Feed on
Posts
Comments

 

‘ Het is veel leuker om over toespraken te lezen en te horen, dan die toespraken zelf te (moeten) lezen of aanhoren. Ik heb net enkele columns en commentaren gelezen over toespraken van koning WA , premier MR en enkele loslopende bewindspersonen en ik schoot steeds in de lach. Zo leuk jôh.’

  • ‘ Zoals?’

‘ Nou, deze van de CDA’er Hugo de Jonge: “Verspreid het woord en niet het virus”. Ik verslikte me in m’n thee. Hoe verzint zo’n gup het. Dat komt vast door zijn toverschoenen. Die inspireren hem helemaal gek. Nou ja, hij wordt ook maar gestuurd, natuurlijk. ‘

  • ‘ Dat over virus verspreiden, is volgens mij een parafrase van Mao’s: “Laat duizend bloemen bloeien.” Of zit ik er helemaal naast? Liever bloemen dan virussen. Maar ja, dit corona-virus schijnt toch echt uit China te komen overwaaien, dus Mao wordt daar niet meer goed begrepen, en dan krijg je mega-misverstanden.’

‘ Je zit er niet ver naast, helemaal niet ver hoor. Deze van de Grote Roerganger Rutte moet echt op een tegeltje:  „Het virus is graag op plekken waar mensen luid zingen, zoals een kerk of bij een concert.” Wat vind je daar van? Geweldig toch?’

  • ‘ Je moet het positief framen: als mensen massaal vals zingen, of uit de maat, dan verdwijnt het virus schielijk, met gescheurde trommelvliezen. Da’s een voordelige remedie. Als zo’n virus nou voor het zingen de kerk uit vlucht, dan zou dat aardig kunnen schelen bij de vermenigvuldiging van het virus. Denk je ook niet?’

‘ Een voordelige remedie, ja dat past bij de neoliberale doctrine van deze gang. O ja, en Rutte kwam met een “winstwaarschuwing” en dit keer eens niet voor Unilever, Shell of de KLM, maar voor ons allemaal. Als dat niet democratisch is. Dit soort amechtig en hijgerig jargon, ligt de lui voor in de mond bestorven.

  • ‘ Vandaar die home made mondkapjes. Die kosten niks en de mensen die er bij dit virus aan onderdoor gaan, gaan er toch wel aan onderdoor. Met mondkapje en al. De “economie” moet gewoon open en dat mag best een paar slachtoffers kosten. Alleen kun je dat niet zo zeggen. Die mondkapjes-maatregel is louter symboolpolitiek: de regering doet tenminste wat en de massa is weer even gesust, want zo’n massaal mondkapje, dat levert gesprekstof op. Reken maar. Wedden dat er ludieke mondkapjes gaan verschijnen? Daarover wordt dan avondenlang aan allerlei “tafels” gewauweld en geneuzeld. Niet te filmen toch? Die dingen helpen hoogstwaarschijnlijk geen zier, de meeste zullen ondeugdelijk blijken, maar het volk wil nu eenmaal brood en spelen. ’

‘ Een vaccin ter voorbereiding voor een volgende pandemie, of medicijn maken kost veel meer en de faciliteiten om middelen te maken, kosten weer eens heel erg veel meer. De mondkapjes bestellen de prijsbewuste ministers in Den Haag natuurlijk via Putin bij het Apeldoornse bedrijf Biozek. Da’s nóg voordeliger, want ene Volkert van der Graaf schijnt in die contreien vervangende gevangenis-arbeid te verrichten in ruil voor zijn vervroegde vrijlating door deze overheid. Hij wordt daar trouwens vorstelijk voor betaald. Bovendien kreeg V.v.d.G. dispensatie van zijn stellige emigratie-voornemen. Zo lang alles volgens routine verloopt, vallen beunhazerij en amateurisme in de beroepspolitiek nauwelijks op, maar o wee als het er echt op aan komt, dan behoren professionele, doortastende, daadkracht en slimme solide slagvaardigheid vanzelfsprekend in huis te zijn, en kan verzaken, gemaskeerd door gladde modieuze prietpraat, worden gemist als de spreekwoordelijke kiespijn. En dan, de Nederlandse luchtvloot voortvarend saneren (“ombuigen” noemen ze dat) om een begin te maken met het verminderen van de verspilling en de vervuiling: niet aan de orde. Over het steeds grotere risico van virussen invliegen (en exporteren), heb ik het maar niet eens.

Kijk! Hier kan Nederland nou werkelijk een voortrekkersrol in spelen. Dat willen de pipo’s en bimbo’s toch altijd zo graag: voortrekker en lichtend voorbeeld zijn. Voila, hier is jullie kans!

Je had reizigers op Schiphol, sinds de eerste corona-verdenking, van meet af aan moeten kunnen testen op symptomen. Onbegonnen werk dus, want er waren bijna geen tests voorhanden. Gebeurt dat testen van inkomende mensen bij de grens nu trouwens? Neen zeg, dan kun je beter een paar individuen opofferen. Je moet kosten- en prijsbewust blijven denken – en vooral wauwelen – als hedendaagse beroepspoliticus. Die toespraken van de koning, die zijn natuurlijk grotendeels voor hem geschreven, door meneer Rutte of door diens pr-tekstbureau vooral. Denk maar aan die gedrochtelijke zin over het onwenselijke van normaal maken wat niet normaal zou (horen te) zijn, iets in die geest. Weet je nog: “Doe effe normaal jôh!” of pleurt anders lekker op. En nu heeft men het over: het nieuwe normaal. Brrrrrr ….. Misverstand om te denken dat een constitutionele koning teksten mag debiteren die hij zelf heeft uitgebroed.’

  • ‘ Juist. Het grotere misverstand echter speelt rond dat zwijgen van Wilhelmina. Daar had ik niet eens bij stilgestaan, maar naast mij waren onlangs twee mevrouwen daarover levendig in gesprek. Volgens hen ging het zwijgen over Duitsers. Vanzelfsprekend, maar ook over andere Duitsers dan die welke voor de aanleidingen en oorzaken van officiële herdenkingen verantwoordelijk worden gesteld. Volgens hen – deze dames moeten haast voor historicus doorgeleerd hebben, want ze wisten er uitgebreid over te vertellen – ging het zwijgen ook over respectieve en opeenvolgende Duitse prinsen-gemaal of prins-gemalen. Dat, of die, waren misverstanden geweest, die je het beste onder de roos kon en binnen de familie mocht houden. Niet alles hoeft of moet tenslotte op de markt gegooid te worden. De laatste prins-gemaal zou volgens deze twee mevrouwen als uitzondering op de regel kunnen gelden. Maar, alvorens dat vast te stellen, moesten er eerst een paar goede biografieën over hem zijn verschenen, vonden zij. Solide wetenschappelijk onderbouwd en voorzien van veel literatuurverwijzingen en uitgebreide voetnoten. ’

‘ Zo, ach, zo had ik het nog niet bekeken. Tjee, best origineel eigenlijk, om het verzwijgen mede vanuit die optiek te willen duiden. Dat waren vast kritische wetenschappers. Vandaar misschien dat het oudste meisje zich ontvallen liet dat ze blij was dat koningsdag dit jaar niet doorging. Zou men haar nu al ook een Duitser als prins-gemaal in de maag aan het splitsen zijn?’

  • ‘ Zou je ervan opkijken als zij besloot de kroon aan de wilgen te hangen, of hem niet eens op te zetten? Niet iedereen wil zo’n baan nog vanzelfsprekend. Bovendien zou de associatie met corona als virus zich voortaan steeds opdringen. En, er zijn intussen genoeg alternatieve lucratieve verdienmodellen. Ze hoeft maar naar een van de neven te kijken.‘

‘ Die met toevallig dezelfde voornaam bedoel je? Tja, je kunt de dingen op vele manieren bekijken en wegen. Toch koddig om te lezen hoor, zulke toespraakteksten. Je moet er alleen niet aan denken om verplicht, als onderdeel van je taakomschrijving, te moeten opdraven bij dergelijke events, om als publiek te fungeren.’

  • ‘ Overigens is Maurice de Hond, geloof ik, een andere mening toegedaan inzake de lock down. Ik heb een stukje van het gesprek gevolgd dat hij had met Paul van Liempt, maar Maurice zou maandag, dus 11 mei aanstaande, zijn complete redenatie (plus suggesties voor een te volgen gedragslijn met betrekking tot corona) op zijn blog site zetten. Dus laten we even afwachten en dat bekijken.’

‘ Heb je de link naar die stite van Van Liempt met dat gesprek tussen hem en De Hond?  Zet die hier dan bij, want Maurice heeft meestal wel een slim en logisch verhaal, gebaseerd op solide premissen, en – en dit vind ik cruciaal – hij is onafhankelijk en zit niet in de zak van de ene of andere belanghebbende partij met een eigen verdienmodel. Dus mocht hij eens ergens naast zitten dan is het te goeder trouw.
Ik ben benieuwd. Hoe meer – steekhoudende en solide – narratieven, hoe beter, want de huidige toestand, daar wordt niemand gelukkiger door.’

 

 

https://www.volkskrant.nl/opinie/de-columns-woorden-die-de-premier-gebruikte-om-ons-brokjes-vrijheid-uit-te-delen~b7aba856/

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/06/er-mag-meer-maar-alleen-als-het-kan-a3998976

https://www.trouw.nl/opinie/de-recente-toespraken-van-de-koning-laten-zien-dat-hij-taboes-niet-uit-de-weg-gaat~b79bca2d/

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/07/rutte-crisisbestrijding-zij-een-vechtscheiding-a3998980

 

  Joop de Vrieze: ‘Straks belanden jullie in de loser group’ / De Groene Amsterdammer  (7 mei 2020)

  Paul van Liempt in gesprek met sociaal geograaf en onderzoeker Maurice de Hond over zijn plan van aanpak voor de coronacrisis. “Ons beleid is gebaseerd op mantra’s die niet meer gelden –

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.