Feed on
Posts
Comments

 

Dora: ‘ “Afpakken,” daar zegt Geert Wilders een waar woord. De VVD (en D66) pakken de senoiren een deel van hun AOW af. Dat is gemeen. Daar is ook geen woord van gelogen, want het is gemeen.’

Laura: ‘ Ik vind dat er tribunalen moeten komen voor politici die op deze manier met de politiek omgaan, want zij ondermijnen de democratie. Sophie Hermans gaat steeds meer op het snot in de emmer met de paling lijken. Eerst vond ik haar op de paling lijken, maar nu morft ze rap naar snot. Wat een lamlendig verhaal debiteert ze: we maken een voorlopige wet om de AOW te bevriezen, maar daarná, daarná, schaffen we die wet weer af en eh, gaat de AOW, eh, eh , …. evenwichtig en harmonisch, eh, eh. eh …’

Dora: ‘ Precies zoals met de verhuurdersheffing is gebeurd. Die zou ook voorlopig zijn en blijkt eeuwiger dan de het paradijs van de gereformeerden (of andere gelovigen die geloven in een beloning ná dit leven). Wilders prikte dat dan ook meteen door: ‘Verzin geen ingewikkelde-doorzichtige smoesjes, maar corrigeer jullie woordbreuk gewoon en handhaaf de koppeling.
Caroline van der Plas zegt het ook nog eens duidelijk: er staat twee keer in het VVD-programma dat er niet aan de AOW getornd zou worden. ‘

Laura: ‘ Bovendien was het bij de onderhandelingen geen breekpunt, zegt Sophietje met vooruitgestoken kin. Dus waarom doe je het dan toch ….? Daarop komt er wederom een lamentabel verhaal van Sophie Hermans. Gut wat moet die voor een prijs als beloning voor haar geglibber hebben bedongen.’

Dora: ‘ Of voor haar vader, of haar zus Carolien, want de Hermansen schijnen een familiebedrijf te runnen, dat voor Rutte & Kompanen werkt.’

Laura: ‘Ach, je zegt het. Net zoals de Landsadvocaat het voor Rutte, de vak K’ers en andere Kaasstolpers doet. Vermoedelijk krijgen ze kwantumkorting vanwege de vele uren die Pels & de Rijcken mogen schrijven?’

Dora: ‘ Jij hebt in dat seniorenhuis de video’s laten zien en uitgelegd wat er gebeurt, wat er op te zien is. Kwam dat binnen?’

Laura: ‘ Jazeker. Ik heb sommige video’s zelfs drie keer laten zien, met onderbrekingen voor toelichting of voor het stellen van vragen. De kern was simpel en doodordinair: vermindering van de AOW door de loskoppeling. Vooral Geert Wilders en Caroline van der Plas maken dat glashelder duidelijk.’

Dora: ‘ Hadden ze door hoe Sophie Hermans impliciet en insinuerend ( ze zei het niet, maar ik voelde het gewoon) de minimumloners (degenen die wérken) uitspeelde tegen de AOW’ers? Als we de minimumloners meer willen geven en het eigen risico GZ verlagen, dan ……

Laura: ‘ Dan kwam er weer een wollige constructie. Want het geld moet toch ergens vandaan komen, zei Sophietje, en het kan uiteraard alleen bij de schlemielen worden weggehaald. Meneer Roefsen en zijn schaakmaat hadden het haarscherp door: “Ze spelen altijd de laagstbetaalden tegen elkaar uit.” Waarop de schaakpartner opmerkte: “Die Rutte laat de Vermogens ongemoeid. Dat zijn de couponknippers, die tegenwoordig zelfs geen coupons meer hoeven te knippen, omdat de vermogensbeheerders dat voor ze doen. Die lui werken helemaal niet en steeds vaker erven ze hun vermogens, zodat ze zelfs nooit gewerkt hebben.”
Dat verraste me toch. Ze zijn zeker niet achterlijk. Deze ouderen overwegen ook om niet meer te gaan stemmen. Dat hebben ze afgeleerd, zeggen ze.’

Dora: ‘ Toch zijn “ze” niet bijster snugger, wel boerenslim misschien (sorry aan de boeren, maar zo zeg je dat), maar niet intelligent. “Ze” denken dat iedereen, zoals zijzelf waarschijnlijk, als een alleenstaand egocentrisch atoom rondzweeft. Meneer en mw. Kroeze bijvoorbeeld, die hebben het financieel ruim, maar mw. Kroeze heeft een zuster die het niet breed heeft en vooral van haar AOW moet rondkomen. Nu vermoed ik dat ze beiden VVD hebben gestemd (dat weet ik niet zeker hoor, maar ik vermoed het) omdat meneer Kroeze zich een liberaal noemt en in het VVD-programma staat dat de VVD de AOW ongemoeid laat. Nu heeft hij gestemd en nu veegt de VVD met datzelfde program haar achterste af, waardoor zijn schoonzus nog verder omlaag zakt.’

Ook tegenover Geert Wilders blijkt dat Hermans geen idee heeft …….

Caroline van der Plas : Mark Rutte komt weer zijn beloftes niet na! 20 jan. 2022

 

Laura: ‘ juist. Voor meneer en mw. Kroeze is de VVD niet meer te vertrouwen vanwege de woordbreuk jegens de AOW’ers, hoewel zij beiden geen last die VVD-woordbreuk zullen hebben. De zus van mw. Kroeze heeft daar namelijk wel degelijk last van.’

Dora: ‘ Dit met de AOW is inderdaad een cynische-en-domme-zet van Rutte-die-denkt-dat-ie-overal-mee-wegkomt.
Rutte is Wopke Hoekstra aan het sensibiliseren, zo werd verteld. Dat doet hij onder het mom van een crisisbezoek aan de Oekraïne. Hoekstra zit nu op BuZa, maar hij moet tevens of vooral Sigrid Kaag bedienen, omdat die niet zelf kan lobbyen en kuipen in die vele buitenlanden, vanwege haar functie op Financiën.’

Laura: ‘ Die Rutte probeert het CDA met alle middelen nog kleiner te krijgen dat het al is. Hugo de Jonge heeft hij al in zijn zak, met Marnix van Rij zal hij ook weinig problemen hebben. Hij heeft ook Caroline van der Plas proberen op te vrijen, o.a. met koffie en gebak in het torentje en het sturen van een kaartje naar haar tachtigjarige moeder, maar ik denk dat Caroline de snuiter doorheeft. Die lijkt me niet erg gevoelig voor glimmende nieuwe slangenvellen; zelfs niet wanneer Hugo de Jonge ze als schoenen draagt.

Dora: ‘ Rutte zoekt bij iedereen naar de zwakke plekken en die exploiteert hij genadeloos – en, toch knap, want in de hedendaagse politiek  schoppen de gewetenloze leugenaars het het verste.’

Laura: ‘ De meeste mensen die politiek als beroep kiezen, hebben een paar heel grote zwakke plekken: ijdelheid en geldingsdrang, hebzucht, leugenachtigheid, morele luiheid en lafheid, dat zijn volgens mij de grootste makkes. Zeker bij de moderne beroepspolitici.
Zeg, mw. Kroeze wilde haar AOW aan haar zus geven, omdat die alleen AOW met een klein pensioentje heeft en veel kosten voor vervoer en hulpmiddelen moet maken. Ze vroeg me of ze dat via de Belastingdienst kon regelen. Of ik dat misschien  …… ’

Dora: ‘Oef!’

Laura: ‘ Dat zei ik dus ook. “Oef! Laat de Belastingdienst alstublieft buiten alles waar u ze buiten kúnt laten. Verzoek de Voorzienigheid niet door ze op te zoeken, want u krijgt er alleen maar narigheid van.’

Dora: ‘ Heel goed. Ze kan dat geld beter contant aan die zus geven, dan heeft ze tenminste zeker geen gelazer. Wat erg hè, dat het al zover is gekomen, in Nederland.’

Laura (lachend): ‘Je had trouwens gelijk. Net als jij wist ik absoluut niet waarover het ging, dat met The Voice en zo. Dat is voor ons een compleet parallel universum. Een paar mensen per dag beginnen daar geheid tegen mij over, maar nu weet ik tenminste wat ze bedoelen, waar ze het over hebben.’

Dora: ‘ Enne, wat doe je dan?’

Laura: ‘ Nou, dan zeg ik net als jij: “Jááá hè. Wat is dát erg. Tsjonge, tsjonge, zeg, dát is erg.” Vervolgens maak ik me dan zachtjes weeklagend en jammerend uit de voeten.’

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.