Feed on
Posts
Comments

 

 

‘ De leesvaardigheid kachelt in Nederland achteruit, tja, hoe is dat nou mogelijk. Stel: ik geef les aan schoolklassen van gemiddeld dertig leerlingen – ik ga optimistisch van een bescheiden aantal uit,’ zegt Zohra, ‘en van die dertig beheersen er tien bijna geen Nederlands – thuis spreken ze ook geen Nederlands. Die kinderen komen van buiten Nederland. Wat denk je dat er met mijn “kwaliteit” van lesgeven in het Nederlands gebeurt? Lees “in” in meerdere betekenissen, dus: in het Nederlands (voertaal) en in de Nederlandse taal (het onderwerp van kennisoverdracht).’

‘ Ik zie welk punt je wilt maken,’ zegt Willemijn, ‘ maar je mág niet zeggen dat het continu binnenlaten van veel exoten – zonder het optuigen van een adequate infrastructuur om die toeloop te behappen – mede-oorzaak van de achterstand in leesvaardigheid is – en van het onderwijs in den brede, omdat de leerkrachten ermee moeten dealen. Dat wordt, vreemd genoeg, door de zittende nomenklatoera als taboe behandeld. Dat lijkt inmiddels op een perverse moedwil om onszelf op alle mogelijke manieren de ratsmodee in te draaien. Maar owéé wanneer je dit verband expliciteert. Het minste wat ze je kunnen verwijten, is nog wel dat je een racist bent. De pot met pek en de zak veren staan klaar.’

Mohammad pakt de krant erbij: ‘Hoor eens wat hier staat: “ Ministers Ingrid van Engelshoven (D66) en Arie Slob (ChristenUnie) willen dat de leesvaardigheid wordt verbeterd. Er moet meer aandacht komen voor leesmotivatie in het curriculum. Ook komt er meer hulp voor groepen scholieren met een leesachterstand, zoals vmbo’ers en meertalig opgevoede leerlingen. Het ministerie van OCW gaf dinsdag aan blij te zijn met de „uitstekende resultaten” op het gebied van wiskunde. Over de andere resultaten wilde het ministerie niets kwijt.”
Ze willen weer van alles. Natuurlijk. Maar verder dan zeggen dat ze iets willen, komen ze nooit. Dat gaat al decennia lang op deze manier, dus wat wil je?’

Zohra: ‘ Tragisch, maar het is vechten tegen de bierkaai. Ik zet deze links op de site. Deze bijvoorbeeld: Martin Bosma die aan D66-mw. Engelshoven vraagt wat haar oekazes eigenlijk behelzen, wat stáát er nou?!, en wat diversiteit betekent. Bekijk de reacties van Ingrid Engelshoven en tja, vraag je af: hoe zit het eigenlijk met háár leesvaardigheid en taalkennis? De bewindslieden voor haar scoorden niet veel beter, daar niet van, maar zij is er deze rit voor gaan zitten, dus alles komt over haar heen. Eigen schuld.’

Moh.: ‘ Hoogstwaarschijnlijk snapt mw. Engelshoven drommels goed dat het bij het huidige onderwijs sleuren aan een dood paard is. Zij zoekt niet voor niets bezigheden die buiten haar taakomschrijving vallen, zoals dat onzinnige gedoe over gender-neutraal speelgoed. Zich ècht en serieus met het onderwijs bezighouden, kan haast niet meer, want de teugels daar zijn al lang in handen van personen die hun eigen koninkrijkjes hebben gevestigd, met daaraan gerelateerd de respectieve verdienmodellen. Daar komt geen bewindspersoon meer tussen, tenzij het een hele harde is, die niks heeft te verliezen en desnoods tot kamikaze-acties bereid is om nog iets van ons onderwijs te redden.’

Zohra zucht: ‘Net als bij de bouw dus. Daar hebben in de meeste regio’s en steden de projectontwikkelaars de touwtjes in handen, vaak samen met de hogere ambtenaren bij een gemeente. De wethouders dobberen meestal gewoon mee en vergenoegen zich met foto-opps bij het openen van alles en nog wat; linten doorknippen en dergelijke. Terwijl je als burger op een politieke partij stemt – indien je tenminsten nog stemt – en niet op een projectontwikkelbureau of een anonieme ambtenaar op het Stadsbouwhuis.’

Willemijn:  ‘ Deze video van Baudet – ik ben géén fan van de man! – vind ik ook illustratief. De reacties van Kamerleden op het in een adem noemen van onderwijs en cultuur. Enfin, laten we er over ophouden en er in ieder geval voor zorgen dat het bij onze eigen kinderen niet de spuigaten uit gaat lopen. Jammer voor de massa, maar we kunnen niet iedereen “redden,”  dat is onmogelijk en daar heb je – daar hàdden we ooit – een overheid voor.’

Zohra: ‘ Vreemd dat hier staat dat Kamer verbijsterd was (niet was, maar zou zijn, want ik weet niet of het waar is wat hier staat, maar ik vind het wel aannemelijk) dat Baudet vijftig jaar onderwijs VLOERT. Dat is toch niet gek? Zo’n vijftig jaar geleden begon het management-denken in het onderwijs en dat ging rap van kwaad tot erger. De output financiering was een van de dieptepunten. Dat niet alleen, maar naderhand kwamen de stromen exoten binnen, terwijl veel van de reeds aanwezige allochtonen nog niet eens goed waren ingeburgerd – ik weet van Marokkaanse en Turkse vrouwen die nog steeds niet lezen en schrijven kunnen. Die instroom van nieuwelingen raakte in een stroomversnelling, dus is het vreemd dat de leesvaardigheid op scholen afneemt?’

Moh.: ‘Inderdaad. Je vraagt je bijna af of zo’n verrast en verbaasd Kamerlid iedere dag opnieuw wordt geboren.’

Willemijn: ‘ Dit is net zoiets als met de vergrijzing. Er bestaan Kamerleden die beweren dat ze daardoor verrast werden, ze hadden de vergrijzing niet zien aankomen, want anders hadden ze het kunnen “agenderen.” Lusjenogpeultjes? Wanneer er veel kinderen Nederland binnenkomen die van niveau nul moeten beginnen, wat verwacht je dan dat er bij het onderwijs gaat gebeuren?’

Moh.: ‘Nog even dit: Bosma zegt ergens in zo’n video-opname dat Arie Slob van de GPV (nu van de CU) is – Bosma:“de GPV’er Slob”- Niemand van mijn studenten had het gehoord en niemand wist wat de GPV was. Is dit nou Hogeschool-kennis? Het zijn derdejaars universiteitsstudenten!’

Zohra, lachend: ‘En we hebben liefst twee, TWEE!, ministers van Onderwijs! Twee handen op een buik, als het om de centen gaat zeker. Het raadsel: er gaat meer geld naar onderwijs, maar het lerarentekort blijft. Dus …… 1) misschien komt het geld niet terecht op de plekken waarvoor het is bedoeld? Hoe komt dat toch? en 2) misschien gaat het niet om geld alléén???’

Willemijn: ‘Dat er twee onderwijsministers zijn, komt gewoon omdat de CU en D66 beide nog een clubgenoot op een ministerspost wilden kunnen plempen. Het ging om de verdienposties per politieke partij. Daarom zijn er ook geen staatssecretarissen. Die positie verdient minder en twee stuks – of zelfs vier – zou wel heel erg in de gaten lopen.’

Zohra: ‘Zeker als ons onderwijs alleen maar áchteruit kachelt.’

 

 

de overbelaste leerkracht-duizendpoot-manusje-van-alles / Joe Heller  –  cartoons

 

 

https://www.trouw.nl/opinie/het-onderwijsniveau-daalt-en-daar-moeten-we-wat-aan-doen~b1ce84bc/

D66-minister Van Engelshoven moet zich niet bezig houden met het speelgoed in de winkels, vinden coalitiepartners VVD, CDA en ChristenUnie. Partijen vragen zich hardop af of de bewindsvrouw op Onderwijs niets beters te doen heeft.  AD / Edwin van der Aa

Martin Bosma: ”Heeft deze (D66) minister niets beters te doen?” ★ 27-06-2019 HD

 

[ cynisch propaganda-“beleid”] Onderwijsprijs – Volkskrant 4 december 2019  [ ingezonden brief ]

‘Wat een briljant idee van minister Ingrid van Engelshoven om een jaarlijkse onderwijsprijs voor het hoger onderwijs van maar liefst twee keer 2,5 miljoen op te tuigen: in het kader van het terugdringen van de volslagen doorgeschoten competitie in de academische wereld gewoon nog een extra competitie erbij; in het kader van de verlaging van de werkdruk een bedrag aan een prijs uitgeven waarvan zo’n 75 extra docenten zouden kunnen worden betaald.
En dat alles als ‘steuntje in de rug’ voor liefst twee docententeams in heel Nederland om ‘nog beter’ onderwijs te maken. De Speld [= satirische columns] is hiermee definitief overbodig geworden.’

Anne Bannink, Overveen

 

Ad Verbrugge & Hans Duijvestijn: De staat van het onderwijs deel 2  •  12 jun. 2016

“ Cafe Weltschmerz”

In dit tweede deel van de Serie “De staat van het onderwijs” Filosoof en voorzitter van ‘Beter Onderwijs Nederland’ interviewt Hans Duijvestijn over de bekostiging van het onderwijs en de negatieve effecten daarop.

Hans Duijvestijn is oud docent bedrijfskunde, econometrist en voormalig bestuurslid van Beter Onderwijs Nederland (BON) Verschillende school organisaties gingen onlangs failliet of dreigde failliet te gaan. ROC Leiden en Amarantis zijn hier voorbeelden van.

Maar hoe worden scholen eigenlijk gefinancierd?

Wat zijn de prikkels die er toe leiden dat de financiële huishouding van school organisaties en de financiering van gebouwen de kwaliteit van het onderwijs zo pijnlijk beïnvloeden?

In deze aflevering uitgebreid inzicht over de rol van de overheid en de verantwoordelijkheden van de onderwijsinstellingen.

 

Rik Torfs over de teloorgang van het universitaire intellectuele leven  •   28 mei 2018

“ Voor de ommekeer”

In dit gesprek bespreken voormalig rector van de KU Leuven Rik Torfs en Ad Verbrugge de teloorgang van het intellectuele leven aan de Nederlandse en Vlaamse universiteiten. Wat zijn verschillen hierbij tussen universiteiten, en hoe zijn processen als globalisering en verengelsing hierop van invloed?

‘Nederlandse universiteiten zijn fantastisch georganiseerd’, zegt Torfs, ‘maar tegelijkertijd is er een sterke verschuiving van een intellectueel klimaat naar een onderzoeksklimaat. Een hoogleraar was historisch gezien een onderzoeker én intellectueel. Vandaag is dat tweede niet meer vanzelfsprekend het geval. Door hyperspecialisatie en mathematisering van disciplines zoals de gedragswetenschappen kom je uit op experts en onderzoekers.’

Dat is zonde, volgens Torfs, ‘omdat de samenleving steeds meer behoefte heeft aan intellectuele beschouwing.’ Een intellectueel schroomt niet buiten zijn vakgebied te denken en verbanden over de grenzen van wetenschappelijke disciplines heen te analyseren, zo legt hij uit. Juist in een wereld waar technologie snel oprukt heeft de samenleving behoefte aan mensen die deze technologieën en hun werking op die samenleving duiden. De vraag is eigenlijk: hoe gaat de mens, die in wezen niet zo veel veranderd, om met de toenemende complexiteit van technologie?

 

Eelco Runia: Marktdenken betekent de ondergang van de universiteit  •  Apr 17, 2018

“Voor de Ommekeer TV”

Historicus en publicist Eelco Runia heeft begin dit jaar zijn ontslag ingediend bij de rijksuniversiteit Groningen. Hij is niet met de stille trom vertrokken. In een essay in het NRC betoogt hij dat de universiteit ten onder gaat aan marktdenken en dat er drastische verandering nodig is.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.