band vrouwen te worden aangerand door Afghanen (alweer Afghanen?) of Syriërs. Hier in Nederland lijkt dat niet aan de orde te zijn.’

www.youtube.com/watch?v=JvN7dW9dass

 

‘ Ja, ja, en jij gelooft dat? Neen, uiteraard niet. Jij bent ironisch.’

–        ‘ Dat zou best eens kunnen, ja, nu je het zegt. Wat ik zo koddig vind, is de vergelijking met Vietnam die steeds maar weer opduikt. Omdat er in Afghanistan mensen door helicopters van daken geplukt worden – net als destijds in Vietnam – zijn Afghanen in een klap Vietnamezen. Zuidvietnamezen welteverstaan.’

‘ Dat is inderdaad uiterst curieus, en je houdt je hart vast. Indien mensen die met dergelijke geäberreerde dwaze denkramen behept zijn op deze materie beleid gaan fantaseren en flansen en maatregelen produceren, dan kunnen de gevolgen alleen maar naargeestig en dramatisch desastreus uitpakken. Het is maar het beste dat we ons daarop voorbereiden.’

–        ‘ Voorbereiden? Hoe dan?’

‘ Bijvoorbeeld door een stapel goede boeken in te slaan. Als ik een goed boek lees, kan de wereld vergaan zonder dat ik het merk. Dan zou er desnoods een talib over m’n schouder kunnen meelezen zonder dat ik daar erg in heb.’

–        ‘ Boeken. Daar zit wat in. Heb je daarom dat boek van Roth uit het laatste pak van Sjaalman gepeuterd? The Human Stain. Dat boek heb ik eeuwen geleden gelezen. Als ik het me goed herinner, gaat het over identiteiten. Toch? Of heb je het nog niet eerder gelezen. Dat zou vreemd zijn, want wij lezen meestal boeken die we al eerder hebben gelezen.’

‘ Dat weet ik niet meer precies, maar ik heb me laten vertellen dat het inderdaad over identiteiten gaat. Over sociale, publieke en privé-identiteiten. Is iemand nou neger of jood, of beide, of kan dat niet? Dat soort vragen, zouden aan de orde komen.’

–        ‘ Ja, ik geloof dat ene Coleman Silk en Nathan (de floating signifier bij Roth, die Nathan) elkaar nogal in de weg zitten. Zeg, maar wel erg toepasselijk, want dat met die Afghaanse tolken gaat natuurlijk ook over identiteiten. Zijn het Tadjik, Pastho, Hazara, Baluchi, enzovoorts. Ik vermoed dat bij de tolken veel Hazara en Tadjik zitten, maar dat weet ik natuurlijk niet. Dat zullen Minister Ank Bijleveld en Minister Ferd de Grapp en wie zijn er nog meer zuständig op dit dossier? vast haarfijn hebben uitgezocht. Dacht je ook niet? Het zijn toch dé kanjers in het beestenspul van Rutte?’

 

Tribal and Religious Identity in AfghanistanThomas Barfield – February  1, 2013

Ethnicity in AfghanistanThomas Barfield  –  October 4, 2015

 

‘ In ieder geval zijn Afghanen (dus lieden die uit die streek komen) bijna allemaal moslims en soennieten, behalve de Hazara die overwegend sjiia zijn, en daar begint de ellende – sorry: de uitdaging, natuurlijk: het feest – meteen al. De meeste Vietnamezen zijn geen moslim. Ook niet als ze van het dak werden geplukt.’

–        ‘ Laten we deze post afronden met een identiteit en wel die van een transgender persoon: overste Catherine McGregor, die in Afghanistan heeft gediend, nu een vrouw is en (dus) hele zinnige dingen over de militaire situatie aldaar ten beste geeft.’

It’s time to ‘cut our losses’ in Afghanistan as ‘the game is over‘: McGregor     16 aug. 2021

 

‘ Pas op met je humor, want je weet dat we in uiterst intolerante tijden leven! Mw. McGregor zei het zo verfrissend en vers van de lever: Als die mensen daar hun dochters niet naar school willen laten gaan, láát ze gewoon. Waarom moeten wij hen dwingen?! Wie denken we wel dat we zijn. Moeten ze  daar ook aan de coca cola, Kentucky FC en de party drugs?’

Eva Sajo –  voordracht,  11 september 2010
A Brief History of Afghanistan: SFU Continuing Studies lecture – May 12, 2012

 

–        ‘ Tja, nou, kweenie, ik vind dat voor straf je neus afsnijden wel op het randje hoor. Dan kun je volgens mij niet meer goed tolken – sorry, dat was een erg onbehoorlijke opmerking, maar ik vind het dan ook afgrijselijk wat de heren met dat meisje hebben gedaan. Wat zouden ze daar met een transgender doen? Voorziet hun sharia daar in?

Ik herinnerde me die foto van dat meisje met dat geschonden gezicht meteen. Ik hoop van harte dat de restoratieve ingrepen succesvol zijn geweest.
Een tolk die dat op zijn geweten zou hebben, die komt er hier natuurlijk niet in. Die mogen ze met het hoofd omlaag van een hoge berg gooien.’

‘ Ja hoor. Gekke henkie, zo’n vogel zal jou aan je neus hangen wat ‘ie allemaal heeft uitgevroten, daar in die bergen en dalen. Kom nou toch! We – of liever gezegd “ze” – halen altijd alleen maar narigheid en ellende naar binnen. Opdat ze daarover in hun steriele bubbels tegen elkaar willen kunnen opsnijden. Fatsoenlijk een kikkerland en kleikabinet formeren lukt ze niet eens, maar toch de euvele bravoure hebben om te denken dat ze geopolitiek een deuk in een zacht stukje boter kunnen slaan. Waaraan hebben we zulke lui toch verdiend?’

–        ‘ Goed. We zetten deze tekst met het beeldmateriaal op de site en we kijken wat de jongelui ervan bakken. Het is hier en daar nogal provocerend, vind ik. Dat was ook de bedoeling, toch?’

’ Natuurlijk. Als we de jongelui alleen maar voorgekookte MSM-meningen voorschotelen, leren ze nooit asertief nadenken.’

 

Taliban’s return to power a ‘geopolitical humiliation’ for the US     16 aug. 2021

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.