Feed on
Posts
Comments

 

‘ Het referendum zoals het nu op stapel gezet lijkt te worden, vind ik wel degelijk een reden tot kopzorgen,’ zegt Elise. ‘ Eigenlijk is louter het gegeven dat “ze” daar onder de Haagse kaasstolp de SP’er Van Raak deze kluif gunnen, voor mij al meer dan genoeg reden om de zaak te wantrouwen. De rest wil gewoon dat het mislukt. Dat gaat hoogstwaarschijnlijk ook gebeuren. Helaas.’

“Ja, ja, jij wil geleidelijk aan beginnen en het werken met referenda in-oefenen,’ zegt Tamara, ‘zowel voor de politici als voor de burger. Dat lijkt mij ook het verstandigste, maar meneer Van Raak heeft het buskruit niet uitgevonden, vind ik. Dus die zal er met open ogen intuinen. De rest, inderdaad, die zal stiekem wensen dat er geen referenda komen, dus hoe eerder en groter de mislukking hoe liever het ze is.’

’ Terwijl het niet nodig is,’ vindt Elise, ‘je kunt de diverse vormen, modaliteiten, van refenda de revue laten passeren en met Zwitserland vergelijken. Je hoeft het referendum niet halsoverkop eergisteren in te voeren, en niet direct in zijn zwaarste variant: correctief-bindend.  Dat het Oekraïne-raadgevend-referendum in de soep liep, komt voor een groot deel door het puberale optreden van Jan Roos en Thierry Baudet. De nomenklatoera wreef zich in de handjes. Blader alleen maar het boek van Frank Hendriks e.a. (ISBN: 978 94 6298 705 0) eens door, dan lees je bijvoorbeeld op pagina 55 al over het “avancerend referendum,” om maar iets te noemen. Zou meneer Van Raak dit boek hebben bestudeerd, of is ook hij vooral uit op “scoren” in de publiciteit?’

‘ Ik kan niet in’s -mans hoofd en hart kijken, maar ik vrees het ergste.’

Elise: ‘Andere kopzorgen krijg ik van het geneuzel van iemand als Stef Blok over die IS-schlemielen. Moet je horen wat ik lees in de NRC:

<<  Wouter van Loon: Irak wijst kabinetsplan IS-strijders af |30 oktober 2019 om 9:10

“IRAK IS AL OVERLADEN: Het kabinetsplan om Nederlandse IS-strijders in Irak te berechten is door de Iraakse minister van Buitenlandse Zaken Ali Alhakim afgewezen. Het plan is tegen de Iraakse wet en Alhakim wil dat Europese landen de IS-strijders terugnemen en zelf berechten. Blok sprak op de VN-top in New York al met de Iraakse minister. Daarna zijn er nog twee telefonische vergaderingen geweest.
In die gesprekken stelden Blok en andere Europese landen harde eisen aan de berechting in Irak. Zo mocht de doodstraf niet worden opgelegd. Ook dat is geen optie voor Irak. Volgens Alhakim is Irak al “overladen” met terroristen. “We hebben niet genoeg budget, niet genoeg rechters. We moeten bewijs vinden en elke zaak zal twee tot drie jaar duren. Het is niet in een half uurtje klaar.”

HAAGS TRIBUNAAL: Zo wordt de bal opnieuw bij het kabinet gelegd: gaan er toch IS-strijders teruggehaald worden? Het kabinet wil daar niet aan, maar de weigering van Irak is een forse tegenvaller voor Blok.
De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra voerde vorige week de druk al op door te zeggen dat IS-strijders terughalen “de enige realistische optie” is. Of zijn er toch andere mogelijkheden? Volgens Alhakim zijn Syrië en Turkije wel bereid buitenlandse IS-strijders terug te nemen. En de Iraakse minister heeft nog een oplossing: “Misschien een tribunaal in Den Haag? Dat zou toch kunnen? Laten we hen gewoon hier onderbrengen.” > >

Blok en andere plucheklevende pipo’s wagen het eisen aan Irak te stellen aangaande de manier waarop ze daar die IS-schlemielen eventueel zouden moeten berechten. Die lui zijn bewust en willens en wetens in vreemde krijgsdienst getreden en dan niet bij het Franse Vreemdelingenlegioen, maar bij meneer Baghdadi en zijn knokploeg, dus zijn ze hun Nederlandse nationaliteit de jure en de facto kwijt. Ze hebben gekozen voor de rabiate islam, best, laat hen nu dan daar de consequenties van ondergaan. Irak is geen IS, dus het valt nog mee voor ze. Hen terughalen zal natuurlijk niet hun dankbare bekering bewerkstelligen. Integendeel: ze zullen zich verongelijkt en vernederd voelen en – zeusbeware me – misschien alsnóg de martelaarstatus willen verwerven.’

Tamara: ‘ Berechten is één, maar wie gaat het vonnis, de vonnissen, eventueel voltrekken, uitvoeren, effectueren? Nazorg dus. Zie je dat hier gebeuren? Natuurlijk niet. Zodra de schijnwerpers op het issue gedoofd zijn, gaan de pipo’s op jacht naar nieuwe avonturen. Amputeren, onder verdoving, kan je het beste onder hygiënische omstandigheden uitvoeren – net als vrouwenbesnijdenis. Toch? Gaat meneer Blok misschien een kist met electronische enkelbanden sturen, voor als ze streng huisarrest krijgen opgelegd en zich regelmatig moeten melden bij de kadi?
Het erge van zulke hypocrieten als Blok vind ik de pseudo-compassie van ze. Wel glashard een verhuurdersheffing invoeren en handhaven – met de collaboratie van die andere pipo’s en bimbo’s onder de Haagse kaasstolp –  en geen krimp geven om de gedupeerde Groningers, maar voor het internationale forum – dat bestaat uit net zulke hypocriete druiloren – de verlichte bink uithangen als het om halsafsnijders gaat. Stuitend!’

‘Meneer Ali Alhakim kent zijn pappenheimers,’ zegt Elise ‘en werkt loyaal mee aan het toneelstuk dat er waarschijnlijk op uitdraait dat in Den Haag, vlak bij de kaasstolp, iets wordt opgetuigd voor die lui. Luister maar: <<  [D]e Iraakse minister heeft nog een oplossing: “Misschien een tribunaal in Den Haag? Dat zou toch kunnen? Laten we hen gewoon hier onderbrengen.”>>

Punt één, zijn ze hier, dan zijn ze de facto “terug” en niemand die ze dan nog terugstuurt naar de zandbak. Dan: het op te tuigen circus gaat veel (belasting-)geld kosten en vele Haags en andere pipo’s en bimbo’s gaan daar van mee-eten doordat ze allerlei functies en baantjes bij het circus krijgen. Het voorstel, het idee, moet officieel van Iraakse kant komen, maar is hier ongetwijfeld voorgekookt en bedisseld. Irak zal waarschijnlijk de nodige commissie opstrijken voor zijn aandeel in het toneelstuk. Op nieuw: Kassa! Blok. c.s kunnen tegenstribbelend en roepend dat het allemaal vanwege de Verlichting, de Beschaving en de Mensenrechten gebeurt, de Iraakse meneer de rechter (al hakim betekent de rechter, dat is onderdeel van de lange neus die ze naar ons trekken) zijn zin geven, zo is het voor iedereen van die lui win-win.’

‘ Ik ben bang dat eventuele jihadisten-in-de-dop alhier, daar heel eigen lessen uit gaan trekken.’

‘Precies dat bedoel ik dus,’ zegt Elise schouderophalend. ‘Meneer Blok en die andere hypocrieten hebben vast en zeker al een aureool besteld. Bij de Action of zo’n toko.’

Tamara: ‘ Stef Blok kan de berechting van die IS-luitjes ook outsourcen. Alhakim suggereert Syrië en Turkije.

<<  “ Of er nog een ándere mogelijkheid is dan berechting in de Europese landen zelf? „De Syrische regering heeft gezegd dat ze buitenlandse IS-strijders wil berechten, Turkije ook. Dus jullie moeten gaan onderhandelen met Damascus en Ankara.” >>

Een neoliberaal als Blok verkoopt zonder blikken of blozen complete Nederlandse woonblokken-inclusief-de-bewoners/huurders aan durfinvesteerders in sh**hole landen als de VS, dus laat ‘m deze klus ook maar outsourcen.’

Elise: ‘ Het Nederlandse OM is intussen net zo “goed” als ieder OM in welk sh**hole country dan ook, dus dat hoeft ook geen probleem te zijn.’

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.