Feed on
Posts
Comments

 

‘ Een onderzoek naar cognitieve dissonantie bij deze onderzoekers die beweren zich bij hun onderzoek te baseren op cognitieve dissonantie, is misschien evenmin kansloos.  Wie weet. Hoewel zo’n onderneming vermoedelijk de nodige voeten in de aarde zou kunnen blijken te hebben, omdat er tegengestelde belangen spelen. De betreffende onderzoekers beheersen het gelegitimeerde en legitimerende jargon en kunnen daarmee zand in de machine en de ogen strooien. Natuurlijk mogen we daar niet op voorhand van uit gaan. Stel je voor.’

–  ‘ O ja, het gaat over dat verzoek om geld, van die drie Utrechtse onderzoekers: Beatrice de Graaf, Kees van den Bos en Pauline Jacobs. Want het gaat vanzelfsprekend over en om geld, een verdienmodel, zoals bijna altijd. Dat mag je natuurlijk niet hardop zeggen, maar toch altijd goed om dat in het achterhoofd te houden. De kop van hun pleidooi vind ik overigens niet meteen dom, want ze houden slagen om de arm en gebruiken bijvoorbeeld: “niet kansloos” én ze geven meteen toe dat de objecten van hun verdienmodel (dat zijn de terug te halen IS-personen) hier, in Nederland een risico vormen. Ze hebben geen ervaring op dit terrein en ze geven dan ook geen garantie voor welslagen en natuurlijk nemen zij geen verantwoordelijkheid voor het eventueel verder radicaliseren van hun onderzoeksobjecten, als gevolg van hun goedbedoelde en wetenschappelijk onderbouwde (??) inspanningen om de lui te déradicaliseren. Ze willen alleen een inspanningsverbintenis-voor-langere-tijd met de daaraan gekoppelde financiering, natuurlijk.
Geen resultaatsverbintenis alstublieft, wel de centen. Laat staan dat ze zich contractueel, dus op schrift, persoonlijk garant zouden willen stellen voor de naargeestige gevolgen van eventuele verhevigde en verharde radicalisatie bij leden van hun onderzoekspopulatie. Want dat kan natuurlijk net zo goed. Wij (de Nederlandse burger-belastingbetaler) moeten er zondermeer van uit gaan dat de onderzoekers te goeder trouw, bonafide en deskundig te werk gaan. Mevrouw  De Graaf is inmiddels ettelijke keren van etiket veranderd. Ze begon geloof ik als “terrorisme-expert,” in Leiden, en inmiddels is ze gemorfd tot “hoogleraar geschiedenis van de internationale betrekkingen” in Utrecht. Tja, we leven in een dynamische maatschappij zullen we maar zeggen, and what’s in a name, nietwaar? Iedereen pakt wat ze pakken kan.’

‘ Persoonlijk aansprakelijk voor eventuele gevolgen van broddelwerk? Ze kijken wel uit. Terwijl ik dat risico levensgroot acht. Dan zitten we pas echt met de gebakken peren. Neen, het lijkt er veel op dat deze onderzoekers hun eigen cognitieve dissonantie proberen te neutraliseren en daarbij het mes aan alle kanten te laten snijden. Ik poneer als werkhypothese: deze drie personen voelen zich onbehaaglijk omdat ze weten geld te willen lospeuteren voor een liefst langlopend project dat op niet meer dan een inspanningsverbintenis valt te herleiden (met als risico vergergering van de kwaal die ze beweren te willen genezen), die zou resulteren in het opheffen, cureren van cognitieve dissonantie bij personen die jaren bij en voor de IS “gewerkt” hebben. Welaan hun cognitieve dissonantie neutraliseren deze Utrechters middels hun geëtaleerde beoogde aanpak van deze deradicalisatie. De enige “winst” die ze bieden is dat volgens hen niet terughalen van de IS-personen net zo’n groot risico oplevert.’

–  ‘ Als je het mij vraagt, vind ik het risico van verhoogde radicalisatie en verharding van de rancune juist vanwege de beoogde behandeling van en door deze “wetenschappers” groter dan het risico van illegale terugkeer van de IS-personen. Immers: indien je deze personen terughaalt en ze uitlevert aan de Utrechtse club, neem je (wij, als Staat en maatschappij) verantwoordelijkheid voor hen. Je zult moeilijk tot niet kunnen bewijzen dat eventuele wandaden die zo’n programma-deelnemer naderhand misschien pleegt, (mede) het gevolg is van broddelwerk van de Utrechtse club. Het gaat tenslotte om zoiets ongrijpbaars als de psyche, cognitieve schema’s, een mentaliteit, een persoonlijkheids- en karakterstructuur,  enzovoorts.
Ik zou zeggen: begin met het dé-radicaliseren en her-programmeren van de Duindorpse en Scheveningse brandstichters. Laat zien dat het je als psychologen lukt om mensen van hun rookverslaving af te krijgen. ’

‘ Juist. Daarnaast laten ook deze pipo’s de godsdienstige component totaal buiten beschouwing. Het is alsof er in hun belevingswereld geen radicale islam bestaat. Sociale psychologen?  Dus de geschiktheid voor zo’n klus van deze Utrechtse club vind ik uiterst dubieus. Officieel en van staatswege deradicaliseren, jawel, allemaal tot je dienst. Die IS-schlemielen worden dan dus van overheidswege binnengehaald. Terwijl iemand die illegaal binnenkomt (heerlijk hè, die óóóópen grenzen, die zijn zóóóó goed voor de economie en de Verlichtingen de Democratie! maar vooral voor onze Veiligheid) zich er van bewust is dat zij of hij in overtreding is en bij gevangenname de nor in draait. Hetgeen nog altijd een Paradijs op aarde is, vergeleken bij de plek waar ze vandaan komen.

Herinner jij je nog dat de PvdA destijds bij name van Diederik Samsom het strafbaar stellen van illegaal verblijf in Nederland uitruilde met de VVD, tegen een inkomensafhankelijke zorgpremie?! Het boek van Stokmans wordt niet voor niets niet herdrukt. Désirée Bonis was de enige die doorhad dat Samsom de PvdA verkwanselde aan de neoliberalen van Rutte’s VVD, en daaruit de consequentie trok. Lodewijk Asscher zag er vervolgens geen been in om als vicepremier in het kabinet Rutte II te collaboreren.’

–  ‘Linea recta retour sturen zou dan toch de beste oplossing zijn. Na één of twee gevallen zal het zijn doorgedrongen dat men hier niet welkom is en men beter meteen kan proberen bij de schatrijke geloofsgenoten, in bijvoorbeeld de oliestaten, bad, bed en brood en liefst asiel los te peuteren. Hoogstwaarschijnlijk zullen ze daar als “goedkope arbeidskrachten” worden ingezet – om het woord “slaaf” niet meteen te gebruiken. Waar het tenslotte om gaat is, dat het om geloofsgenoten gaat, nietwaar? Allemaal lid van ummah, dus wat wil je nog meer.
Je moet alleen VVD-mevrouw Ankie Broekers-Knol hier ver vandaan houden, want die dame schijnt haar talen niet fatsoenlijk te spreken en met name het Frans dat ze brabbelt, moet abominabel zijn en leidt tot catastrofale gevolgen. De Marokkanen met wie ze te maken heeft, spreken hun talen vele malen beter. Zeker Frans. Maar wat wil je ook van een VVD’er?’

‘ Nou ja, de employees-geloofsgenoten uit Bangladesh en de Philippijnen die in de betreffende negorijen vertoeven en er te werk worden gesteld, kunnen ze daar alles over vertellen. Ik vermoed dat zo’n ervaring zeer déradicaliserend kan werken.’

–  ‘Okay, genoeg over deze nonsens. Er staan meer passages in dit gecombineerde zogenaamde “onderzoeks-behandelvoorstel” die op zijn zachtst gezegd: rammelen. Iemand met iets meer hersens dan een pantoffeldiertje leest die er meteen uit.
Maar werk is wel een mooi bruggetje naar een ander stuk, in Trouw, over de toename van arbeidsongeschikten. In dat Trouw-stuk wordt niets gezegd over de aandelen die (im-)migranten direct of indirect aan die instroom leveren – en dus over de aderlating die onze verzorgingsmaatschappij daardoor ondergaat. Regeringsbeleid.’

‘ Als klap op de vuurpijl plegen twee D66-pluche-pipo’s een hilarische propagandatekst over super-geïntegreerde Marokkanen, met als stralend voorbeeld: een voetballer! Het politieke merk D66 zit heel dringend omhoog met weglopende kiezers. Dus proberen zij-van-D66 overal stemmen vandaan te halen. Waartoe zijn allochtonen anders goed voor dan om te voetballen? Het verschil tussen Marokkaans en Turks kunnen ze bij die club van D66 niet eens horen. Van iemand als Hafid Bouazza, Najib Amhali, of Abdelkader Benali hebben ze nooit gehoord en Khadija Arib is tenslotte maar een vrouw – zij het een intelligente, mooie en geestige! En niet te vergeten de Ahmeds: Marcouch en Aboutaleb. Die schijnen zelfs ook verstand van voetbal te hebben en dus zijn ze ingeburgerd – naar D66 maatstaven tenminste.  Ongelooflijk, wat een druiloren. Geen wonder dat het steeds beroerder met Nederland gaat, met zulke pipo’s op het pluche daar onder die Haagse kaasstolpen.’

–  ‘Genoeg. Ik word onpasselijk van dergelijke onnozele berichtgeving. Indien je een cognitieve dissonantie van jewelste aan den lijve wilt ervaren, dan moet je bij de eerstkomende verkiezingen vooral gaan stemmen, omdat je verwacht daarmee een heuse volksvertegenwoordiger op het pluche te krijgen. Misschien dat je dan zelfs radicaliseert.’

‘ Wij kregen vroeger, toen het (academische) onderwijs nog iets voorstelde, bij onze (werk-)college’s sociale psychologie, klinische psychologie en gedragsverandering ondermeer standaard de films A Clockwork Orange en One Flew Over the Cuckoo’s Nest te zien, met uitvoerige uitleg en case studies. Dat was ooit, toen de Nederlandse universiteit nog een universiteit was, en de meeste volksvertegenwoordigers oprecht probeerden het volk te vertegenwoordigen.’

 

Dan Piraro –  cartoons

 

Jan van de Beek: ‘Nieuwe onderklasse van asielmigranten bedreigt verzorgingsstaat’ • Jul 8, 2017

“Zeg het VN-vluchtelingenverdrag op” – DUNK • Mar 17, 2016

RTL Z: ‘De Nederlandse regering is verantwoordelijk voor de 17 miljoen Nederlanders, terwijl het VN-vluchtelingenverdrag impliceert dat we de verantwoordelijkheid hebben voor alle vijf miljard mensen, zegt cultureel-antropoloog Jan van de Beek. Daarom moet het VN-vluchtelingenverdrag opgezegd worden, ook al betekent dat hartverscheurende keuzes maken.’

 

Mark Rutte: 3 kabinetten is genoeg; Syp Wynia en Pim van Galen Dec 19, 2019

Syp Wynia – politiek commentator – zegt in een eindejaarsgesprek met Pim van Galen dat premiers in Nederland na acht jaar moeten opstappen.
Volgens Wynia is Rutte het contact met de burger verloren : “Zijn kabinet dient niet het algemeen belang, maar deelbelangen van polderlobby’s die het contact met hun achterban zijn verloren”.
Omdat Rutte met vrijwel alle partijen regeert spreekt Winia van een “eenpartijstelsel-staat”.

 

 

CHRIBactu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.