Feed on
Posts
Comments

 

 

‘ << Is deze BDM-toolkit hetzelfde als de methode “Verandering of veranderen door onderzoek”? >>  vragen liefst drie van de jongelui per email.’ Antwoord: ja. Misschien met enkele cosmetische aanpassingen vanwege de marketing, maar voor de rest is het oude wijn in nauwelijks nieuwe zakken.’

  • ‘Ik ben benieuwd wat “Defensie” echt voor die BDM betaald heeft. Deze truc van manipulatie en beïnvloeding wordt onder andere middels telefonische interviews al heel lang toegepast. Vaak zonder dat de meeste interviewers het doorhebben waar ze mee bezig zijn. Die lepelen de vragen van hun lijstjes op, nadat ze een of krap twee uur “instructie” hebben gekregen van het bureau.’

‘ Eigenlijk is ieder gesprek een vorm van wederzijdse beïnvloeding, maar als je het gericht doet en erop uit bent om de ander te manipuleren en tot jouw zienswijze over te halen, of informatie los te krijgen, liefst zonder dat die ander er erg in heeft dat je haar probeert te manipuleren, dan ligt het iets anders.
Ik meen dat onlangs nog een “research-bureau” in de gemeente ******** zo’n “enquête” gehouden heeft, met betrekking tot wijken die van-het-gas-af-moeten. In sommige steden hebben ze pilots van wijken die als “voortrekkersrol” het van-het-gas-af-gaan krijgen toebedeeld. Dat zijn dan zogenaamde sterke wijken met ondernemende, avontuurlijke, bewoners die de vooruitgang en vernieuwing niet schuwen. Een soort van pioniertjes in de voormalige Sovjet-Unie, de rode gardisten van Mao. Het overkoepelend frame is natuurlijk, hoe kan het anders: klimaatverandering; de strijd tegen de opwarming van onze planeet. Daarom moeten we massaal van het gas af en op biomassa – of iets anders – overstappen. Hier zijn miljarden aan “investeringen” mee gemoeid. Denk alleen maar aan de productie van allerlei infrastructuur (bekijk vooral de film van Michael More: Planet of the humans).’

  • ‘ Zo’n telefonisch interview opent bijvoorbeeld met de vraag aan een inwoner van stad X wat zij vindt van de pilot die enkele wijken verderop aan de gang is en het gesprek meandert via vragen of zij voor of tegen de transitie is. Enfin, de opzet is dat iemand gaat nadenken over haar standpunten inzake “de grote energie-transitie in het belang van de Aarde” voor als de gaspipo’s straks bij haar voor de deur staan om haar huis ondersteboven te halen.  Misschien is ze tenslotte zelfs bereid om veel geld te betalen voor de eer als pionier bij de redding van onze aarde geboekstaafd te worden ? In ieder geval wordt een vorm van cognitieve agenda setting beoogd. Net iets geniepiger en dwingender dan nudging zou ik zeggen.

‘ Men lokaliseert met de interviews meteen de eventuele haarden van weerstand en probeert informele leiders te profileren.  Geen verschil met de militaire versie. De onwillige leiders worden of gepaaid en omgekocht, of geïsoleerd en misschien erger. Meestal zijn draconische maatregelen bij nette burgers niet nodig, want de meeste mensen willen geen gezeik en trammelant, en tegen de (gemeentelijke) overheid leg je het toch bijna altijd af. “Und bist du nicht willigso brauch’ ich Gewalt.”  Tenslotte gaat het om niets minder dan om de redding van onze planeet en daar is dringende haast bij dus: schnell, schnell, schnell! 
Er komt nog veel meer bij kijken, maar heel erg nieuw is aan deze methode bijna niks. Deze opmerking door Jamal Ouariachi  geciteerd: << Zo wordt ‘het bespelen van menselijke angsten’ gezien als ‘een heel betrouwbare manier om gedrag te veranderen’. >>  zou gewoon kunnen slaan op wat er net door dit kabinet is uitgehaald middels de angst voor Corona Covid-19 in combinatie met de emoties die werden opgeschud via racisme.
Welk doel de politici hiermee nastreven, weet ik niet al heb ik natuurlijk vermoedens, maar het zal ongetwijfeld met veel geld hebben te maken en (dus ook) met de EU. Ik las ergens een kop dat Nederland met Duitsland moest optrekken om sterk te staan. Nogal wiedes zul je zeggen, De EU-landen moeten met elkaar optrekken. Trouwens, tegenover wie moet Nederland sterk staan en waarom en ten koste van wat? Misschien dat de Haagse politici en hun handlangers momenteel volop bezig zijn onze pensioen- en AOW-potten verder te plunderen. Wie zal het zeggen. Dat merken we pas als het te laat is en de daders al lang hun hielen hebben gelicht.’

  • ‘ Vergeet de emotionele context niet en de asymmetrie in machtsverhoudingen. Dat zijn factoren die communicatie zeer kunnen beïnvloeden. Iemand die gespannen (apprehensive) is, zal bevattelijker zijn voor persuasieve informatie – bijvoorbeeld over virale infecties en daaraan gekoppeld de bewering van de noodzaak om de EU te versterken en dus Rusland te veroveren. Ik chargeer een beetje voor de duidelijkheid, maar je snapt het idee: men koppelt manipulatieve info aan angstverwekkers. De angst zal het manipulatieve “nepnieuws” makkelijker doen indalen, omdat de kritische faculteiten (het cognitieve immuunsysteem) zijn ontregeld of zelfs compleet uitgeschakeld.
    De recente beeldenstorm gerelateerd aan slavernij en discriminatie is ook erg praktisch, want het geeft de amoeben (lieden toegerust met hooguit een enkele dementerende hersencel) materieel, fysiek, aangrijpingspunten en is relatief goedkoop. Een paar standbeelden aan diggelen laten slaan, is goedkoper dan abstract racisme te lijf gaan via het ontmantelen van de neoliberale ideologie die aan vele vormen van ziekelijke, onfrisse en improductieve, discriminatie ten grondslag ligt. Dat zijn abstracte begrippen waar haast niemand zich iets concreets bij kan voorstellen (ooit hielden gekozen volksvertegenwoordigers zich hier tamelijk uitvoerig en zorgvuldig mee bezig), terwijl je beelden simpel van de sokkel kunt sleuren, en dat lucht even lekker op. Bovendien zou het bevragen van de dominante ideologie de bevoorrechte posities van de gevestigde orde aantasten. Dan kun je de woede van het volk veel profijtelijker op standbeelden concentreren. En afleiden via massademo’s tegen corona-waanzin, met als ultieme doel weer op terrasjes bier kunnen drinken en te gekke verre vakanties naar verse virusoorden, per vliegtuig, verhapstukken. Dat verpak je natuurlijk als strijd voor Grondrechten of nog heviger stuff. Dat onze ouderen in verpleeg- en zorgtehuizen creperen, omdat er daar geen deugdelijke filtersystemen zijn geïnstalleerd en het verzorgend personeel als voetveeg dienst doet, is niet direct een punt van zorg. Kortom: we krijgen doodgewoon de politici die we verdienen.’

‘ Politici. Dit is een mooi bruggetje naar die andere babbels. Welke babbels zullen straks electoraal het profijtelijkste scoren en dus het meeste geld in het laatje brengen? De babbels van Baudet (en andere Haagse marktkramers van banale bakerpraatjes) of die van Henk Otten en diens nieuwe politieke BV-tjes met hun innovatieve verdienmodellen?’

  • ‘De babbel als business model. We leven tenslotte in tijden van het postmoderne narratieve Never-never land. Zelfs van daklozen kun je een verdienmodel in elkaar flansen. De aantallen daklozen nemen toe. Je kunt kavels daklozen onderling verhandelen, zoals tussen landen met asielmigranten al gebeurt en met CO2-emissierechten. Overal zit geld in, je moet het alleen binnen weten te scheppen en van een gladde babbel voorzien.

‘O ja, op de valreep, Noam Chomsky schreef tijden terug al over Manufacturing Consent. Daar staat ook veel van de oude wijn in die nu wederom in nieuwe zakken wordt gegoten. En dan nog deze listige dooddoener: “PAX hanteert daarom bij dit soort onderzoeken een dubbele toestemming: voor het gesprek en na afloop, zodat mensen bij twijfel hun verklaringen kunnen intrekken.”  Echter: intrekken is niet hetzelfde als ongedaan maken in de zin dat de verklaring nooit werd afgelegd.  Hij is afgelegd maar ingetrokken, daarmee blijft hij een ooit-afgelegde verklaring.
Dit ligt op het vlak van wat je in Amerikaanse rechtbankfilms vaak ziet: de advocaat insinueert wat dingen met het doel de jury te beïnvloeden. De rechter kan ingrijpen en opdracht geven de onbewezen beschuldigen uit de notulen te schrappen (to strike it from the record) en de jury gelasten de opmerkingen te negeren (the jury wil ignore, etcera). Wat echter niet kan dat is de herinnering, de harde schijf, van de juryleden wissen. De juryleden hebben het gehoord en de meesten zullen daar toch door beïnvloed worden, en dat was precies de bedoeling van zo’n advocaat. In het ergste geval kan de advocaat een boete krijgen of geschorst worden en wordt een nieuwe jury opgetrommeld, maar dat kost tijd en geld. Zo zijn er nog meer trucs die slinkse beïnvloeding bewerkstelligen.’

  • ‘ Die antropologen (?) die de Amerikanen wederom zouden inzetten, die werden ook in Vietnam ingezet, weet je nog? Tegen de communistische terroristen van oompje Ho. Och arme. Overdag was de Amerikaanse CIA (al dan niet met een antropoloog) bezig met het winnen van de hearts-and-minds van de Vietnamese boeren en ’s-avonds kregen de stakkers de Viet Cong influencers/enforcers op hun dak.  De VC inde in een moeite door belasting in natura. Er is niets veranderd. Toch?’

‘ Absoluut niet, en het Grote Geld wordt nog steeds elders en ergens anders binnengeharkt en vervolgens met bakken het raam uitgesmeten. Daar klotst het geld tegen de plinten “in eindeloze deining.” Ook dat is hetzelfde gebleven. ’

  • ‘ <<  De Zee is als mijn Ziel in wezen en verschijning, / Zij is een levend Schoon en kent zich-zelve niet. /Zij drukt zich-zelven uit in duizenderlei lijning  / En zingt een eeuwig-blij en eeuwig-klagend lied. >>  Willem Kloos staat vast niet in de canon. Wedden?’

 

 

 

Michael Moore Presents: Planet of the Humans | Full Documentary | Directed by Jeff Gibbs   • Apr 21, 2020

 

Manufacturing Consent: Noam Chomsky and the Media – Feature, Documentary • Nov 6, 2017

 

 

 

 

Comments are closed.