Feed on
Posts
Comments

 

‘ Jullie zeggen dat het inmiddels moet zijn doorgedrongen tot bepaalde hoogopgeleide kringen en in zeker kapitaalkrachtige gremia, dat aerosolen een cruciale rol spelen bij coronabesmetting en dat er tenminste in privé-instellingen (verpleegtehuizen en zorginstellingen) voor ouderen deugdelijke filterinstallaties aangelegd, geïnstalleerd, gaan worden? In de boerenkool- en spruitjes- instellingen niet, vanwege de kosten? Maar daar wordt niet over gerept.’

 • ‘Helaas, dat denk ik wel. Bovendien zijn de meeste kwetsbare snioren intussen al dood, dus zullen er in die oorden niet erg veel doden meer vallen vanwege corona. Denk ik. Maar privé-instellingen zullen die filters gaan plaatsen vermoed ik – als die er tenminste niet al waren. Want daarover heb ik ook niets gelezen. Of er in privé-instellingen voor senioren evenveel of meer of minder doden zijn gevallen – indien daar effectieve filterinstallaties waren. Dat laatste weten we (nog) niet. Vermogende mensen, die ouders, grootouders of andere familie in verpleegtehuizen hebben zitten – en die geen erfenis van hen (meer) hebben te verwachten – zullen zich vast beijveren om daar van die effectieve luchtfilters geplaatst te krijgen. Dat lijkt mij evident, maar ik kan het natuurlijk mis hebben hoor.’

‘ Iemand zei dat de Italiaanse en Portugese politici helemaal geen belang bij coronabstrijding hadden, omdat ze alle  gevolgen van baggerbeleid op de coronapandemie konden schuiven en vermoedelijk miljarden coronasteun gaan vangen.’

 • ‘Politiek, is een cynische tak van sport. Of het nou om corona-tactiek gaat of om Srebrenica-tactiek.’

‘En wat zei je nou over die kolonel Brandtz met betrekking tot Srebrenica? Dat ging mede over die toegezegde luchtsteun die niet kwam, toch?‘

 • ‘Die Brandtz schijnt daar destijds iedereen tot vervelens toe aan de uniformjas getrokken te hebben, omdat hij de bui zag hangen. Hij zou zelfs naar Den Haag zijn getogen. Dat moet ook in de kranten van die periode hebben gestaan. Over die kolonel Charlef Brandtz kom ik niks tegen in de artikelen over Srebrenica. “Men” was destijds niet blij met zijn klokgebeier. Oud-generaal Couzy en oud-minister Voorhoeve leven beiden nog, dus de rol van Brandtz zal verder wel niet aan de orde worden gesteld. Vermoed ik. Dit moet je echter naspitten als je echt wilt weten hoe het heus historisch verantwoord waterdicht zit, want ik kan er best faliekant naast zitten. Voor je het weet heb je mevrouw Ollongren en haar ruige rakkers op je nek, vanwege het inhaleren van nepnieuws. Daar staat een beste bastonade op. Ja, het moest strafrechtelijk cultureel aangepast gebeuren, dus staan de bastonade en zweepslagen voortaan pontificaal op het menu.’

‘ In Nederland zijn opiniemakers nooit blij met individuen die voor de mainstreammedia-meningen uit lopen. Kijk maar naar de corona-soap. Wat een eindeloos geteem en geëmmer over evidente aerosolen. Hoe het zij, Brandtz heeft destijds zijn dagboek gepubliceerd, hoorde ik. Dat ligt nu in de ramsj. Als het tenminste dezelfde Brantz is natuurlijk. Nog iets. Die Fransen met hun Vreemdelingenlegioen, die voerden in Kosovo-Srebrenica wel degelijk operaties uit, zonder op fiat en toestemming van de VN te wachten?’

 • ‘ O ja, dat is in Frankrijk uitgebreid in de media geweest. Met veel meewarigheid over en voor de Nederlanders, die op Amerikaanse luchtsteun wachtten. Wat moesten ze anders? Ze hadden van de Haagse politici en de generaals proppenschieters en klapperpistooltjes meegekregen.
  De Serviërs wisten precies waar Franse legionaires lagen en de Britse Ghurka’s, en daar hielden ze hun handen thuis. Die Serviërs waren ook niet gek. **** vertelde dat er eens een peloton legionaires lag, vlak bij een plek waar de Serven iets onzindelijks wilden uitvreten, maar dat ze afdropen toen ze hoorden dat er legionaires geposteerd waren. Ik meen zelfs dat degene die dit vertelde, of destijds zelf in het legioen (FFL – French Foreign Legion) zat, en daar met zijn eenheid naartoe was uitgezonden, of dat het een familielid van hem betrof. De Fransen hadden weinig fiducie in de VN en de Amerikanen met hun beloften en toezeggingen. Bovendien zijn legionaires expendable, want (vaak anonieme) vreemdelingen, die voor Frankrijk de rotzooi opruimen. Vrijwillig welteverstaan. Mannen van de actie, het echte, ouderwetse, militaire handwerk en van dik hout zagen we planken.
  Ik zou zeggen: stuur een Franssprekende journalist erop af en laat die wat Franse militairen uit die periode interviewen. Voor wat sjeu, smaak en variatie in de laffe huilerige kost van de Nederlandse versies. Tja, Nederlandse militaire missies. Het is met wat. De affaire Jeanine Hennis liet dat weer eens zien: ze krijgen een tandenborstel mee en een paar reservepantoffels en als de vijand komt moeten ze zelf hun handen op de rug binden en hard: “Ik zal handhaven!” roepen.’

 ‘Neen, neen. Die kreet is achterhaald hoor. Er is een fonkelnieuwe canon. Peace for our time! Niks handhaven, het is toegeven geblazen en nogeens toegeven. De rechter- en de linkerwang toekeren, sandalen kussen, nog veel meer exoten binnenhengelen, en zo, in die trant. Neen zeg, nu moeten de Nederlandse miltairen: “Weg met zwarte Piet!” joelen en “Neer met de standbeelden!“ brullen. Zelfs “Pief, paf, poef!” roepen, is al veel te riskant vinden ze in Den Haag.’

 • ‘Ach, da’s in ieder geval goedkoper dan echt schieten.’ Je verwijst via de appeasement-kreet van Chamberlain naar het Verdrag van München en ik vind dat je daarmee de spijker op de kop slaat, omdat het kan dienen naar ons afvragen waar we mee bezig zijn aan de hand van het onderscheid dat Avishai Margalit maakt tussen aanvaardbare en rotte compromissen. Eigenlijk sluiten we in het vigerende extreme frame van BLM niet eens compromissen, maar zwichten we doorlopend en voortdurend voor eisen, die hoogstwaarschijnlijk nooit een einde zullen kennen. Als je alle standbeelden van negers en slavenhandelaren neerhaalt, valt er straks niks meer te herinneren aan wat ze (de negers)  hebben ondergaan respectievelijk aangericht (de slavenhandelaren). Het zwichten voor de eisen van de Serviërs heeft bijna net zulke naargeestige consequenties gehad.’

‘ Misschien dat degenen die aanstoot nemen aan zwarte Piet en bepaalde standbeelden, uiteindelijk “naar huis” gaan, waar geen zwarte Piet bestaat en geen standbeelden van verfoeilijke blanken zijn opgericht. Die hoop hoor ik de laatste tijd steeds vaker uitspreken.  Zij het niet hardop of in het openbaar, uiteraard. Als we geen negers meer om ons heen zien, en geen standbeelden van slechte blanken, worden we ook niet langer herinnerd aan onze slechtheid en verdorven inborst. Je moet er dan meteen aan toevoegen dat het om een grap gaat. Natuurlijk.’

 • ‘Uiteraard, want we zijn slecht en dat blijven we ook. Of ik de roetveeg-Piet nou zo’n geweldig compromis vind ….. mwah, kweenie. Ik vind de pikzwarte zwarte Piet, met die rode mond en roodomrande ogen juist zo gaaf omdát ie zo zwart is en dus in werkelijkheid niet kan bestaan. Mooi toch!? Ik blijf – met uw welnemen en alstublieft – wel in Sinterklaas geloven, want die genereert tenslotte cadeautjes!’

‘Tja, spijtig als de Sint er geen zwart personeel meer op na mag houden, want als seniore zzp’er kan hij natuurlijk maar een bescheiden zak met cadeaus torsen. Misschien is dat maar goed ook, want al dat hebberige consumentisme, dat is ook slecht.’

 • ‘Hoewel, superluchtfilters voor zorg- en bejaardeninstellingen in je schoen vragen, dat is dan weer niet slecht. Toch?’

♥ 

 

#19 | Een deltaplan voor ventilatie en ionisatie van binnenruimten  –  Ab Gietelink en Eliane Khoury  •   Café Weltschmerz –  10 juli  2020

Q&A sessie @mauricedehond over Aerosolen, deltaplan ventilatie, Brazilie, USA & RIVM  • Streamed live on Jul 4, 2020

#15 Maatregelen zijn onnodig: Professor Pierre Capel en Ab Gietelink • 20 juni, 2020

 

Charlef Brantz; Herman Spinhof (2014):  De Srebrenica-dagboeken  /  ISBN: 9789045205175

<<  Kolonel b.d. Charlef Brantz, die mede aan de basis stond van de oprichting van Dutchbat, zat tijdens de val van Srebrenica in Bosnië, in Tuzla om precies te zijn, en was daar VN-commandant van de sector Noord-Oost (het gebied waar Srebrenica onder viel). Brantz was directe baas van Thom Karremans, de commandant van Dutchbat, het Nederlandse bataljon dat onder VN-vlag in Srebrenica gestationeerd was ter bescherming van de plaatselijke bevolking. >>

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.